hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, PageWide HP Enterprise – Instalace ovladače tiskárny pomocí kabelu USB (Windows)

Postup instalace softwaru tiskárny v systému Windows pomocí připojení USB kabelem.

Před instalací softwaru tiskárny je třeba nastavit tiskárnu HP. Pokud jste tiskárnu ještě nenakonfigurovali, řiďte se před instalací softwaru pokyny pro konfiguraci hardwaru tiskárny.

U některých tiskáren je vysokorychlostní USB port ve výchozím nastavení zakázán a je třeba ho povolit z ovládacího panelu tiskárny.

Pokud jste port USB ještě nepovolili, povolte jej pomocí ovládacího panelu tiskárny následujícím způsobem:

 1. Otevřete nabídku Nastavení a vyberte možnost Obecné.

 2. Vyberte možnost Povolit port USB zařízení.

 3. vyberte možnost Povoleno.

Poznámka:

Pokud plánujete nainstalovat univerzální tiskový ovladač HP (UPD) pro systém Windows, přejděte na web www.hp.com/go/upd.

Univerzální tiskový ovladač je navržen ke snadné správě tiskového prostředí s více tiskárnami v síti. Ovladač HP UPD je dobrou volbou pro tiskárnu určenou pouze k tisku, protože tento ovladač umožňuje POUZE tisk.

Informace o možnostech stahování softwaru

Přečtěte si následující informace, abyste se dozvěděli o možnostech, které máte při stahování softwaru pro vaši tiskárnu HP.

Možnosti stažení softwaru

Možnost stažení

Popis

HP Easy Start (123.hp.com)

HP Easy Start je automatizovaný instalační nástroj, který rozpozná operační systém počítače a model tiskárny HP za účelem stažení a instalace nejaktuálnějšího softwaru tiskárny.

Tuto metodu použijte ke snadné instalaci kompletního softwarového řešení, abyste využili výhod všech funkcí a možností tiskárny.

Stránka Stažení softwaru a ovladačů

Stránka se soubory ke stažení uvádí možnosti pro stažení a instalaci softwaru, ovladačů a firmwaru.

Tuto metodu použijte, pokud chcete nainstalovat kompletní softwarové řešení nebo nainstalovat pouze tiskový ovladač (pomocí Průvodce přidáním tiskárny).

Další informace o softwaru

Stažení softwaru z webu HP je bezplatné a poskytuje nejnovější verze ovladačů tiskárny, instalačního softwaru a dalších nástrojů pro správu.

Software, který je dostupný na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro vaši tiskárnu. Společnost HP po uvedení tiskárny na trh software i ovladače často aktualizuje.

Stažením nejnovějšího firmwaru dostupného pro vaši tiskárnu zajistíte, aby vaše tiskárna byla aktuální. Aktualizace firmwaru poskytují menší opravy a vylepšení tiskárny.

Další informace o typech ovladačů

Některé modely tiskáren mají k dispozici více tiskových ovladačů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny typy ovladačů (pro operační systémy Windows), které mohou být pro vaši tiskárnu k dispozici.

Poznámka:

Dostupné typy ovladačů závisí na konkrétním modelu tiskárny. Některé modely tiskáren mají k dispozici pouze jeden ovladač.

Typy ovladače

Typ ovladače

Popis

Plně funkční software a ovladač

U většiny uživatelů systému Windows a ve většině situací společnost HP doporučuje toto kompletní řešení ovladačů, abyste mohli využívat všechny funkce tiskárny.

Pokud je k dispozici, obvykle se tento ovladač pro konkrétní model nazývá Kompletní řešením, Kompletní softwarové řešení, Plně funkční software a ovladače nebo Software k instalaci produktu HP.

Tiskový ovladač HP PCL 6

Tiskový ovladač HP PCL 6 je k dispozici pro některé modely tiskáren. Tento ovladač má následující vlastnosti:

 • Doporučuje se pro všechna prostředí Windows a většinu tiskových požadavků, včetně obecných kancelářských aplikací, jako jsou textové nebo tabulkové procesory.

 • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů.

 • Byl vyvinut v souladu s rozhraním grafického zařízení GDI pro systém Windows za účelem dosažení nejvyšší rychlosti v prostředích Windows. Novější ovladače byly vyvíjeny pro technologii XPS.

 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.

Instalace softwaru tiskárny pomocí kabelu USB (Windows)

Vyberte jednu z níže uvedených možností a stáhněte a nainstalujte software tiskárny do počítače.

Poznámka:

Chcete-li nainstalovat pouze tiskový ovladač, vyberte Možnost tři: Instalovat tiskový ovladač tisku pouze pomocí Průvodce přidáním tiskárny (v systému Windows).

Sdílení tiskárny v síti

Po instalaci ovladače tiskárny sdílejte tiskárnu v síti, aby k ní měli přístup ostatní uživatelé a mohli na ní tisknout.

 1. Přejděte do informací o tiskárně ve vašem počítači:

  • Windows® 10: Do vyhledávacího pole na hlavním panelu zadejte ovládací panely a pak klikněte na položku Ovládací panely. Vyberte možnost Zařízení a tiskárny.

   Poznámka:

   Pokud si prohlížíte ovládací panely v zobrazení Kategorie, vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny pod položkou „Hardware a zvuk.“

  • Windows 8 a Windows Server 2012: Pravým tlačítkem myši klikněte do levého dolního rohu obrazovky počítače, klikněte na položku Ovládací panely a pak klikněte na tlačítko Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.

  • Windows® 7 nebo starší: Klikněte na tlačítko Start a pak na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu příslušné tiskárny a poté klikněte na položku Vlastnosti tiskárny.

 3. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.

 4. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a kliknutím na tlačítko Použít nastavení uložte.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...