hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Řešení potíží s Wi-Fi připojením tiskárny

Po odeslání tiskové úlohy přes bezdrátové připojení tiskárna netiskne a počítač nemůže tiskárnu detekovat.

Odstranění potíží s bezdrátovým připojením k tiskárně

Jestliže tiskárna nebyla během instalace softwaru nalezena nebo pokud se nezdaří tisk bezdrátových úloh, zkontrolujte problémy se sítí a požadavky na nastavení.

 • Nevyhovující síťové připojení: Přesuňte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení blíže k bezdrátovému směrovači a poté zkontrolujte, jestli se kvalita signálu zlepšila. Zkuste otevřít webovou stránku, abyste zjistili, jestli připojení k internetu funguje správně. Pokud je síť Wi-Fi pomalá nebo přerušovaná, restartujte směrovač odpojením napájecího kabelu, počkejte 15 sekund a poté kabel znovu připojte.

 • Tiskárna je vypnutá nebo v režimu spánku: Stisknutím nabídky ovládacího panelu nebo stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probudíte a uvedete ji do připraveného stavu. Někdy se může zobrazovat zpráva „Offline“, i když je ve skutečnosti v připraveném stavu.

 • Zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti: Přesvědčte se, že je zapnutý bezdrátový signál a že je tiskárna připojena ke stejné síti jako váš počítač nebo mobilní zařízení. Pokud má tiskárna vedle ikony nebo tlačítka bezdrátové sítě kontrolku, přesvědčte se, že kontrolka svítí. Pokud kontrolka nesvítí nebo bliká, je tiskárna odpojena od sítě.

 • Znovu připojte tiskárnu k síti:

  • Tiskárny s dotykovými obrazovkami: Otevřete možnost Wireless Setup Wizard (Průvodce instalací bezdrátové sítě) v nabídce Wireless (Bezdrátové připojení), Settings (Nastavení) nebo Network Setup (Nastavení sítě). Vyberte název své sítě a poté zadejte heslo, aby se připojení dokončilo.

  • Tiskárny bez dotykových obrazovek: Na tiskárně stiskněte a podržte tlačítko bezdrátového připojení, dokud nezačne blikat kontrolka. Do dvou minut stiskněte a podržte tlačítko WPS na směrovači. Po dokončení připojování přestane na tiskárně blikat kontrolka.

 • Restartujte zařízení: Restartování tiskárny a počítače či mobilního zařízení může vymazat možný chybový stav.

 • Vytiskněte protokol testu bezdrátového připojení: Najděte na webu zákaznické podpory společnosti HP model tiskárny a poté vyhledejte zkušební stránku obsahující dokument s návodem, jak zprávu vytisknout a vyhodnotit.

 • Povolte během nastavení tiskárny připojení Bluetooth (pouze systémy Android a iOS): Aplikace HP Smart použije k vyhledání tiskárny a nastavení bezdrátového připojení k síti technologii Bluetooth.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...