hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Smart Tank 500  - Barevný nebo černý inkoust netiskne, jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Smart Tank 500 a 508 All-in-One, Smart Tank 511, 514, 515, 517, 518 a 519 Wireless All-in-One a také pro tiskárny Smart Tank Plus 551, 555 a 559 Wireless All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších potíží s kvalitou tisku.

Krok 1: Kontrola hladin inkoustu a naplnění nádržek

Malé množství inkoustu může ovlivnit kvalitu tisku. Doplňte všechny nádrže s nedostatkem inkoustu.
Společnost HP doporučuje používání originálního inkoustu. Při použití inkoustu od jiného výrobce nemůžeme zaručit kvalitu a spolehlivost. Pokud nepoužíváte originální inkoust a tiskové hlavy společnosti HP, nemusí kroky v tomto dokumentu vyřešit problémy s kvalitou tisku.
Poznámka:
Pokud použijete inkoust od jiného výrobce, originální inkoust společnosti HP, který přidáte později, může být kontaminován. Protože po výměně zůstávají zbytky inkoustu v tiskové hlavě, může kontaminovaný inkoust v systému ovlivnit kvalitu tisku.
Zakupte náhradní inkoust a další spotřební materiál v obchodě HP Store nebo u místních prodejců.
 1. Na ovládacím panelu vyhledejte CMYK a blikající ikony inkoustu . Kontrolka inkoustu/tiskové hlavy může také blikat.
  Displej CMYK s blikajícími ikonami inkoustu a indikátorem inkoustu/tiskové hlavy
 2. Vyplňte všechny nádrže s nedostatkem inkoustu.
  Naplňování inkoustového zásobníku
  Další informace vyhledejte v dokumentu Doplňování nádržek s inkoustem.
Vytiskněte další stránku. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír

Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud ne, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Mnoho druhů papíru má strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír a obálky). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Používejte pouze čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některé druhy papíru nevstřebávají inkoust tak dobře jako jiné. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Vytiskněte další stránku. Je-li kvalita tisku nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Zkontrolujte nastavení tisku

Ověřte, zda je nastavení tisku a papíru vhodné pro vaši tiskovou úlohu.
Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarových aplikací.
 • Typ papíru: Vyberte typ papíru, na který tisknete, například fotografický papír nebo obyčejný bílý papír.
 • Kvalita tisku: Pokud nejste spokojeni s kvalitou tisku, nastavte vyšší kvalitu.
 • Formát papíru: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte správnou velikost papíru.
 • Barevný nebo černobílý: Pokud chcete tisknout pouze černobíle, vyberte možnost odstínů šedi.

Krok 4: Zkontrolujte, zda na zadní straně výtisků nejsou inkoustové skvrny

Jsou-li na zadní straně výtisků inkoustové skvrny, můžete k odstranění problému použít automatický nástroj v aplikaci HP Smart.

Krok 6: Vyčistěte tiskové hlavy

Vyčistěte tiskové hlavy, pokud zjistíte vady na Testovacím vzorku 2.
Poznámka:
Pokud na Testovacím vzorku 2 nejsou žádné vady, pokračujte na další krok. Nepotřebný odpadní čisticí inkoust.
Testovací vzorek 2 s bílými čarami
Testovací vzorek 2 s vadami

Krok 7: Zarovnání tiskových hlav

Zarovnejte tiskové hlavy z ovládacího panelu tiskárny, pokud zjistíte vady Testovacího vzorku 1, 3 nebo obou těchto testovacích vzorků.
Testovací vzorek 1 s nespojenými čárami
Testovací vzorek 1 s vadami
Testovací vzorek 3 s bílou mezerou
Testovací vzorek 3 s vadami
 1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko Obnovit.
  Vytiskne se stránka pro zarovnání.
  Kalibrační stránka
 2. Postupujte podle pokynů na stránce a vyrovnejte tiskové hlavy.
Vytiskněte další Diagnostickou zprávu o kvalitě tisku. Pokud zjistíte vady na Testovacím vzorku 1, 3 nebo na obou, nebo pokud je kvalita tisku stále nepřijatelná, pokračujte dalším krokem.

Krok 8: Vyměňte tiskovou hlavu

Pokud jste provedli všechny kroky v tomto dokumentu a stále se vyskytují problémy s kvalitou tisku, je nutné vyměnit obě tiskové hlavy.
Zkontrolujte záruku produktu a zjistěte, zda je vaše tiskárna stále v záruce, a pak Kontaktujte Podporu HP a naplánujte opravu či výměnu.
U tiskáren po záruce může být oprava zpoplatněná.

Krok 9: Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...