hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP – Zprávy o chybě faxu na ovládacím panelu tiskárny

Pokud je faxování přerušeno nebo dojde k chybě během přenosu či příjmu faxu, bude faxovým subsystémem tiskárny vygenerován dvoudílný popis stavu a chyby. Normální nebo úspěšně zpracované faxy také generují zprávy informující o úspěšném dokončení.

Informace ve zprávě se skládá z textového popisu a číselného kódu (v několika zprávách se číselné kódy nevyskytují). Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí pouze textová část zprávy. Textová zpráva i číselný kód jsou však uvedeny v protokolu činnosti faxu, protokolu faxových volání a trasovacím protokolu faxu T.30. Číselný kód se v hlášeních zobrazuje v závorce za textovou částí zprávy.

Faxový modem generuje číselný kód. Kód (0) obvykle znamená normální odezvu modemu. U některých zpráv je vždy kód (0), zatímco jiné zprávy mohou mít širokou škálu číselných kódů a některé zprávy nemají žádný číselný kód.

Kód (0) obvykle označuje chybu, která se nevztahuje k faxovému modemu, ale došlo k ní v jiné části faxového systému nebo tiskového systému. Nenulové chybové kódy poskytují podrobnější informace o konkrétní akci nebo procesu, který modem provádí, a neznamenají nutně, že došlo k problému s modemem.

Zprávy o trvalých chybách s číselnými kódy odlišnými od těch, které jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách, vyžadují pomoc zákaznické podpory. Předtím, než se obrátíte na zákaznickou podporu, vytiskněte protokol trasování faxu T.30, který pomůže identifikovat problém.

Tisk protokolu trasování faxu T.30

Protokol trasování faxu T.30 vytiskněte následujícím způsobem.

Zpráva obsahuje podrobnosti o posledním faxovém volání, včetně číselného kódu chyby faxu, popisu a akcí, které je třeba provést.

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Dotykový ovládací panel FutureSmart 3

Dotykový ovládací panel FutureSmart 3

Dotykový ovládací panel FutureSmart 4

Dotykový ovládací panel FutureSmart 4

Vyhledejte typ ovládacího panelu tiskárny v následujících možnostech a poté postupujte podle uvedených pokynů.

Odeslané zprávy faxu

V níže uvedené tabulce najdete informace o zprávách, které se mohou zobrazit na ovládacím panelu tiskárny při odesílání nebo pokusu o odeslání faxu.

Odeslané zprávy faxu

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

Zrušeno

0

Odeslání faxu bylo zrušeno z ovládacího panelu tiskárny.

Žádné

Úspěch

Není k dispozici

Fax byl odeslán úspěšně.

Žádné

Selhání - zaneprázd.

0

Faxové zařízení příjemce je zaneprázdněné.

Zařízení se automaticky pokusí poslat fax znovu (je-li to nakonfigurováno), v jiném případě zkuste fax později znovu odeslat.

Bez odpovědi

0 nebo 17

Faxové zařízení příjemce nepřijímá volání nebo bylo volání přijato osobně.

Faxové zařízení příjemce může být odpojené nebo vypnuté; obraťte se na příjemce, aby zařízení zkontroloval. Zkuste úlohu odeslat znovu.

Bez vyzvánění

0

Při odesílání faxu nebyl zjištěn oznamovací tón.

Ověřte, že je telefonní linka aktivní; nastavte faxové zařízení odesílatele tak, aby nezjišťovalo oznamovací tón.

Neúspěšné

Libovolné

Fax je pravděpodobně poškozený nebo neodeslaný.

Zkuste fax odeslat znovu.

Neúspěšné

0

Nekompatibilní šířka stránky nebo má stránka příliš mnoho špatných řádků.

Zkuste fax odeslat znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Neúspěšné

17 nebo 36

Došlo ke ztrátě telefonického spojení mezi odesílatelem a příjemcem. Problém mohou způsobovat hlasové hovory, které přerušují faxovou komunikaci, nebo bylo faxové volání přijato osobně.

Zkuste fax odeslat znovu.

Neúspěšné nebo Chyba komunikace

Libovolné kromě 17 nebo 36

Obecný komunikační problém, kdy byl faxový přenos přerušen, nebo neprobíhal dle očekávání.

Zkuste fax odeslat znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Selhání kapacity

0

Nelze načíst nebo zapsat obrázkový soubor faxu na disk; může se jednat o poškozený disk tiskárny nebo o nedostatek místa na disku.

Zkuste fax odeslat znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Chyba paměti

0

Nedostatek paměti v tiskárně.

Pokud chyba přetrvává, odstraňte z paměti tiskárny některé uložené úlohy nebo faxy.

Selhání napájení

0

Během odesílání faxu došlo k výpadku napájení odesílající tiskárny.

Po obnovení napájení zkuste fax odeslat znovu.

Přijaté zprávy faxu

V níže uvedené tabulce najdete informace o zprávách, které se mohou zobrazit na ovládacím panelu tiskárny při příjmu nebo pokusu o příjem faxu tiskárnou.

Přijaté zprávy faxu

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

Úspěch

Není k dispozici

Přenos faxu byl úspěšný.

Žádné

Blokováno

Není k dispozici

Faxové zařízení příjemce používá funkci blokování čísel a příslušné faxové volání je blokováno.

Žádné

Neúspěšné

Libovolné

Fax je pravděpodobně poškozený nebo neodeslaný.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Neúspěšné

0

Nekompatibilní šířka stránky nebo má stránka příliš mnoho špatných řádků.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Neúspěšné

17, 36

Došlo ke ztrátě nebo přerušení telefonického spojení mezi odesílatelem a příjemcem.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu (pokud odesílající zařízení neopakuje odesílání automaticky).

Neúspěšné

Libovolné kromě 17 nebo 36

Obecný komunikační problém, kdy byl faxový přenos přerušen nebo neprobíhal dle očekávání.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Selhání kapacity

0

Nelze načíst nebo zapsat soubor obrázku na disk; může se jednat o poškozený disk tiskárny nebo o nedostatek místa na disku.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu; pokud problém trvá, obraťte se na podporu.

Chyba paměti

0

Nedostatek paměti v tiskárně.

Pokud chyba přetrvává, odstraňte z paměti tiskárny některé uložené úlohy nebo faxy.

Selhání tisku

0

Přijatý obrázkový soubor nelze dekódovat.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu; Povolte Error Correction Mode (Režim opravy chyb), pokud již není povolen.

Selhání napájení

0

Během příjmu faxu došlo k selhání napájení.

Po obnovení napájení požádejte odesílatele o opětovné odeslání faxu.

Fax nebyl zjištěn

17, 36

Na fax byl proveden hlasový hovor.

Žádné


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...