hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet 2600 – Blikající kontrolky

Vyhledejte vzor blikání vašich kontrolek a poté podle odpovídajících kroků odstraňte problém.

Projděte si následující text o použití tlačítek a kontrolek na ovládacím panelu tiskárny.

Ovládací panel tiskárny s popisky

Popisek

Popis

1.

Tlačítko/kontrolka Napájení

2.

Displej ovládacího panelu

3.

Kontrolka Výstraha inkoustu

4.

Tlačítko Storno

5.

Tlačítko/kontrolka Pokračovat

6.

Kontrolka/tlačítko Bezdrátové připojení

7.

Tlačítko Informace

8.

Tlačítko Kopírovat barevně

9.

Tlačítko Kopírovat čb.

Displej ovládacího panelu tiskárny s popisky

Popisek

Popis

1.

Ikona Počet kopií

2.

Ikona Chyba papíru

3.

Ikona Chyba

4.

Ikona Wi-Fi Direct

5.

Ikony hladiny inkoustu

6.

Ikony Bezdrátové připojení, Upozornění bezdrátové sítě a Pruhy signálu

Kontrolka Bezdrátové připojení bliká a ikony bezdrátového připojení svítí nebo blikají

V tomto případě je zapnuté bezdrátové připojení, ale tiskárna se nemůže připojit k síti.

Blikající indikátor bezdrátové sítě a ikony bezdrátového připojení

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů zkuste tiskárnu použít, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

Vyčkání na navázání spojení

Kontrolka Bezdrátové připojení bliká, když se tiskárna pokouší připojit k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu. Vyčkejte několik minut a poté znovu zkontrolujte kontrolku.

Odstranění potíží s bezdrátovým připojením k tiskárně

Pokud tiskárna nebyla nalezena během instalace softwaru nebo když se nezdaří bezdrátové tiskové úlohy, zkontrolujte problémy se sítí a požadavky na nastavení.

 • Nekvalitní nebo nespolehlivé připojení k síti: Přesuňte tiskárnu a počítač nebo mobilní zařízení blíže k bezdrátovému směrovači a zkontrolujte, zda se kvalita signálu zlepší. Zkuste otevřít webovou stránku a vyzkoušejte, zda připojení k internetu funguje správně. Je-li připojení k síti Wi-Fi pomalé nebo se přerušuje, restartujte směrovač tím, že odpojíte napájecí kabel, vyčkáte 15 sekund a poté opět připojíte kabel.

 • Tiskárna je vypnutá nebo je v režimu spánku: Stiskněte nabídku ovládacího panelu nebo stisknutím tlačítka napájení probuďte tiskárnu a umístěte ji do připraveného stavu. Stav tiskárny se někdy může zobrazit jako „offline“, i když je ve skutečnosti připravená.

 • Zkontrolujte stav připojení tiskárny k síti: Ujistěte se, že je signál bezdrátového připojení aktivní a že je tiskárna připojená ke stejné síti jako váš počítač nebo mobilní zařízení. Pokud se na vaší tiskárně nachází kontrola vedle ikony nebo tlačítka Bezdrátové připojení, ověřte, zda svítí. Pokud nesvítí nebo bliká, je tiskárna od sítě odpojená.

 • Znovu připojte tiskárnu k síti:

  • Tiskárny s dotykovými obrazovkami: Otevřete Průvodce nastavením bezdrátové sítě z nabídky Bezdrátové připojení, Nastavení nebo Nastavení sítě. Vyberte název své sítě, poté zadejte heslo a dokončete připojení.

  • Tiskárny bez dotykových obrazovek: Na tiskárně stiskněte a podržte tlačítko Bezdrátové připojení, dokud kontrolka nezačne blikat. Do dvou minut stiskněte a uvolněte tlačítko WPS na bezdrátovém směrovači. Po dokončení připojování přestane kontrolka na tiskárně blikat.

 • Restartujte zařízení: Restartováním tiskárny nebo mobilního zařízení můžete odstranit možné chyby.

 • Tisk protokolu bezdrátového testu: Vyhledejte na webu zákaznické podpory HP model své tiskárny a poté vyhledejte zkušební stránku („self test page“) – zobrazí se dokumentace o postupu tisku a vyhodnocení protokolu.

 • Povolte Bluetooth během nastavování tiskárny (pouze Android, iOS): Aplikace HP Smart používá připojení Bluetooth k vyhledání tiskárny a nastavení bezdrátového připojení k síti.

Připojení tiskárny k síti

Resetujte nastavení bezdrátové sítě na tiskárně a připojte se k místní síti Wi-Fi.

Další informace naleznete v části Připojení k bezdrátové tiskárně HP.

Svítí ikona Chyba, ikona Chyba papíru a kontrolka Pokračovat

Ve vstupním zásobníku není k dispozici žádný papír.

Svítí ikona chyby, ikona chyby papíru a kontrolka pokračování
 1. Zvedněte vstupní zásobník.

  Zvednutí vstupního zásobníku
 2. Posuňte vodítko šířky papíru zcela doleva.

  Posunutí vodítka šířky papíru doleva
 3. Do vstupního zásobníku vložte stoh obyčejného bílého papíru.

  Vložení papíru do tiskárny
 4. Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o hranu papíru.

  Posunutí vodítka šířky papíru doprava
 5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.

  Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce zásobníku

Jedna nebo obě ikony prázdné hladiny inkoustu blikají, svítí kontrolka Výstraha inkoustu a blikají kontrolky Pokračovat a Chyba

Tento stav nastává, když je alespoň jedna inkoustová kazeta nekompatibilní nebo je hladina inkoustu nízká.

Světlý vzorek pro nízké hladiny inkoustu nebo nekompatibilní kazety

Ujistěte se, že inkoustové kazety jsou kompatibilní s vaší tiskárnou a že je v kazetách odpovídající inkoust. Další informace jsou dostupné v části Chyby inkoustových kazet.

Bliká jedna nebo obě ikony prázdné hladiny inkoustu, bliká ikona Chyba a svítí nebo bliká kontrolka Výstraha inkoustu

Alespoň jedna inkoustová kazeta je nekompatibilní nebo je hladina inkoustu nízká.

Jedna ikona hladiny inkoustu a ikona Chyba blikají a kontrolka Výstraha pro inkoust svítí

Jedna ikona hladiny inkoustu a ikona Chyba blikají a kontrolka Výstraha pro inkoust svítí

Blikají obě ikony hladiny inkoustu, ikona Chyba a kontrola Výstraha inkoustu

Blikají obě ikony hladiny inkoustu, ikona Chyba a kontrola Výstraha inkoustu

Ujistěte se, že inkoustové kazety jsou kompatibilní s vaší tiskárnou a že je v kazetách odpovídající inkoust. Další informace jsou dostupné v části Chyby inkoustových kazet.

Bliká zpráva „E2“ nebo „E1“ a Pokračovat

Chyba E1 nebo E2 označuje, že nastavení formátu papíru neodpovídá vloženému formátu papíru.

Zobrazí se E1 a bliká kontrolka Pokračovat
Zobrazí se E2 a bliká kontrolka Pokračovat

Vložení správného formátu papíru

Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku a poté vložte správný formát papíru.

 1. Vyjměte veškerý papír ze vstupního zásobníku.

  Odebrání stohu papíru ze vstupního zásobníku
 2. Posuňte vodítko šířky papíru co nejvíce doleva.

  Posunutí vodítka šířky papíru doleva
 3. Vložte stoh papíru správného formátu do vstupního zásobníku.

  Vložení papíru do tiskárny
 4. Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nebude dotýkat hrany papíru.

  Posunutí vodítka šířky papíru doprava
 5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

  Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce zásobníku

Změna formátu papíru v nastavení tisku

Změňte formát papíru v operačním systému Windows nebo Mac.

Kontrola nastavení formátu a zdroje papíru (Windows)

Zkontrolujte nastavení formátu a zdroje papíru pro tiskovou úlohu v systému Windows.

 1. V programu, ze kterého zkoušíte tisknout, klikněte na možnost Soubor a potom Tisk.

 2. Ujistěte se, že je vybrána vaše tiskárna, a potom otevřete dialogové okno Vlastnosti.

  V závislosti na softwarové aplikaci může mít toto tlačítko název Vlastnosti, Možnosti, Nastavení tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.

  • U většiny tiskáren HP klepněte na kartu Papír/Kvalita a poté pokračujte těmito kroky.

  • U laserových tiskáren HP klikněte na kartu Papír, klikněte na rozevírací nabídku Původní formát a zkontrolujte, zda se formát papíru shoduje s typem papíru vloženým do tiskárny. Klikněte na rozevírací nabídku Výstupní velikost, vyberte možnost Původní velikost a poté klikněte na možnost OK.

 3. Klikněte na možnost Zdroj papíru a zkontrolujte, že je vybraný správný zásobník papíru.

 4. Klikněte na možnost Upřesnit a poté klikněte na rozevírací nabídku Formát papíru.

 5. Zkontrolujte, že formát papíru odpovídá typu papíru vloženému do tiskárny.

  Poznámka:

  Pokud v seznamu chybí přesný formát papíru, vyberte formát, který se nejvíce podobá papíru vloženému do zásobníku.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Kontrola nastavení formátu a zdroje papíru (Mac)

Zkontrolujte nastavení formátu a zdroje papíru pro tiskovou úlohu v systému macOS.

 1. V programu, ze kterého zkoušíte tisknout, klikněte na možnost Soubor a potom Tisk.

 2. Ujistěte se, že je vybrána vaše tiskárna, a pak klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

 3. Vyberte položku Typ papíru/Kvalita nebo Média a kvalita.

 4. Klikněte na tlačítko Zdroj podávání nebo Zdroj a zkontrolujte, že je vybrán správný zásobník.

 5. Zkontrolujte nastavení formátu papíru.

  • Pokud se zobrazí možnost Formát papíru, klikněte na ni.

  • Pokud se možnost Formát papíru nezobrazí, klikněte na možnost Zrušit, znovu klikněte na položku Soubor a poté vyberte možnost Nastavení stránky.

 6. Zkontrolujte, že formát papíru odpovídá typu papíru vloženému do tiskárny.

  Poznámka:

  Pokud v seznamu chybí přesný formát papíru, vyberte formát, který se nejvíce podobá papíru vloženému do zásobníku.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Bliká „E3“ a kontrolky Pokračovat a Výstraha inkoustu

Chyba E3 znamená uvíznutí vozíku.

Bliká E3 a kontrolky pokračování a výstrahy inkoustu

Vyhledejte a vyřešte či odstraňte všechna uvíznutí papíru či překážky, nebo pokud nenajdete žádný problém, tiskárnu resetujte. Podrobný postup řešení je uveden v části Zobrazení chyby „E3“ (Uvíznutí vozíku).

Bliká „E4“ a kontrolka Pokračovat

Chyba E4 znamená o uvíznutí papíru.

Bliká E4 a kontrolka Pokračovat

Vyhledejte a odstraňte uvízlý papír z tiskárny nebo tiskárnu resetujte, pokud k uvíznutí papíru nedošlo. Podrobný postup řešení je uveden v části Zobrazení chyby „E4“ (Uvíznutí papíru).

Bliká „E5“ a také všechny kontrolky na ovládacím panelu

K chybě E5 dojde, pokud skener nefunguje a pokusíte se kopírovat pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Poznámka:

I když se zobrazí tato chyba, můžete stále tisknout.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny bliká E5

Resetujte tiskárnu

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 2. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 3. Počkejte 60 sekund.

 4. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 5. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Zobrazí se chyba „E6“

K chybě E6 může dojít v případě problémů s tiskárnou.

Na ovládacím panelu tiskárny bliká E6

Resetujte tiskárnu

Resetujte tiskárnu, aby se zotavila ze svých chyb nebo po selhání.

 1. Když je tiskárna zapnutá, odpojte napájecí kabel od tiskárny.

 2. Vytáhněte napájecí kabel ze zdroje napájení.

 3. Počkejte 60 sekund.

 4. Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do tiskárny.

  Poznámka:

  Společnost HP doporučuje připojit tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi.

 5. Resetování dokončete zapnutím tiskárny.

Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

Kontrolky nesvítí tiskárna nereaguje

Tento stav nastává, pokud je tiskárna vypnutá nebo došlo k potížím se zdrojem napájení.

Kontrola připojení tiskárny k napájení

Zkontrolujte napájecí kabel a zásuvku ve zdi a ujistěte se, že je tiskárna pod napětím.

Proveďte následující úkony v uvedeném pořadí. Po provedení každého z úkonů zkuste tiskárnu použít, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen.

 1. Zkontrolujte, že je napájecí kabel pevně připojen k tiskárně a elektrické zásuvce nebo k prodlužovací šňůře.

 2. Odpojte napájecí kabel od všech prodlužovacích kabelů, prodlužovacích zásuvek a ochrany proti přepětí a zapojte jej přímo do zásuvky ve zdi.

 3. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a poté do elektrické zásuvky zapojte jiné zařízení pro kontrolu, že zásuvka funguje.

 4. Pokud máte druhý napájecí kabel tiskárny, který je kompatibilní s vaším modelem, připojte tento kabel k tiskárně a k elektrické zásuvce a ujistěte se, že kabel funguje správně.

Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.

Přejděte na Kontaktování zákaznické podpory HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii a Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.

Chcete-li ověřit stav záruky, přejděte na Ověření záruky produktů HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...