hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - Sestavení tiskárny (hardware)

Sestavení tiskárny (hardware)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je tiskárna již sestavená, najdete popis instalace softwaru v části Odkazy a pokyny k instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Následující postup slouží k nastavení tiskárny:
 1. Vybalte tiskárnu:
  1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
   • Pevný pracovní povrch v dobře větrané oblasti, kde se nepráší a která je mimo dosah přímého slunečního světla
   • Rozsah teplot: 10 až 32,5 °C
   • Rozsah vlhkosti: 10–80 %
   • Dostatek prostoru kolem tiskárny na otevření všech dvířek a zásobníků
      Upozornění:
    Hmotnost tiskárny je 29,1 kg 64,1 lb. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
    Obrázek : Prostorové požadavky
  2. Vyjměte tiskárnu HP z krabice a poté ověřte, zda se obsah shoduje s tímto obrázkem:
   Obrázek : Obsah krabice
  3. Z tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
   Poznámka:
   Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.
   Obrázek : Odstranění pásky a balicího materiálu
 2. Vložte kazety:
  1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění horního krytu na levé straně tiskárny.
   Obrázek : Stisknutí uvolňovacího tlačítka
  2. Otevřete přední dvířka.
   Obrázek : Otevření předních dvířek
  3. Vyjměte tonerovou kazetu z ochranného obalu tak, že odtrhnete plastový proužek a otevřete obal.
   Poznámka:
   Společnost HP doporučuje balicí materiál recyklovat.
   Obrázek : Vybalení tonerové kazety
  4. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem a poté ji vložte do tiskárny.
   Obrázek : Instalace tonerové kazety
  5. Zavřete přední dvířka.
   Obrázek : Zavření předních dvířek
 3. Vložte papír do zásobníku 2:
  Následující informace popisují, jak vkládat papír do zásobníku 2.
  Poznámka:
  Postup vkládání papíru do všech volitelných zásobníků na 550 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je zobrazen pouze zásobník 2.
    Upozornění:
  Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
  Na zásobníky papíru nikdy nestoupejte.
  Při zavírání zásobníků papíru do nich nevkládejte ruce.
  Při přenášení tiskárny musí být všechny zásobníky zavřené.
  1. Otevřete zásobník 2 tak, že jej vytáhnete a mírným zvednutím jej vyjměte z tiskárny.
   Obrázek : Otevření zásobníku 2
  2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
   Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  3. Vložte papír do zásobníku a zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
   Poznámka:
   Ujistěte se, že se horní úroveň stohu nachází pod indikátorem plného zásobníku.
   Obrázek : Vložení papíru
  4. Zavřete zásobník.
   Obrázek : Zavření zásobníku
 4. Připojte síťový kabel (volitelné):
  Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.
  Poznámka:
  Síťový kabel není dodáván spolu s tiskárnou.
  Obrázek : Připojení síťového kabelu
    Upozornění:
  Nyní nepřipojujte kabel USB. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
  Prozatím nepřipojujte kabel USB
 5. Připojte napájecí kabel a zapněte tiskárnu:
  1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu.
   Poznámka:
   Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
     Upozornění:
   Zkontrolujte, zda parametry zdroje napájení odpovídají jmenovitému napětí zařízení. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 100–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
   Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
   Obrázek : Stiskněte tlačítko napájení
  3. Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena IP adresa nebo název hostitele.
  4. Na obrazovce Počáteční nastavení ovládacího panelu nastavte jazyk, formát data a času a časovou zónu.
   Pokročilé nastavení u tiskáren připojených k síti pomocí integrovaného webového serveru (EWS) lze provést kdykoli poté, co je vytvořena IP adresa. Chcete-li zjistit adresu IP na ovládacím panelu tiskárny, stiskněte ikonu informace a pak zvolte ikonu sítě . Integrovaný webový server (EWS) otevřete zadáním IP adresy tiskárny do řádku adresy webového prohlížeče.
   Poznámka:
   Informace o pokročilé konfiguraci tiskárny připojené k síti viz http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
 6. Použití překrytí klávesnice (volitelné):
  Některé jazyky vyžadují instalaci překrytí klávesnice.
  Poznámka:
  Klávesnice je podporována pouze u modelů Flow E52645c.
  1. Vytáhněte klávesnici.
   Obrázek : Vytažení klávesnice
  2. Z překrytí kláves odstraňte sloupnutím v ostrém úhlu papírovou přelepku. Všechny popisky by měly být přilepeny k průhledné fólii.
   Obrázek : Odstraňte papírovou přelepku z překrytí
  3. Zarovnejte horní rohy průhledné fólie s rohy kláves esc a delete.
   Obrázek : Zarovnejte list na klávesnici
  4. Přidržte klávesnici zespodu a pevně přitlačte popisky na své místo.
   Obrázek : Pevně zatlačte štítky na místo
  5. Sloupnutím v ostrém úhlu odstraňte průhlednou fólii.
   Obrázek : Vytáhnutí průhledné fólie
 7. Povolit USB port:
  Port USB je ve výchozím nastavení vypnutý a musí být povolen z ovládacího panelu tiskárny.
  1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem doprava a poté stiskněte ikonu Nastavení.
  2. Klepněte na Obecné > Povolit zařízení USB > Povoleno.
  3. Postupujte podle pokynů k vašemu operačnímu systému:
   Poznámka:
   USB kabel není dodáván spolu s tiskárnou.
   • Windows: USB kabel připojte až poté, co k tomu budete v průběhu instalace softwaru vyzváni. Pokračujte dalším krokem.
   • Počítače Mac: Připojte kabel USB.
 8. Ověřte, že je tiskárna funkční:
  Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte možnost Hlášení.
  2. Vyberte možnost Stránky konfigurace/stavu.
  3. Výběrem možnosti Stránka konfigurace a následným zvolením tlačítka Tisk vytiskněte stránku konfigurace produktu a Jetdirect.
   Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
   • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
   • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
   Poznámka:
   Konfigurační stránka obsahuje informace o verzi firmwaru, které si můžete při aktualizaci firmwaru přečíst.
 9. Aktualizujte firmware (volitelné, ale doporučené):
  Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
  Poznámka:
  Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
  Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny najdete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru (EWS).
Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru
Po dokončení předchozích fází nastavení nainstalujte software tiskárny pomocí jednoho z následujících způsobů:
 • První způsob: Stažení ze služby HP Easy Start (klienti se systémem Windows a macOS)
  1. Přejděte na stránku 123.hp.com/laserjet a klikněte na tlačítkoStáhnout.
  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Druhý způsob: Stažení z webových stránek podpory k produktům (klienti a servery se systémem Windows)
  1. Přejděte na web pro podporu produktu http://www.hp.com/support/ljE52645mfpa klepněte na tlačítko Software > Ovladače.
  2. Stáhněte software pro váš model tiskárny a operační systém.
   Poznámka:
   Windows – OvladačInstalační software produktu pro klienty, Základní ovladače V3 a V4 pro klienty a servery.
  3. Spusťte soubor softwaru ze složky, do které se uložil, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Třetí způsob: Instalace řízená IT (pouze klienti a servery se systémem Windows)
  Navštivte stránku hp.com/go/upd a stáhněte a nainstalujte Univerzální tiskový ovladač HP.
Další informace
Další informace najdete na stránce http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
Po stisknutí tlačítka Nápověda na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí témata nápovědy.
Obrázek : Ikona nápovědy na ovládacím panelu tiskárny

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...