hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro – Tisk zprávy o tiskárně

V nabídce Zprávy na ovládacím panelu tiskárny můžete vytisknout několik informačních stránek o tiskárně, například konfigurační stránku nebo stránku stavu spotřebního materiálu.

Poznámka:

Kroky se liší podle typu ovládacího panelu.

Dotyková obrazovka s bílým pozadím

Příklady ovládacího panelu s bílým pozadím

Dotyková obrazovka s černým pozadím

Příklady ovládacího panelu s černým pozadím

2řádkový LCD displej s klávesnicí

Příklady 2řádkového ovládacího panelu

Vyberte z následujících možností svůj typ tiskárny a poté podle pokynů otevřete nabídku Zprávy a vyberte zprávu, která se má vytisknout.

Dotykový ovládací panel s bílým pozadím

U tiskáren, které mají dotykový ovládací panel s bílým pozadím displeje, postupujte následovně. M329, M428-M429, M454dw a M479

Dotyková obrazovka s bílým pozadím

Příklady ovládacího panelu s bílým pozadím
 1. Z hlavní obrazovky na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem přes kartu v horní části obrazovky shora dolů a otevřete řídicí panel. Pak stiskněte ikonu Nastavení Ikona Nastavení.

 2. Přejděte na možnost Protokoly a stiskněte ji.

 3. Přejděte ke zprávě, kterou chcete vytisknout, a stiskněte ji.

  Poznámka:

  Chcete-li zkontrolovat definice zprávy, stiskněte ikonu Nápověda ikona Nápověda na ovládacím panelu tiskárny.

Dotykový ovládací panel s černým pozadím

U tiskáren, které mají dotykový ovládací panel s bílým pozadím displeje, postupujte následovně:

Dotyková obrazovka s černým pozadím

Příklady ovládacího panelu s černým pozadím
 1. Na úvodní obrazovce ovládacího panelu tiskárny stiskněte ikonu Nastavení Ikona Nastavení (nebo Ikona Nastavení).

 2. Stiskněte tlačítko Protokoly.

 3. Stiskněte název zprávy, kterou chcete vytisknout.

  Poznámka:

  Chcete-li zkontrolovat definice zprávy, stiskněte ikonu Nápověda ikona Nápověda na ovládacím panelu tiskárny.

2řádkový ovládací panel s LCD displejem

U tiskáren, které obsahují dvouřádkový LCD ovládací panel s fyzickými tlačítky, postupujte následovně:

2řádkový LCD displej s klávesnicí

Příklady 2řádkového ovládacího panelu
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko OK a otevřete tak domovskou obrazovku.

 2. Přejděte na nabídku Reports (Zprávy) a poté stiskněte tlačítko OK. U některých modelů nejprve otevřete nabídku Setup (Nastavení), poté nabídku Reports (Zprávy).

 3. Přejděte na požadovanou zprávu, kterou chcete vytisknout, a stisknutím tlačítka OK ji vytiskněte.


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...