hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet - Postup odeslání na cílové místo

Funkce Odeslat v aplikaci HP Scan umožňuje odeslání naskenovaného dokumentu na následující cílová místa:
 • místní nebo síťová složka,
 • e-mail,
 • Disk Google,
 • Dropbox,
 • OneDrive,
 • SharePoint,
 • FTP,
 • SFTP.

Rozložení dialogového okna Odeslat

V dolní části karty Cílové místo se nachází panel Odeslat. Obsah a formát tohoto panelu jsou založeny na zvoleném cílovém místu funkce Odeslat. Panel obsahuje prvky běžné i unikátní. Tlačítko Konfigurace se zobrazí, když cílové místo vyžaduje jednorázové nastavení nebo ověření. Konfigurační hodnoty, které lze rychle změnit, se zobrazí v oblasti nastavení cílového místa. Příklady těchto konfigurační hodnot jsou názvy cest a e-mailové adresy.
Obrázek : Rozložení dialogového okna Odeslat
Zaškrtávací pole Uložit místní kopii a tlačítko Nastavení místní kopie se zobrazí pro všechna cílová místa s výjimkou Místní a síťové složky. Tato funkce umožňuje lokálně uložit přesnou kopii souboru, který je odeslán na primární cílové místo.
Po kliknutí na tlačítko Nastavení místní kopie se zobrazí dialogové okno Konfigurace místní kopie. Vyberte místní složku, kam má být soubor nakopírován. Název souboru je založen na názvu souboru v cílovém místě a řídí se stejnými pravidly pro přidávání čísel souborů.
Vyberete-li možnost Zobrazit dialogové okno Uložit jako, zobrazí se před uložením souboru toto dialogové okno. Tato funkce umožňuje úpravu názvu souboru nebo umístění před závěrečným uložením.
Chcete-li určit, co se stane po uložení souboru, použijte přepínací tlačítka Po uložení souboru/ů:
 • Otevřít soubor
 • Spustit aplikaci Průzkumník Windows
 • Nedělat nic
Obrázek : Konfigurace místní kopie

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...