hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet, HP OfficeJet Enterprise Color, HP PageWide Enterprise Color – Správa nastavení barev

Zjistěte, jak změnit a spravovat nastavení barev tiskárny.

Použití funkce HP EasyColor

Zjistěte, jak lze zlepšit obrázky pomocí funkce HP EasyColor, která je k dispozici v tiskovém ovladači HP.

Poznámka:

Funkce HP EasyColor je standardně povolena v ovladači tiskárny HP PCL 6 pro systém Windows a tiskovém ovladači HP pro systém macOS.

Při použití funkce HP EasyColor s tiskovým ovladačem HP PCL 6 pro systém Windows se automaticky zlepšuje kvalita dokumentů se smíšeným obsahem tištěných z aplikací systému Microsoft Office.

Funkce HP EasyColor prohledá dokumenty a automaticky přizpůsobí fotografie ve formátu JPEG nebo PNG.

Funkce HP EasyColor vylepší celou fotografii naráz namísto rozdělování na více částí, což zajišťuje lepší konzistenci barev, zaostření detailů a rychlejší tisk.

Software HP EasyColor používaný s tiskovým ovladačem HP pro systém macOS skenuje všechny dokumenty a automaticky upravuje všechny fotografie, aby se zlepšila konzistence barev a zvýšila kvalita obrazu.

V následujícím příkladu byly obrázky vlevo vytvořeny bez použití funkce HP EasyColor. Obrázky napravo ukazují výsledné zlepšení při použití funkce HP EasyColor.

Příklad obrázku vytvořeného bez funkce HP EasyColor (vlevo) a s funkcí HP EasyColor (vpravo)

Příklad obrázku vytvořeného bez funkce HP EasyColor (vlevo) a s funkcí HP EasyColor (vpravo)

Zákaz funkce HP EasyColor

Chcete-li zakázat funkci HP EasyColor a nastavení barev upravovat ručně, postupujte podle níže uvedených kroků, které se týkají vašeho operačního systému (Windows nebo macOS).

 • Windows:

  1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

  2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spusťte ovladač tisku.

  3. Klikněte na kartu Barvy a poté zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.

 • macOS:

  1. V softwarovém programu klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

  2. Vyberte tiskárnu.

  3. Klikněte na kartu Color/Quality Options (Barvy/Možnosti kvality) a poté zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.

Změna motivu barev u tiskové úlohy (Windows)

Zjistěte, jak změnit barevný motiv tiskové úlohy ze softwarového programu v systému Windows.

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

 3. Klikněte na kartu Barva.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.

 5. V rozevíracím seznamu Barevné motivy vyberte barevný motiv z následujících možností:

  • Výchozí (sRGB): Tento motiv nastaví tiskárnu pro tisk dat RGB v režimu zařízení typu raw. Při použití tohoto motivu můžete spravovat barvy v softwarovém programu nebo v operačním systému pro správné vykreslení.

  • Živé barvy (sRGB): Tiskárna zvyšuje barevnou sytost ve středních tónech. Tento motiv používejte při tisku obchodní grafiky.

  • Fotografie (sRGB): Tiskárna interpretuje barvu RGB tak, jako by byla vytištěna na fotografii z digitálního minilabu. Tiskárna vytváří hlubší a sytější barvy jinak než při použití motivu Výchozí (sRBG). Tento motiv využijte k tisku fotografií.

  • Foto (Adobe RGB 1998): Tento motiv zvolte při tisku digitálních fotografií, které využívají barevný prostor Adobe RGB místo barevného prostoru sRGB. Při použití tohoto motivu vypněte správu barev v softwarovém programu.

  • Žádné: Není použit žádný barevný motiv.

  • Vlastní profil: Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít vlastní vstupní profil pro přesné ovládání barevného výstupu (například k emulaci určité tiskárny HP Color LaserJet).

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.

 7. V dialogovém okně Tisk klikněte na možnost OK nebo Tisk a úlohu vytiskněte.

Změna možností barev (Windows)

Zjistěte, jak změnit možnosti barev tiskové úlohy ze softwarového programu v systému Windows.

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

 3. Klikněte na kartu Barva.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.

 5. V části Možnosti barev klikněte na možnost Ručně a poté klikněte na tlačítko Nastavení.

 6. Upravte obecná nastavení funkce Kontrola okraje a nastavení pro text, grafiku a fotografie.

Změna možností barev (macOS)

Zjistěte, jak změnit možnosti barev tiskové úlohy ze softwarového programu v systému macOS.

 1. V nabídce File (Soubor) vyberte možnost Print (Tisk).

 2. Vyberte tiskárnu ze seznamu Printer (Tiskárna).

 3. Rozbalte rozevírací seznam a vyberte možnost Možnosti barev.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka HP EasyColor.

 5. Otevřete nabídku Advanced settings (Pokročilá nastavení).

 6. Upravte samostatná nastavení pro text, grafiku a fotografie.

 7. Klikněte na Tisk.

Ruční nastavení barev

Pomocí možnosti ručního nastavení barev můžete upravit nastavení neutrálních odstínů šedé, polotónu a kontroly okraje pro text, grafiku a fotografie.

Ruční nastavení barev

Nastavení

Popis

Možnosti

Kontrola okraje

Toto nastavení určuje vykreslení hran. Funkce Kontrola okraje má dvě součásti: (1) adaptivní tvorbu polotónů a (2) soutisk.

Adaptivní tvorba polotónů zvyšuje ostrost okrajů.

Soutisk snižuje vliv chybné registrace barevných rovin mírným překrytím hran přilehlých objektů.

 • Volba Vypnuto vypne soutisk i adaptivní tvorbu polotónů.

 • Volba Lehká nastaví soutisk na minimální úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnutá.

 • Volba Normální nastaví soutisk na střední úroveň. Adaptivní tvorba polotónů je zapnutá.

 • Volba Maximální je nejagresivnější nastavení soutisku. Adaptivní tvorba polotónů je zapnutá.

Polotón

Toto nastavení má vliv na jasnost barev a rozlišení výstupu.

 • Volba Hladký dosahuje lepších výsledků u velkých, souvisle vyplněných oblastí tisku a vylepšuje fotografie vyhlazením barevných přechodů. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité jednotvárné a vyhlazené výplně oblastí.

 • Volba Detailní je užitečná u textu a grafiky, kde je vyžadováno ostré rozlišení čar nebo barev, nebo u obrázků obsahujících vzory nebo velké množství detailů. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité ostré okraje a drobné detaily.

Neutrální odstíny šedé

Toto nastavení určuje metodu, která se použije pro tvorbu šedých barev použitých v textu, grafice a fotografiích.

 • Volba Pouze černá vytvoří neutrální barvy (stupně šedé a černou) za použití pouze černého toneru. Tato volba zaručuje neutrální barvy, které nemají barevný nádech. Toto nastavení je nejlepší pro dokumenty a grafiku v odstínech šedé.

 • Volba 4barevně vytvoří neutrální barvy (stupně šedé a černou) kombinací všech čtyř barevných tonerů. Tato metoda vytváří hladší přechody do jiných barev a vytváří nejtmavší černou barvu.

Shoda barev

Získejte informace o postupu dosažení shody barev na vytištěných stránkách s barvami zobrazovanými na obrazovce počítače.

Proces dosažení shody barev na vytištěném výstupu s barvami na obrazovce počítače je poměrně složitý, protože tiskárny a monitory počítačů používají k zobrazení barev odlišné metody.

Monitory zobrazují barvy světelnými pixely pomocí barevného procesu RGB (červená, zelená a modrá), zatímco tiskárny tisknou barvy pomocí procesu CMYK (azurová, purpurová, žlutá a černá).

Shodu tištěných barev a barev na monitoru ovlivňuje několik faktorů. Mezi ně patří:

 • Papír

 • Barviva tiskárny (např. inkousty nebo tonery)

 • Proces tisku (např. inkoustová, lisovací nebo laserová technologie)

 • Stropní osvětlení

 • Osobní rozdíly ve vnímání barev

 • Softwarové programy

 • Tiskové ovladače

 • Operační systém počítače

 • Monitory a nastavení monitoru

 • Grafické karty a ovladače

 • Provozní prostředí (například úroveň vlhkosti)

Ve většině situací je nejlepším způsobem dosažení shody barev na obrazovce s tištěným výstupem tisk v režimu RGB.

Porovnání barev vzorníku

Proces vyrovnání barevného výstupu tiskárny s předtištěnými vzorníky a standardními referenčními barvami je složitý. Obecně lze dosáhnout přiměřeně dobré shody se vzorníkem tehdy, když jsou inkousty používané k vytvoření vzorníku azurové, purpurové, žluté a černé. Tyto vzorníky se obvykle označují jako vzorníky procesních barev.

Některé vzorníky jsou vytvořeny pomocí direktních barev. Direktní barvy jsou speciálně vytvořená barviva. Mnoho direktních barev se nachází mimo barevný rozsah tiskárny. Ke většině vzorníků direktních barev existují odpovídající vzorníky procesních barev, které obsahují aproximace CMYK direktních barev.

Ve většině vzorníků procesních barev je uvedeno, které procesní standardy byly použity pro vytištění vzorníku. Ve většině případů se jedná o standardy SWOP, EURO nebo DIC. Chcete-li dosáhnout optimální shody se vzorníkem procesních barev, vyberte v nabídce tiskárny příslušnou emulaci inkoustu. Pokud nemůžete identifikovat procesní standard, použijte emulaci inkoustu SWOP.

Tisk vzorků barev pomocí ovládacího panelu tiskárny (pouze modely tiskáren Enterprise)

Zjistěte, jak tisknout vzorky barev pomocí ovládacího panelu tiskárny.

Chcete-li použít vzorky barev, vyberte vzorek barvy, který nejblíže odpovídá požadované barvě. K popisu požadovaného objektu použijte hodnotu barvy vzorku v aplikaci. Tištěné barvy se mohou lišit v závislosti na použitém typu papíru a programu.

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 4

Ovládací panely FutureSmart 4

Vyberte z následujících možností svůj typ ovládacího panelu tiskárny a poté podle pokynů vytisknout vzorky barev.

Shoda barev Pantone®

Standard Pantone zahrnuje několik systémů shody barev. Systém Pantone Matching System® je velmi oblíbený. K vytváření širokého spektra barevných odstínů a tónů používá tuhý inkoust.

Poznámka:

Vygenerované barvy Pantone nemusí odpovídat standardům identifikovaným se systémem Pantone. Přesné barvy naleznete v aktuálních publikacích Pantone.

Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) (Windows)

Zjistěte, jak upravit nastavení tisku v systému Windows, aby se barevný text tiskl jako černý (stupně šedé).

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

 2. Vyberte tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

 3. Klikněte na kartu Upřesnit.

 4. Rozbalte seznam Document Options (Možnosti dokumentu).

 5. Rozbalte seznam Printer Features (Vlastnosti tiskárny).

 6. V rozevíracím seznamu Print All Text as Black (Tisknout veškerý text černě) vyberte možnost Enabled (Povoleno).


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...