hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP OfficeJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP Managed MFP – Problémy s příjmem faxů

Tento dokument obsahuje seznam běžných problémů, které mohou nastat při příjmu faxů, a obsahuje informace o příčině problémů a o tom, jak je řešit.

Problém: Faxové příslušenství neodpovídá na příchozí faxová volání (není detekován fax)

Příčiny a řešení

Příčina

Řešení

Počet zazvonění je pravděpodobně nesprávně nastaven.

Zkontrolujte nastavený počet zazvonění před odpovědí a podle potřeby jej upravte.

Faxový kabel pravděpodobně není správně připojen nebo nefunguje.

Zkontrolujte instalaci. Ujistěte se, že používáte faxový kabel dodávaný s tiskárnou nebo faxovým příslušenstvím.

Je možné, že nefunguje telefonní linka.

Odpojte faxové příslušenství od telefonní zásuvky a připojte místo něj telefon. Zkuste zatelefonovat a ověřit tak, zda telefonní linka funguje.

Pokud používáte pobočkovou ústřednu, může být nesprávně nakonfigurován vyzváněcí signál.

Zkontrolujte nastavení vyzváněcího signálu u pobočkové ústředny.

Příjem faxů může být narušován službou hlasové schránky.

Proveďte jeden z následujících postupů:

  • Přerušte službu hlasových zpráv.

  • Použijte telefonní linku, která je vyhrazena pro faxová volání.

  • Snižte u faxového příslušenství nastavení počtu zazvonění pro příjem na hodnotu nižší, než je počet zazvonění pro příjem u hlasové pošty.

Problém: Příjem faxů je velmi pomalý

Příčiny a řešení

Příčina

Řešení

Je možné, že přijímáte obsáhlý fax, například s velkým množstvím obrázků.

Přenos obsáhlých faxů trvá delší dobu.

Odesílající faxové zařízení pravděpodobně používá pomalou rychlost modemu.

Faxové příslušenství může přijímat faxy pouze takovou rychlostí, jakou je faxový přístroj odesílatele schopen odesílat. Vyčkejte na dokončení přenosu.

Fax se odesílá (nebo přijímá) s velmi vysokým rozlišením.

Vyšší rozlišení obvykle poskytuje vyšší kvalitu, ale soucasně vede k delší době odesílání.

Požádejte odesílatele, aby snížil rozlišení a opakoval odeslání faxu.

Dojde-li ke zhoršení kvality telefonního spojení, faxové příslušenství a faxový přístroj odesílatele sníží rychlost přenosu, aby bylo možné opravit případné chyby.

Požádejte odesílatele, aby fax odeslal znovu. Nechejte zkontrolovat telefonní linku.

Problém: Nedochází k vytištění faxů v tiskárně.

Příčiny a řešení

Příčina

Řešení

Ve vstupním zásobníku není papír.

Vložte papír.

Všechny faxy přijaté v době, kdy je vstupní zásobník prázdný, jsou uloženy a budou vytištěny po opětovném naplnění zásobníku.

Je povolena funkce Fax Printing Schedule (Plán tisku faxů).

Faxy se tisknou podle časového plánu.

Chcete-li faxy tisknout okamžitě, zakažte funkci Fax Printing Schedule (Plán tisku faxů).

V tiskárně je nedostatek toneru nebo došel toner.

Pokud je tiskárna tak nastavena, přestane tisknout, jestliže má nedostatek toneru nebo dojde toner.

Všechny přijaté faxy jsou uloženy v paměti tiskárny a budou vytištěny, jakmile bude toner vyměněn.

Příchozí volání může být hlasový hovor.

Příchozí hlasový hovor se obvykle objeví v protokolu volání jako chyba No Fax Detected (Fax nebyl zjištěn).

Protože se v tomto případě nejedná o chybu faxu, není vyžadován žádný zásah.

Příchozí fax byl přerušen.

Ověřte, zda není na telefonní lince používané k faxování aktivována funkce čekajícího hovoru.

Oznámení o čekajícím hovoru může přerušit probíhající faxový hovor, což má za následek chybu komunikace.

Funkce Fax Printing Schedule (Plán tisku faxů) je nastavena na možnost Always store faxes (Vždy ukládat faxy).

Změňte nastavení funkce Fax Printing Schedule (Plán tisku faxů) na možnost Always store faxes (Vždy tisknout faxy).


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...