hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP LaserJet Managed MFP – Čáry nebo pruhy při kopírování či skenování z automatického podavače dokumentů (podavače ADF)

Při kopírování nebo skenování z automatického podavače dokumentů (ADF) se na kopiích a skenech objevují čáry nebo pruhy ve stejném směru, v němž se podává papír (podél kratší i delší strany). Na přední nebo zadní straně stránky se mohou objevit čáry nebo pruhy.

Kopie anebo skeny z osvitového skla vypadají normálně. Vytištěné stránky také vypadají normálně.

Čáry či pruhy mohou být černé nebo barevné a mohou se objevit také na výstupech odeslaných faxem nebo digitálně, například při použití funkcí Scan to Network Folder (Skenovat do síťové složky) nebo Scan to Email (Skenovat do e-mailu).

Poznámka:

Pokud společnost HP požádáte o servis na místě za účelem vyřešení tohoto problému, upozorňujeme, že čištění skla podavače ADF / skeneru není součástí záručních služeb společnosti HP a po provedení tohoto úkonu jsou účtovány poplatky za vynaložený čas a materiál.

Jedinou výjimkou je situace, kdy tyto příznaky vykazuje zcela nové zařízení.

Příčina

Tato multifunkční tiskárna používá při vytváření kopií nebo skenů pomocí podavače ADF dva samostatné skleněné díly (sklo podavače ADF) – jeden pro přední stranu a jeden pro zadní stranu. Společnost HP zjistila, že 99 % všech čar a pruhů na kopiích, které vzniknou při podávání dokumentů předlohy přes podavač ADF, je způsobeno nečistotou na skle podavače ADF.

Nečistotu může tvořit prach, papírový nebo tonerový prach, zbytky lepidla ze samolepicích štítků, korekční barvy či pásky, inkoust, otisky prstů apod. I ty nejmenší částečky mohou způsobit zkreslení světla odraženého od předlohy, což má za následek vznik čáry, pruhu nebo šmouhy na kopiích či skenech pořízených prostřednictvím podavače ADF.

Ovlivněné tiskárny

Tento dokument se týká níže uvedených tiskáren HP s moduly pro skenování formátu A3 nebo moduly Flextronic.

Informace o odstraňování problémů s čarami a pruhy u ostatních multifunkčních tiskáren HP LaserJet (které nejsou uvedeny níže) naleznete v následujícím dokumentu:

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP – Svislé čáry nebo pruhy při kopírování nebo skenování z podavače ADF

Poznámka:

Tento dokument se netýká všech modelů HP LaserJet Enterprise MFP M525, M575, M725 nebo M775. Platí pouze pro níže uvedené modely Flow.

 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c

 • HP LaserJet Enterprise MFP M527z

 • HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c

 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M577z

 • HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630z

 • Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet MFP M630

 • Řada HP LaserJet Managed MFP M630

 • HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M680z

 • Řada HP Color LaserJet Enterprise MFP M680

 • Řada HP Color LaserJet Managed MFP M680

 • Řada multifunkčních tiskáren HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

 • Řada HP LaserJet Managed Flow MFP M830

 • Řada HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

 • Řada HP Color LaserJet Managed Flow MFP M880

Řešení

V mnoha případech není nečistota přímo viditelná, lze ji velmi snadno přehlédnout a běžným rychlým otřením se ji nepodaří odstranit. K odstranění nečistot obvykle stačí měkký vodou navlhčený hadřík, který nepouští vlákna, některé výraznější nečistoty však vyžadují další kroky.

Splněním kroků v uvedeném pořadí problém izolujte a řádně vyčistěte příslušnou oblast v automatickém podavači dokumentů.

Krok 1: Určete, zda k problému dochází při použití skla podavače ADF nebo osvitového skla

Pomocí tohoto postupu určete, zda k problému dochází při použití skla podavače ADF nebo skla skeneru.

 1. Vytvořte prázdnou kopii pomocí podavače ADF a označte ji zkratkou „ADF“.

 2. Vytvořte prázdnou kopii z osvitového skla skeneru a označte ji jako „deska skeneru“.

 3. Podívejte se na prázdné kopie, jestli se na nich neobjevují čáry nebo pruhy, a poté podle svých zjištění proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je závada viditelná na kopii označené jako „ADF“, pokračujte ke kroku 2: Očistěte sklo podavače ADF a bílý proužek na spodní straně víka skeneru.

  • Pokud je závada viditelná pouze na kopii označené jako „deska skeneru“, očistěte měkkým, vodou navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna, osvitové sklo a zadní stranu víka.

   Poznámka:

   V případě potřeby je možné na hadřík před čištěním aplikovat čistič na čočky nebo neabrazivní čistič na sklo. Čistič stříkejte pouze na hadřík, nikoli přímo na sklo nebo na tiskárnu. Nestříkejte na sklo vodu ani čistič na sklo, protože by mohlo dojít k prosáknutí a poškození tiskárny.

   Na sklo nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, etanol nebo chlorid uhličitý. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zanechání zbytků na skle, což by vedlo ke zhoršení kvality kopírování/skenování.

   Osvitové sklo a zadní strana víka

   Osvitové sklo a zadní strana víka

Krok 2: Očistěte sklo podavače ADF a bílý proužek na spodní straně víka skeneru

Očistěte pomocí tohoto postupu sklo podavače ADF a bílý proužek na spodní straně víka skeneru

Poznámka:

Na spodní straně skla může být prach, ten však není možné očistit a na kvalitu kopie či skenu nemá žádný vliv.

 1. Otevřete víko skeneru a palcový skleněný proužek umístěte na levou stranu hlavního osvitového skla skeneru.

  Sklo podavače ADF a bílý proužek

  Sklo podavače ADF a bílý proužek
 2. Sklo podavače ADF očistěte měkkým, vodou navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Některé modely mají horní sklo podavače ADF podobné spodnímu. V takovém případě proveďte tento krok na spodním i horním skle podavače ADF.

  Poznámka:

  V případě potřeby je možné na hadřík před čištěním aplikovat čistič na čočky nebo neabrazivní čistič na sklo. Čistič stříkejte pouze na hadřík, nikoli přímo na sklo nebo na zařízení. Nestříkejte na sklo vodu ani čistič na sklo, protože by mohlo dojít k prosáknutí a poškození tiskárny.

  Na sklo nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, etanol nebo chlorid uhličitý. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zanechání zbytků na skle, což by vedlo ke zhoršení kvality kopírování/skenování.

 3. Na spodní straně víka skeneru nad proužkem skla podavače ADF použijte k očištění horního bílého proužku a kovového proužku (pokud je jím zařízení vybaveno) měkký, vodou navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. V některých případech má zařízení skleněný proužek podobný sklu podavače ADF.

  Poznámka:

  Nedrhněte jej a nepoužívejte papírové utěrky, abyste nepoškrábali povrch.

 4. Pokud nebude bílý proužek čistý, zkuste to znovu pomocí isopropylalkoholu a poté povrch důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky alkoholu.

 5. Osušte sklo podavače ADF a horní proužek měkkým, suchým hadříkem, abyste zabránili vzniku skvrn, a poté opět zkuste kopírovat nebo skenovat.

  Pokud problém přetrvává, pokračujte na Krok tři: Určete místo, kde se na skle podavače ADF nachází nečistoty.

Krok 3: Určete místo, kde se na skle podavače ADF nachází nečistoty

Pomocí tohoto postupu izolujete místo, kde se na skle podavače ADF nachází nečistoty

 1. Umístěte do podavače ADF čistý list papíru a v pravém dolním rohu udělejte značku „X“, jak ukazuje obrázek.

  Vložte prázdnou stránku se značkou „X“ v pravém dolním rohu do podavače ADF

  Vložte prázdný list se značkou „X“ v pravém dolním rohu do podavače ADF
 2. Stisknutím tlačítka Start vytvořte kopii této prázdné stránky.

 3. Umístěte kopírovaný papír lícem vzhůru na osvitové sklo tak, aby umístění značky „X“ v pravém dolním rohu odpovídalo obrázku.

  Poznámka:

  Levý horní roh kopie musí odpovídat levému hornímu rohu osvitového skla.

  Umístěte kopírovanou stránku lícem vzhůru na sklo skeneru tak, aby značka „X“ byla v pravém dolním rohu.

  Umístěte kopírovanou stránku lícem vzhůru na sklo skeneru tak, aby značka „X“ byla v pravém dolním rohu.
 4. Podle čáry nebo pruhu na papíře najděte na skle podavače ADF oblast, která způsobuje problém.

  Podle čáry nebo pruhu na stránce najděte oblast na skleněném proužku podavače ADF

  Podle čáry nebo pruhu na stránce najděte oblast na skleněném proužku podavače ADF
 5. Úporné nečistoty odstraňte nehtem.

  Poznámka:

  Použijte pouze nehet. Jiné předměty by mohly sklo podavače ADF poškodit.

 6. Vyčistěte tuto konkrétní oblast na skle podavače ADF znovu a poté ji vysušte měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

  Vyčistěte a vysušte oblast na skle podavače ADF

  Vyčistěte a vysušte oblast na skle podavače ADF
 7. Znovu zkuste kopírovat nebo skenovat.

Pokud problém přetrvává, pokračujte na Krok čtyři: Vyčistěte sklo oboustranného skeneru.

Krok 4: Vyčistěte sklo oboustranného skeneru

Chcete-li vyčistit sklo oboustranného skeneru, vyjměte a vyčistěte jednotku pro výběr pozadí 2. strany a poté vyčistěte sklo skenovacího modulu.

Kromě níže uvedených pokynů se můžete podívat na následující video s pokyny k vyčištění jednotky pro výběr pozadí 2. strany.

 1. Uvolněte západku a otevřete dvířka pro přístup k uvíznutému papíru v podavači ADF ve víku skeneru.

  Otevřete dvířka pro přístup k papíru uvíznutému v podavači ADF

  Otevřete dvířka pro přístup k papíru uvíznutému v podavači ADF
 2. Vyjměte a vyčistěte jednotku pro výběr pozadí 2. strany

  1. Stisknutím a podržením obou zelených jazýčků dovnitř směrem k sobě odemkněte jednotku pro výběr pozadí 2. strany.

   Uvolněte jednotku pro výběr pozadí 2. strany

   Uvolněte jednotku pro výběr pozadí 2. strany
  2. Přidržte zelené výčnělky a poté vytáhněte a vyjměte jednotku pro výběr pozadí 2. strany.

   Vyjměte jednotku pro výběr pozadí 2. strany

   Vyjměte jednotku pro výběr pozadí 2. strany
  3. Otočením horní části odkryjte bílý a černý zadní reflektor (zakroužkovaný modře).

   Vyhledejte zadní reflektor

   Vyhledejte zadní reflektor
  4. Měkkým, vodou navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna otřete bílé a černé oblasti na zadním reflektoru.

   Poznámka:

   Pokud nebudou bílé a černé oblasti čisté, zkuste to znovu pomocí isopropylalkoholu a poté povrch důkladně otřete vlhkým hadříkem, abyste odstranili veškeré zbytky alkoholu. Abyste zabránili vzniku skvrn, osušte oblast suchým jemným hadříkem.

   Vyčistěte zadní reflektor

   Vyčistěte zadní reflektor
 3. Po vyjmutí voliče pozadí z automatického podavače dokumentů vyčistěte vnitřek skenovacího modulu.

  1. V zadní části oblasti, ze které jste vyjmuli jednotku pro výběr pozadí, vyhledejte sklo skenovacího modulu 2. strany pod horní částí.

   Poznámka:

   Skleněný povrch skenovacího modulu 2. strany je usazen vodorovně a plošně a nemusí být snadno viditelný.

  2. Vezměte si měkký, vodou navlhčený hadřík, který nepouští vlákna, a tlakem směrem nahoru za válečky vyčistěte sklo skenovacího modulu 2. strany, přičemž se ujistěte, abyste celou šířku skla očistili zleva doprava.

   Poznámka:

   V případě potřeby lze na hadřík před čištěním aplikovat čistič na čočky nebo neabrazivní čistič na sklo. Čistič stříkejte pouze na hadřík, nikoli přímo na sklo nebo na zařízení. Nestříkejte na sklo vodu ani čistič na sklo, protože by mohlo dojít k prosáknutí a poškození tiskárny.

   Na sklo nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, etanol nebo chlorid uhličitý. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo zanechání zbytků na skle, což by vedlo ke zhoršení kvality kopírování/skenování.

   Vyčistěte skenovací modul 2. strany

   Vyčistěte skenovací modul 2. strany
  3. Skenovací modul jemně osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

 4. Znovu nainstalujte jednotku pro výběr pozadí 2. strany.

 5. Zavřete víko podavače ADF a poté zkuste znovu kopírovat nebo skenovat.

Pokročilý poradce při potížích

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, vyzkoušejte jeden nebo více z následujících kroků pokročilého řešení potíží:

 • Vypněte a zapněte tiskárnu. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

 • Vyčistěte podávací válečky. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Pokud řádné vyčištění nevyřeší výskyt vad na kopiích a skenech, může skener vyžadovat servis. Kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HP.

Tipy na zajištění kvality kopií a skenů

Tyto tipy slouží k zajištění kvality kopií a skenů:

 • Nepoužívejte skenovací software jiných výrobců, protože jeho použití může vést ke vzniku čar a pruhů. Pokud tomu tak je, obraťte se na výrobce softwaru.

 • Pokud používáte skenovací software společnosti HP, ujistěte se, že v počítači není nainstalováno více zobrazovacích zařízení. Společnost HP nedoporučuje instalovat více zobrazovacích zařízení do stejného počítače (aby se zabránilo konfliktu softwarů).

 • Verze firmwaru může mít vliv na výkon skenovací hlavy. Vždy se ujistěte, že je v tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru.

  Chcete-li stáhnout nejnovější verzi firmwaru pro svůj model tiskárny, přejděte na http://support.hp.com/drivers, vyhledejte model tiskárny, rozbalte část Firmware a klikněte na odkaz Download (Stáhnout) vedle nejnovější verze firmwaru.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...