hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP – Vytvoření vlastních formátů papíru

Na mnoha domácích a malých kancelářských tiskárnách HP můžete tisknout na nestandardní formáty papíru. Vlastní formáty musí splňovat minimální a maximální rozměry tisku podporované tiskárnou.

Poznámka:

Chcete-li zabránit problémům s kvalitou tisku a dalším potížím, ujistěte se, že vlastní rozměry nepřekračují skutečnou velikost papíru.

Vytvoření vlastních formátů papíru (Windows)

V nabídce vlastností tiskárny (pouze systémy Windows 10 a Windows 8) nebo v nabídce Zařízení a tiskárny vytvořte nové formáty papíru.

Vytvoření vlastních formátů papíru ve vlastnostech tiskárny (Windows)

Zadejte vlastní formát papíru přímo z nabídky vlastností tiskárny v systému Windows 10 nebo 8.

 1. Založte do hlavního zásobníku papíru vlastní papír a posuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

 2. Otevřete položku, kterou chcete tisknout, klikněte na volbu Soubor a potom na Tisk.

 3. V okně Tisk klikněte na položky Předvolby, Vlastnosti nebo Vlastnosti tiskárny.

 4. Klikněte na kartu Papír a kvalita a poté klikněte na položku Vlastní.

  Tlačítko Vlastní papír v předvolbách tiskárny
 5. Klikněte na možnost Nový, zadejte název vlastního formátu papíru, vyberte šířku a výšku a potom kliknutím na možnost OK papír uložte.

 6. Klikněte na rozbalovací nabídku Formát papíru a vyberte formát papíru, který jste vytvořili.

  Poznámka:

  Pokud model vaší tiskárny nepodporuje vlastní formát, tak se v seznamu nezobrazí. Podporované formáty papíru jsou uvedeny v technických údajích tiskárny.

Vytvoření vlastních formátů papíru v zobrazení Zařízení a tiskárny (Windows)

Ve vlastnostech serveru tiskárny v zobrazení Zařízení a tiskárny v systému Windows zadejte vlastní formát papíru.

 1. Vyhledejte a otevřete Ovládací panely a poté klikněte na položku Zobrazit zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na ikonu vaší tiskárny a poté na Vlastnosti tiskového serveru.

  Poznámka:

  Pokud Vlastnosti tiskového serveru nejsou dostupné, klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v okně Tiskárny, v rozbalovací nabídce vyberte položku Spustit jako správce a poté vyberte možnost Vlastnosti serveru.

  Tlačítko Vlastnosti tiskového serveru tiskárny v zobrazení Zařízení a tiskárny systému Windows
 3. Když se otevře okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Pokračovat.

 4. Na kartě Formuláře zaškrtněte políčko Vytvořit nový formulář a poté do pole Název formuláře zadejte nový jedinečný název vlastního formátu papíru.

  Vlastní nastavení papíru ve vlastnostech serveru tiskárny
 5. Jako měrné jednotky vyberte Metrické nebo Anglické a poté zadejte Šířku a Výšku. Nastavení okrajů ponechte na hodnotě 0,00.

 6. Klepněte na možnost Uložit formulář a zkontrolujte, že je papír uveden v seznamu Formuláře na. Pokud vaše tiskárna nepodporuje vlastní formát, tak se v seznamu nezobrazí. Podporované formáty papíru jsou uvedeny v technických údajích tiskárny.

 7. Klikněte na tlačítko OK nebo Zavřít.

 8. Založte do hlavního zásobníku papíru vlastní papír a posuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

 9. Otevřete položku, kterou chcete tisknout, klikněte na volbu Soubor a potom na Tisk.

 10. V okně Tisk klikněte na položky Předvolby, Vlastnosti nebo Vlastnosti tiskárny.

 11. Klikněte na kartu Papír a kvalita a poté v nabídce Formát papíru vyberte papír, nebo klikněte na tlačítko Rozšířené a papír vyhledejte a vyberte.

Vytvoření vlastních formátů papíru (Mac)

V Nastavení stránky nebo nabídce Tisk vytvořte nové formáty papíru podle možností dostupných v aplikaci, ze které tisknete.

Vytvoření vlastních formátů papíru v nabídce nastavení stránky (Mac)

V nabídce nastavení stránky v aplikaci, ze které tisknete, vytvořte vlastní formát papíru.

 1. Založte do hlavního zásobníku papíru vlastní papír a posuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

 2. Otevřete položku, kterou chcete tisknout, klikněte na volbu Soubor a potom na Nastavení stránky.

 3. Výběrem možnosti Spravovat vlastní formáty z nabídky Formát papíru otevřete okno Vlastní formáty papíru.

  Nabídka Správa vlastních formátů papíru v Nastavení stránky na počítači Mac
 4. Kliknutím na znaménko plus vytvořte nový formát papíru.

 5. Dvojitým kliknutím na výchozí název bez názvu zadejte jedinečný název vlastního papíru, nastavte šířku a výšku, nastavte netisknutelnou oblast (volitelné) a poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Pro nový papír nepoužívejte již existující název, protože se tím přepíše stávající předvolba. Například pokud by měl vlastní formát papíru název A4, potom by stávající formát papíru A4 již nebyl jako volba k dispozici.

  Okno Vlastní formáty papíru v počítači Mac
 6. V okně Nastavení stránky vyberte nový vlastní formát papíru a poté klikněte na OK.

 7. Chcete-li tisknout na vlastní papír, klikněte na nabídku Soubor a vyberte možnost Tisk.

Vytvoření vlastních formátů papíru z nabídky Tisk (Mac)

V nabídce tisku v aplikaci, ze které tisknete, vytvořte vlastní formát papíru.

 1. Založte do hlavního zásobníku papíru vlastní papír a posuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru.

 2. Otevřete položku, kterou chcete tisknout, klikněte na volbu Soubor a potom na Tisk.

 3. Výběrem možnosti Spravovat vlastní formáty z nabídky Formát papíru otevřete okno Vlastní formáty papíru.

  Nabídka Vlastní papír v nabídce Tisk v počítači Mac
 4. Kliknutím na znaménko plus vytvořte nový formát papíru.

 5. Dvojitým kliknutím na výchozí název bez názvu zadejte jedinečný název vlastního papíru, nastavte šířku a výšku, nastavte netisknutelnou oblast (volitelné) a poté klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka:

  Pro nový papír nepoužívejte již existující název, protože se tím přepíše stávající předvolba. Například pokud by měl vlastní formát papíru název A4, potom by stávající formát papíru A4 již nebyl jako volba k dispozici.

  Okno Vlastní formáty papíru v počítači Mac
 6. V okně Náhled tisku vyberte nový vlastní formát papíru a klikněte na možnost Tisk.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...