hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Manage an HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless or 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory

Learn how to manage an HP Jetdirect 3000w NFC or HP Jetdirect 3100w BLE/NFC wireless accessory that is installed with a supported HP printer.

HP Jetdirect print servers and NFC/wireless accessories add wireless printing capability to supported HP printers, in order to receive print jobs from an NFC or wireless-capable laptop, smartphone, or tablet. This document applies to the HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless or 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory only.

To safeguard business information, print files are sent using encryption technology. Use the instructions in this document to configure added security and control printer usage by enabling a password, and to manage the wireless accessory.

For information on how to enable direct communication between two or more wireless devices using a common protocol (WFD printing), or to easily switch between networks without extra steps, refer to the following documents:

První kroky: Přístup k integrovanému webovému serveru (EWS)

Následující části obsahují pokyny pro konfiguraci nastavení tiskového serveru nebo příslušenství. Tato nastavení lze nakonfigurovat dvěma způsoby: (1) pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo (2) pomocí integrovaného webového serveru (EWS).

Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení pomocí integrovaného webového serveru (EWS), budete pro přístup k serveru EWS potřebovat IP adresu sítě LAN tiskárny.

Následujícím postupem získáte IP adresu sítě LAN tiskárny pomocí ovládacího panelu tiskárny a poté otevřete server EWS ve webovém prohlížeči v počítači.

 1. Zjištění IP adresy sítě LAN tiskárny pomocí ovládacího panelu tiskárny:

  Poznámka:

  Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

  Ovládací panely FutureSmart 3

  Ovládací panely FutureSmart 3

  Ovládací panely FutureSmart 4

  Ovládací panely FutureSmart 4
  • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stisknutím ikony Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení) zobrazte IP adresu nebo název hostitele.

  • FutureSmart 4: Chcete-li zobrazit IP adresu nebo název hostitele, stiskněte nebo klepněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny na ikonu Information (Informace) ikona Information (Informace) a poté vyberte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení).

 2. Spusťte integrovaný webový server:

  1. V počítači spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele přesně tak, jak se zobrazují na ovládacím panelu tiskárny.

   Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče

   Příklad IP adresy v adresním řádku webového prohlížeče
  2. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter.

   Poznámka:

   Pokud se v prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pro pokračování na stránku. Vstupem na tuto webovou stránku nedojde k poškození počítače.

   Otevře se stránka integrovaného webového serveru.

Vypnutí a zapnutí bezdrátového tisku

Chcete-li zapnout nebo vypnout bezdrátový tisk, vyberte jednu z níže uvedených metod a poté postupujte podle uvedených kroků.

Poznámka:

Aby bylo možné používat tisk Wireless Direct nebo NFC, musí být povolena funkce Wireless Direct. Pokud je bezdrátový tisk vypnutý, nejsou tlačítka, která obvykle slouží ke správě HP Jetdirect, na ovládacím panelu tiskárny ani prostřednictvím implementovaného webového serveru (EWS) k dispozici.

Změna názvu tiskárny pro funkci Wireless Direct (identifikátor SSID)

Název tiskárny (SSID) pro funkci Wireless Direct se používá k identifikaci tiskárny při připojení ze zařízení kompatibilního s technologií Wi-Fi.

Kromě níže uvedených pokynů si můžete prohlédnout následující video s pokyny pro změnu názvu tiskárny pro funkci Wireless Direct:

Chcete-li změnit název tiskárny (SSID) pro funkci Wireless Direct, použijte vyberte jednu z následujících metod.

Nastavení hesla pro zabezpečený tisk

Zjistěte, jak nastavit heslo pro zajištění bezpečného tisku pomocí funkce Wireless Direct.

Poznámka:

Nástroj HP Web Jetadmin lze použít také ke konfiguraci zabezpečení, včetně povolení a zakázání následujících nastavení:

 • heslo standardu WPA2 ve štítku NFC,

 • heslo standardu WPA2 (samostatné zařízení nebo dávkový režim),

 • Tisk HP NFC (samostatné zařízení nebo dávkový režim)

Kromě níže uvedených pokynů si můžete prohlédnout následující video s pokyny pro nastavení hesla Wireless Direct pro bezpečný tisk:

Vyberte si jeden z níže uvedených způsobů nastavení hesla Wireless Direct.

Povolení tisku NFC a zabezpečení heslem

Chcete-li povolit tisk NFC a zabezpečení heslem, použijte Implementovaný webový server HP (EWS).

Kromě níže uvedených pokynů se můžete podívat na následující video s pokyny pro povolení tisku prostřednictvím funkce NFC:

 1. Připojte se k tiskárně pomocí připojení k síti.

  1. Otevřete seznam dostupných bezdrátových sítí pomocí bezdrátově připojeného počítače, telefonu nebo tabletu.

  2. Vyberte možnost „DIRECT-xx-HP...“ a poté možnost Connect (Připojit).

 2. Ve webovém prohlížeči v počítači otevřete integrovaný webový server (EWS).

  Poznámka:

  Informace o přístupu k serveru EWS naleznete v části Než začnete: Přístup k integrovanému webovému serveru (EWS) výše v tomto dokumentu.

 3. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Zabezpečení.

 4. V levém navigačním podokně se ujistěte, že je vybrána možnost General Security (Obecné zabezpečení), a poté přejděte dolů k části Near Field Communication (NFC).

 5. Kliknutím na zaškrtávací políčko vedle možnosti Enable Near Field Communication (NFC) (Povolit funkci Near Field Communication (NFC)) povolíte technologii NFC (pokud již není povolena).

 6. Chcete-li nastavit heslo, aby bylo viditelné, a vyžadovat jeho zadání před použitím funkce tisku pomocí technologie NFC, zrušte zaškrtnutí políčka Show WPA2 passphrase in the NFC tag (Zobrazit heslo standardu WPA2 na štítku NFC).

 7. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.

Nastavení metody připojení a vysílání

K nastavení způsobu připojení a vysílání použijte integrovaný webový server HP (EWS).

Kromě níže uvedených pokynů si můžete prohlédnout následující video s pokyny pro nastavení metody připojení Wireless Direct.

 1. Připojte se k tiskárně pomocí připojení k síti.

  1. Otevřete seznam dostupných bezdrátových sítí pomocí bezdrátově připojeného počítače, telefonu nebo tabletu.

  2. Vyberte možnost „DIRECT-xx-HP...“ a poté možnost Connect (Připojit).

 2. Ve webovém prohlížeči v počítači otevřete integrovaný webový server (EWS).

  Poznámka:

  Informace o přístupu k serveru EWS naleznete v části Než začnete: Přístup k integrovanému webovému serveru (EWS) výše v tomto dokumentu.

 3. Na domovské stránce serveru EWS klikněte na kartu Networking (Síť).

 4. V levém navigačním podokně klikněte na položku Wireless Direct.

 5. Nastavte pro volbu Connection Method (Způsob připojení) možnost Advanced (Upřesnit), Auto (Automaticky) nebo Manual (Ručně).

  Poznámka:

  Pokud v implementovaném webovém serveru vyberete pro volbu Connection Method (Způsob připojení) možnost Advanced (Upřesnit), můžete zaškrtnutím políčka Do not broadcast the Wireless Direct Name (SSID) (Nevysílat název pro funkci Wireless Direct (identifikátor SSID)) omezit vysílání názvu SSID.

 6. V případě, že zvolíte možnost Advanced (Upřesnit) a povolíte vysílání identifikátoru SSID, vyberte možnost Channel (Kanál) a nastavte hodnotu 1 až 11 (výchozí nastavení je 6).

  Poznámka:

  Pokud povolíte vysílání identifikátoru SSID, nastavení kanálu bude možné změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny.

 7. Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny.

Aktualizace firmwaru tiskárny

Pro zajištění kompatibility tiskárny a shody s legislativou aktualizujte firmware tiskárny.

 1. Ověřte, zda jsou příslušenství HP Jetdirect nebo tiskový server odpojeny od tiskárny.

 2. Přejděte na www.hp.com/go/FutureSmart a vyberte možnost Upgrade now (Upgradovat).

 3. Vyhledejte tiskárnu v seznamu a poté klikněte na související odkaz ve sloupci Link to Firmware download (Odkaz na stažení firmwaru).

  Zobrazí se nová stránka se seznamem ovladačů a firmwaru, které jsou k dispozici ke stažení pro váš model tiskárny.

 4. Rozbalte část Firmware, vyhledejte nejaktuálnější verzi balíčku FutureSmart Bundle a poté klikněte na možnost Download (Stáhnout).

Kontrola počtu tiskových klientů technologie NFC nebo Wireless Direct

Aktuální technologie omezuje počet aktivně připojených bezdrátových klientů na pět. Pokud se nemůžete připojit k tiskárně, byl tento limit již dosažen. Pomocí níže uvedených informací zkontrolujte počet klientů pro tisk technologií NFC nebo Wireless Direct.

Poznámka:

Ovladač HP ePrint Software používaný v systému Windows 8 se po skončení tiskové úlohy automaticky odpojí od bezdrátové sítě.

Kromě níže uvedených pokynů si můžete přehrát následující video s postupem kontroly počtu klientů připojených pomocí technologie NFC nebo Wireless Direct.

 1. Chcete-li zobrazit seznam všech připojení k tiskárnám a určit, zda byl dosažen limit pro připojení, použijte jednu z následujících metod:

  Poznámka:

  Jsou zde uvedena aktuální bezdrátová připojení jednotlivých zařízení včetně příslušné adresy MAC a IP adresy.

  • Na ovládacím panelu tiskárny přejděte do nabídky Wireless (Bezdrátové připojení)

   Poznámka:

   Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

   • FutureSmart 3: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení)

   • FutureSmart 4: Stiskněte nebo klepněte na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny na ikonu Information (Informace) ikona Information (Informace) a poté vyberte ikonu Wireless (Bezdrátové připojení) ikona Wireless (Bezdrátové připojení)

  • Vytiskněte konfigurační stránku z nabídky Reports (Protokoly) na ovládacím panelu tiskárny

  • Prohlédněte si zprávy protokolu událostí

 2. Pokud se zobrazuje více než pět připojení k tiskárně, ukončete některé z nich.

Další informace

Pro více informací navštivte následující odkazy:


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...