hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – Konfigurace nastavení formátu a typu papíru v tiskárně

Postup konfigurace nastavení formátu a typu papíru na tiskárně.

V následujících situacích se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí zpráva s výzvou ke konfiguraci zásobníku pro používaný formát a typ papíru:

 • Když vložíte papír do zásobníku a poté zásobník zavřete.

 • Když zvolíte pro tiskovou úlohu prostřednictvím tiskového ovladače nebo softwarového programu určitý zásobník nebo typ papíru, ale zásobník není nakonfigurován se shodnými nastaveními.

Výzva se nezobrazí, pokud tisknete ze zásobníku 1 a zásobník 1 je nakonfigurován na možnost Libovolný formát a možnost Libovolný typ.

Poznámka:

V takové situaci bude v případě, že pro tiskovou úlohu není uveden zásobník, tiskárna tisknout ze zásobníku 1, a to i v případě, že se nastavení formátu a typu papíru neshoduje s parametry papíru vloženého do zásobníku 1.

Vyberte jednu z níže uvedených možností, abyste zásobník nakonfigurovali, a postupujte podle uvedených kroků.

Při vkládání papíru nakonfigurujte zásobník

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte podle následujících kroků a nakonfigurujte nastavení formátu a typu papíru

 1. Vložte papír do zásobníku a poté zavřete zásobník (používáte-li zásobník 2 nebo zásobník 3).

  Poznámka:

  Zkontrolujte, zda jsou vodítka délky a šířky papíru nastavena na formát papíru, který se používá v zásobníku Vodítka by se měla opírat o stoh papíru, ale neměla by ho ohýbat.

 2. Výběrem možnosti OK přijměte zjištěný typ a formát papíru nebo vyberte možnost Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.

  Poznámka:

  Některé modely tiskáren velikost a typ používaného papíru nedetekují automaticky.

 3. Zvolte správný formát a typ a poté výběrem možnosti OK nebo Hotovo nastavení uložte.

Konfigurace zásobníku tak, aby odpovídal nastavení tiskové úlohy

Před odesláním tiskové úlohy do tiskárny nakonfigurujte nastavení zásobníku a papíru v softwarovém programu podle následujících kroků.

 1. V softwarovém programu určete zdrojový zásobník, formát papíru a typ papíru.

  Informace o tom, jak tato nastavení v softwarovém programu určit, naleznete v jednom z níže uvedených dokumentů, které odpovídají vašemu operačnímu systému (Windows nebo Mac):

 2. Chcete-li úlohu odeslat do tiskárny, vyberte v softwarovém programu možnost Tisk.

  Pokud je zásobník potřeba nakonfigurovat, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.

 3. Vložte do zásobníku papír požadovaného typu a formátu a pak zásobník zavřete.

 4. Výběrem možnosti OK přijměte zjištěný typ a formát nebo vyberte možnost Upravit a zvolte jiný formát nebo typ papíru.

 5. Zvolte správný formát a typ a poté výběrem možnosti OK nebo Hotovo nastavení uložte.

Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu tiskárny

Pomocí následujícího postupu můžete konfigurovat formát a typ papíru v zásobnících i bez zobrazení výzvy tiskárny.

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 3

Ovládací panely FutureSmart 4

Ovládací panely FutureSmart 4

Vyhledejte níže uvedenou část, která odpovídá typu ovládacího panelu tiskárny, a poté podle pokynů nakonfigurujte zásobník na formát a typ papíru.

FutureSmart 3

Pokud má vaše tiskárna ovládací panel FutureSmart 3, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyhledejte položku Zásobníky a vyberte ji.

 2. Vyberte zásobník, který chcete konfigurovat, a poté vyberte možnost Upravit.

 3. V seznamech dostupných voleb vyberte formát a typ papíru.

 4. Výběrem tlačítka OK výběry uložte.

FutureSmart 4

Pokud má vaše tiskárna ovládací panel FutureSmart 4, postupujte následovně:

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Zásobníky.

 2. Vyberte zásobník, který chcete konfigurovat.

 3. V seznamech dostupných voleb vyberte formát a typ papíru.

 4. Stisknutím tlačítka Hotovo výběry uložte.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...