hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Výměna inkoustových kazet HP

V inkoustové tiskárně HP vyměňte všechny prázdné nebo téměř prázdné kazety.

Určete typ kazety a zjistěte, jak k ní získat přístup a vyměnit ji. Náhradní kazety a další spotřební materiál lze zakoupit v HP Store.

Typy inkoustových kazet

Výměna inkoustových kazet (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935)

Vyměňte kazety pro tiskárny, které používají kazety HP 178, 364, 564, 655, Kazety 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 a 935.

Příklad inkoustových kazet HP 902
 1. Ujistěte se, že je do hlavního zásobníku vložen papír, a poté zapněte tiskárnu.

 2. Otevřete dvířka nebo víko oblasti přístupu k tiskové kazetě. Před pokračováním vyčkejte, než se držák přestane pohybovat.

 3. Zatlačte na jazýček na kazetě a poté ji vytáhněte ze slotu.

  Vyjmutí kazety z vozíku
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu a pak kompletně stáhněte oranžový jazýček a plastový obal. Papírový štítek na horní straně se mírně potrhá, aby se kazeta mohla odvětrat.

  POZOR:

  Před odstraněním oranžového víčka v dalším kroku zcela odstraňte jazýček a plastový obal. V opačném případě může dojít k úniku inkoustu.

  Odstranění oranžového jazýčku a plastového obalu
 5. Držte kazetu po stranách a poté otočte oranžové víčko proti směru hodinových ručiček a odstraňte jej.

  POZOR:

  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo chybný elektrický kontakt.

  Odstranění oranžového víčka z inkoustové kazety
 6. Zasuňte kazetu do slotu odpovídající barvy a poté ji zatlačte směrem dolů, až zacvakne na místo.

  Vložení inkoustové kazety tak, aby zacvakla do vozíku
 7. Pokud není kazeta pevně usazena, vyjměte ji ze slotu, jemně jazýček ohněte směrem od kazety ne více než 1,27 cm a znovu ji vložte.

  POZOR:

  Ohnutí jazýčku příliš daleko může kazetu poškodit nebo způsobit ulomení jazýčku.

  Ohnutí jazýčku směrem od inkoustové kazety
 8. Zavřete dvířka nebo víko přístupové oblasti kazety a po výzvě tiskárnu zarovnejte podle pokynů.

Výměna inkoustových kazet (932, 933, 950, 951-959, 962-969)

Vyměňte kazety pro tiskárny, které používají kazety 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 a 969.

Příklad inkoustových kazet HP 932
 1. Ujistěte se, že je do hlavního zásobníku vložen papír, a poté zapněte tiskárnu.

 2. Otevřete dvířka nebo víko oblasti přístupu k tiskové kazetě. Před pokračováním vyčkejte, než se držák přestane pohybovat.

 3. Zatlačte na přední část kazety, tím ji uvolníte z vozíku.

  POZOR:

  Nezvedejte západku na vozíku kazet. Mohli byste tím vysunutou tiskovou hlavu, poškodit mechanismus tisku a způsobit problémy s tiskem.

  Vyjmutí kazety z vozíku
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu.

 5. Vložte inkoustovou kazetu do příslušného barevně označeného slotu, až zaklapne na místo.

 6. Zavřete dvířka nebo víko přístupové oblasti kazety a po výzvě tiskárnu zarovnejte podle pokynů.

Výměna inkoustových kazet (21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Vyměňte kazety pro tiskárny, které používají kazety 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 nebo 901.

Příklad inkoustových kazet HP 803
 1. Ujistěte se, že je do hlavního zásobníku vložen papír, a poté zapněte tiskárnu.

 2. Otevřete dvířka nebo víko oblasti přístupu k tiskové kazetě. Před pokračováním vyčkejte, než se držák přestane pohybovat.

 3. Vyjměte kazetu z vozíku.

  • Vozíky se západkami kazety: Otevřete západku a vytáhněte kazetu ze slotu.

   Vyjmutí inkoustových kazet se západkami z vozíku
  • Vozíky bez západek kazety: Tiskovou kazetu uvolněte lehkým zatlačením dolů a poté ji směrem k sobě vytáhněte ze slotu.

   Vyjmutí inkoustových kazet z vozíku
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu. Dávejte pozor, abyste ji drželi pouze za černé plastové boční strany.

 5. Odstraňte pásku z kazety.

  POZOR:

  Nepokoušejte se ochrannou pásku vyměnit ani se nedotýkejte měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Dotyk může způsobit selhání inkoustového systému.

  Odstranění pásky z inkoustové kazety
 6. Vložte kazetu do slotu odpovídající barvy a ujistěte se, že je bezpečně usazena ve vozíku. Je-li vybavena západkou, uzavřete ji.

 7. Zavřete dvířka nebo víko přístupové oblasti kazety a po výzvě tiskárnu zarovnejte podle pokynů.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...