hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise – prohlášení o omezené záruce ke spotřebnímu materiálu s dlouhou životností a k sadě pro údržbu

Poskytujeme záruku, že tento produkt HP bude bez vad na materiálu a zpracování až do (a) rozsvícení kontrolky konce životnosti na ovládacím panelu nebo (b) vypršení záručního období. Na náhradní sady pro preventivní údržbu a produkty LLC se vztahuje 90denní omezená záruka pouze na díly od data posledního nákupu.

Záruka se nevztahuje na produkty, které (a) byly renovovány, repasovány nebo s nimi bylo libovolným způsobem manipulováno, (b) vykazují problémy v důsledku nesprávného použití, nevhodného skladování nebo provozu mimo rozsah publikovaných specifikací prostředí výrobku tiskárny, nebo (c) se vyznačují opotřebením kvůli běžnému používání.

Chcete-li získat záruční servis, vraťte produkt na místo prodeje (s písemným popisem problému), nebo se obraťte na oddělení péče o zákazníky společnosti HP. Společnost HP podle svého uvážení vadný výrobek vymění, nebo vrátí kupní cenu.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JE VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, AŤ UŽ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A ADEKVÁTNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

V ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ MÍSTNÍ ZÁKONNÉ ÚPRAVY, NENÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) NEBO JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

PODMÍNKY ZÁRUKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ VYJMA ZÁKONNĚ POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ NEBO NEMĚNÍ, NÝBRŽ DOPLŇUJÍ ZÁVAZNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ TOHOTO PRODUKTU.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...