hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M304-M305, M404-M405, MFP M329, M428, M429 - Vložení papíru do zásobníku 2

Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 2.

Vložte papír do zásobníku 2

Tento zásobník pojme až 250 listů papíru gramáže 75 g/m2 .
  Upozornění:
Ze zásobníku 2 netiskněte obálky, štítky ani nepodporované formáty papíru. Na tyto typy papíru tiskněte pouze ze zásobníku 1.
 1. Vytáhněte zásobník a mírným zvednutím jej zcela vyjměte z tiskárny.
  Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevřete zásobník
 2. Upravte vodítka šířky papíru stisknutím seřizovací páčky na levém vodítku a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek šířky papíru
 3. Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítka délky papíru
 4. Vložte do zásobníku papír. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: Zásobník 2 – orientace papíru.
  Poznámka:
  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.
  Poznámka:
  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Ujistěte se, že je horní úroveň stohu pod indikátory plného zásobníku, jak je uvedeno na zvětšení ilustrace.
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Vložení papíru
 5. Zasuňte zásobník zcela do tiskárny.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 6. V softwaru počítače spusťte tiskovou úlohu. Ujistěte se, že je pro papír tisknutý ze zásobníku v ovladači nastaven správný typ a formát papíru.

Zásobník 2 – orientace papíru

Při použití papíru vyžadujícího specifickou orientaci jej vkládejte v souladu s informacemi uvedenými v následující tabulce.
Zásobník 2 – orientace papíru
Typ papíru
Výstup
Vkládání papíru
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Jednostranný tisk
Lícem dolů
Horní hrana k přední části zásobníku
Hlavičkový nebo předtištěný papír
Oboustranný tisk
Lícem nahoru
Horní hrana k přední části zásobníku

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...