hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Potíže s napájením

Přečtěte si následující informace o řešení problémů s napájením.

Zkontrolujte, zda je zapojené napájení skeneru

Napájecí kabel propojuje skener s napájecí zásuvkou.
 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen do skeneru a do elektrické zásuvky a zda je tato zásuvka pod proudem.
 • Pokud je napájecí kabel připojen do přepěťového chrániče, zkontrolujte, zda je tento přepěťový chránič zapojen do elektrické zásuvky a že je zapnutý.
 • Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.

Skener se nepodaří zapnout

Pokud se skener po stisknutí tlačítka nezapne, zkontrolujte následující položky:

Skener přerušil činnost nebo se vypnul

Pokud skener přestane snímat, postupujte podle těchto pokynů. Po každém kroku zkuste zahájit snímání a zjistěte, zda skener funguje. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.
 1. Pravděpodobně je uvolněný některý kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabel USB i zdroj napájení správně připojeny.
  Použijte kabel, který byl dodán se skenerem. Jiný kabel USB nemusí být se skenerem kompatibilní.
 2. Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.
  1. Zkontrolujte, zda svítí kontrolka LED napájení na ovládacím panelu.
  2. Pokud kontrolka LED napájení nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí zdroj zapojen.
  3. Pokud jsou zásuvka nebo přepěťová ochrana napájené, ale kontrolka LED napájení přesto nesvítí, odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje, vyčkejte 30 sekund a poté jej připojte zpět.
  4. Pokud problém není vyřešen, napájecí zdroj je pravděpodobně vadný. Pomoc naleznete na domovské stránce podpory produktu:
 3. Znovu spusťte počítač.
 4. Windows: V počítači otevřete nabídku Ovládací panely a pomocí nástroje Programy a funkce odinstalujte následující aplikace:
  • HP ScanJet Basic Device Software
  • Ovladač HP ScanJet ISIS
  • Plugin HP ScanJet
  • Skenování z podavače HP
 5. Připojte kabel USB a napájecí zdroj ke zpět skeneru a poté skener stisknutím vypínače zapněte. Znovu nainstalujte software a ovladače HP ScanJet.

Skener se vypíná

Pokud se skener stále vypíná, vyzkoušejte tento postup, podle vašeho operačního systému.
Ve výchozím nastavení přejde skener do režimu spánku po 15 minutách nečinnosti a po dvou hodinách nečinnosti se automaticky vypne, aby šetřil energii.
Windows: Výchozí nastavení změníte následujícím způsobem:
 1. Spusťte nástroj HP Scanner Tools Utility.
 2. Klikněte na kartu Nastavení a poté vyberte požadované nastavení režimu spánku a automatického vypnutí.
  • Chcete-li stanovit dobu nečinnosti, po které skener přejde do režimu spánku, vyberte v rozevíracím seznamu Uvést skener do režimu spánku po hodnotu 15 minut nebo 1 hodina.
  • Chcete-li stanovit dobu nečinnosti, po které se skener automaticky vypne, vyberte z rozevíracího seznamu Vypnout skener po příslušnou hodnotu ( 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny nebo 8 hodin) .
 3. Klikněte na tlačítko Použít.
macOS: Výchozí nastavení lze změnit v aplikaci HP Utility.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...