hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro – Konfigurace zásobníků

Zjistěte, jak nastavit tiskárnu HP LaserJet Pro k tisku na papír konkrétních formátů a typů.

Tiskárna ve výchozím nastavení podává papír ze zásobníku 1. Pokud je zásobník 1 prázdný, podává tiskárna papír ze zásobníku 2 (nebo 3, pokud je nainstalován).

Konfigurace zásobníku v této tiskárně mění nastavení ohřevu a rychlosti s cílem získat nejlepší kvalitu tisku pro typ papíru, který používáte. Pokud pro všechny nebo většinu tiskových úloh v tiskárně používáte speciální papír, změňte výchozí nastavení v tiskárně.

Následující tabulka uvádí možné způsoby, jimiž lze zásobník nastavit tak, aby odpovídal vašim tiskovým potřebám:

Scénáře pro použití nastavení zásobníku

Scénář použití papíru

Konfigurace tiskárny

Tisk

Zásobník 1 a jeden další zásobník jsou naplněné stejným papírem a chcete, aby tiskárna podávala papír z jednoho zásobníku, pokud je ten druhý prázdný

Vložte papír do zásobníku 1.

Pokud nebylo změněno výchozí nastavení pro typ a velikost, není třeba žádná konfigurace.

Vytiskněte úlohu ze softwarového programu.

Chcete občas použít speciální papír, například těžký papír nebo hlavičkový papír, ze zásobníku, který zpravidla obsahuje běžný papír.

Vložte speciální papír do zásobníku 1.

Pokud nebylo změněno výchozí nastavení pro typ a velikost, není třeba žádná konfigurace.

V dialogovém okně Tisk softwarového programu vyberte typ papíru, který odpovídá speciálnímu papíru vloženému do zásobníku. Teprve potom odešlete tiskovou úlohu.

Často používáte speciální papír, například těžký nebo hlavičkový papír, z jednoho zásobníku.

Vložte do zásobníku 1 speciální papír a poté podle pokynů v tomto dokumentu nakonfigurujte zásobník pro daný typ papíru.

V dialogovém okně Tisk softwarového programu vyberte typ papíru, který odpovídá speciálnímu papíru vloženému do zásobníku. Teprve potom odešlete tiskovou úlohu.

Kroky konfigurace zásobníků se liší podle typu ovládacího panelu.

Dotyková obrazovka s bílým pozadím

Příklady ovládacího panelu s bílým pozadím

Dotyková obrazovka s černým pozadím

Příklady ovládacího panelu s černým pozadím

2řádkový LCD displej s klávesnicí

Příklady 2řádkového ovládacího panelu

Vyhledejte typ své tiskárny v níže uvedených možnostech a poté podle pokynů nakonfigurujte výchozí nastavení formátu a typu papíru pro konkrétní zásobník

Dotykový ovládací panel s bílým pozadím

U tiskáren, které mají dotykový ovládací panel s bílým pozadím displeje, postupujte následovně. M428-M429, M454dw, M479

Dotyková obrazovka s bílým pozadím

Příklady ovládacího panelu s bílým pozadím
 1. Z hlavní obrazovky na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem přes kartu v horní části obrazovky shora dolů a otevřete řídicí panel. Pak stiskněte ikonu Nastavení Ikona Nastavení.

 2. Stiskněte možnost Nastavení papíru.

 3. Ze seznamu vyberte zásobník.

 4. Vyberte položku Typ papíru a poté vyberte požadovaný typ papíru pro zásobník.

 5. Vyberte položku Formát papíru a poté vyberte požadovaný formát papíru pro zásobník.

Dotykový ovládací panel s černým pozadím

U tiskáren, které mají dotykový ovládací panel s černým pozadím displeje, postupujte následovně.

Dotyková obrazovka s černým pozadím

Příklady ovládacího panelu s černým pozadím
 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení Ikona Nastavení (nebo Ikona Nastavení).

 2. Otevřete nabídku Nastavení systému a poté nabídku Nastavení papíru.

 3. Vyberte zásobník, který chcete nakonfigurovat.

 4. Vyberte položku Typ papíru a poté vyberte požadovaný typ papíru pro zásobník.

 5. Vyberte položku Formát papíru a poté vyberte požadovaný formát papíru pro zásobník.

2řádkový ovládací panel s LCD displejem

U tiskáren, které obsahují 2řádkový LCD ovládací panel s fyzickými tlačítky, postupujte následovně.

2řádkový LCD displej s klávesnicí

Příklady 2řádkového ovládacího panelu
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko OK a otevřete tak domovskou obrazovku.

 2. Pomocí tlačítek se šipkami a tlačítka OK otevřete nabídku Nastavení papíru. U některých modelů nejprve otevřete nabídku Nastavení systému a poté nabídku Nastavení papíru.

 3. Vyberte zásobník, který chcete nakonfigurovat.

 4. Změňte nastavení požadovaného formátu a typu papíru a poté klikněte na možnost OK nebo Použít.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...