hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro – Tiskárna s kabelovým připojením k síti Ethernet netiskne a při zahájení tiskové úlohy neodpovídá

Tento dokument se týká tiskáren HP LaserJet Pro připojených k síti pomocí ethernetového kabelu, nikoli s USB nebo bezdrátovým připojením.

Při tisku na tiskárně HP LaserJet Pro pomocí kabelového síťového připojení dochází k jednomu nebo více následujícím příznakům:

  • Tiskové úlohy se nevytisknou

  • Tiskárna po spuštění tiskové úlohy nereaguje

  • Tisková úloha uvízla v tiskové frontě

Problém napravte provedením níže uvedených kroků (v uvedeném pořadí).

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Dotyková obrazovka s bílým pozadím

Příklady ovládacího panelu s bílým pozadím

Dotyková obrazovka s černým pozadím

Příklady ovládacího panelu s černým pozadím

2řádkový LCD displej s klávesnicí

Příklady 2řádkového ovládacího panelu

Krok 1: Zkontrolujte připojení na tiskárně

Zkontrolujte v tiskárně a v počítači kabelové připojení k síti.

Kliknutím na níže uvedenou část vyberte typ ovládacího panelu a poté postupujte podle uvedených pokynů.

Krok 2: Zkontrolujte spojení k integrovanému webovému serveru (EWS)

Po kontrole, zda bliká oranžová a červená kontrolka na síťovém konektoru v tiskárně, zkontrolujte připojení k integrovanému webovému serveru (EWS).

Poznámka:

Pro přístup k serveru EWS budete potřebovat IP adresu tiskárny. IP adresu tiskárny lze získat z ovládacího panelu tiskárny.

Klikněte na níže uvedenou část určenou pro váš typ ovládacího panelu, poté postupujte podle pokynů pro získání IP adresy tiskárny a následně otevřete server EWS a zkontrolujte připojení.

Krok 3: Odinstalujte software tiskárny

K odinstalaci softwaru tiskárny zvolte jeden z následujících způsobů.

Krok 4: Nainstalujte nejnovější software tiskárny

Pro instalaci nejnovějšího softwaru tiskárny postupujte podle níže uvedených kroků.

  1. Klikněte na níže uvedený odkaz, který se týká vašeho operačního systému (Windows nebo macOS) a poté postupujte podle uvedených pokynů.

  2. Po instalaci nejnovějšího softwaru tiskárny zkuste vytisknout zkušební stránku.

    Pokud se testovací stránka vytiskne, je tiskárna připojena ke kabelové síti.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...