hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Změna nastavení tiskové úlohy (macOS)

Zjistěte, jak pomocí tiskového ovladače v systému macOS změnit nastavení tisku tiskové úlohy.

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy

Změny nastavení tisku jsou seřazeny podle priority podle toho, kde se změny provádějí.

Poznámka:

Názvy příkazů a dialogových oken se mohou lišit v závislosti na použitém programu.

 • Dialogové okno Nastavení stránky: Toto dialogové okno otevřete kliknutím na položku Nastavení stránky nebo podobný příkaz v nabídce Soubor programu, ve kterém pracujete. Změny nastavení provedené zde mohou potlačit změny nastavení provedené kdekoliv jinde.

 • Dialogové okno Tisk: Kliknutím na možnost Tisk, Nastavení tisku nebo podobný příkaz v nabídce Soubor programu, ve kterém pracujete, otevřete toto dialogové okno. Nastavení změněná v dialogovém okně Tisk mají nižší prioritu a nepřepíší změny provedené v dialogovém okně Nastavení stránky.

 • Výchozí nastavení ovladače tisku: Výchozí nastavení ovladače tiskárny určuje nastavení použitá ve všech tiskových úlohách kromě nastavení, která byla změněna v dialogových oknech Vzhled stránky, Tisk a Vlastnosti tiskárny.

 • Nastavení ovládacího panelu tiskárny: Změny nastavení provedené na ovládacím panelu tiskárny mají nižší prioritu než změny provedené kdekoli jinde.

Změna nastavení všech tiskových úloh, dokud není softwarový program ukončený

Tento postup se nejčastěji používá ke změně nastavení tiskové úlohy.

 1. V softwarovém programu klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

 2. V nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu.

 3. Rozbalte rozevírací seznam nebo klikněte na položku Zobrazit podrobnosti a vyberte nabídku, ve které chcete změnit nastavení tisku.

 4. Pro každou položku nabídky vyberte požadované nastavení tisku.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte nastavení.

Změna výchozích nastavení pro všechny tiskové úlohy

Zjistěte, jak změnit výchozí nastavení tisku, která se vztahují na všechny tiskové úlohy.

 1. V softwarovém programu klikněte na nabídku File (Soubor) a možnost Print (Tisk).

 2. V nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu.

 3. Rozbalte rozevírací seznam nebo klikněte na položku Zobrazit podrobnosti a vyberte nabídku, ve které chcete změnit nastavení tisku.

 4. V každé položce nabídky vyberte nastavení tisku, která chcete uložit pro budoucí použití.

 5. V nabídce Předvolby klikněte na možnost Uložit aktuální nastavení jako předvolbu a zadejte název předvolby.

 6. Kliknutím na tlačítko OK uložte nové nastavení předvolby.

  Poznámka:

  Tato nastavení se uloží v nabídce Presets (Přednastavení). Chcete-li použít nová nastavení, musíte pokaždé při otevření programu a tisku vybrat uloženou předvolbu.

Změna nastavení konfigurace tiskárny

Zjistěte, jak pomocí tiskového ovladače v systému macOS změnit nastavení konfigurace tiskárny.

 1. V počítači otevřete nabídku Apple ikona nabídky a poté klikněte na možnost Předvolby systému.

 2. Klikněte na ikonu Tiskárny a skenery nebo na ikonu Tisk a skenování.

 3. Vyberte tiskárnu na levé straně okna.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti a spotřební materiál.

 5. Klepněte na kartu Možnosti.

 6. Nakonfigurujte nainstalované možnosti.

Změna výchozího nastavení pro jednostranný nebo oboustranný tisk

Zjistěte, jak používat tiskový ovladač v systému macOS ke změně výchozího nastavení tisku na jednostranný nebo oboustranný tisk.

 1. Otevřete nabídku Apple ikona nabídky Apple a klikněte na položku Předvolby systému.

 2. Klikněte na ikonu Tiskárny a skenery nebo na ikonu Tisk a skenování.

 3. Vyberte tiskárnu na levé straně okna.

 4. Klikněte na položku Options & Supplies (Možnosti a spotřební materiál).

 5. Klikněte na možnost Nástroj a poté na tlačítko Otevřít nástroj Printer Utility.

  Otevře se okno nástroje HP.

 6. Klikněte na ikonu Všechna nastavení.

 7. Klikněte na ikonu Režim oboustranného tisku.

 8. V části Režim oboustranného tisku vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit režim oboustranného tisku a poté zavřete dialogové okno nástroje HP Utility.

  Poznámka:

  Je-li zaškrtnuto políčko Povolit režim oboustranného tisku, je výchozí nastavení nastaveno na oboustranný tisk.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...