hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Managed MFP E67550, E67560, E67650, E67660 - Výměna tonerových kazet

Informace o tonerové kazetě

Tiskárna signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety nízká a velmi nízká. Skutečná výdrž tonerové kazety se může lišit. Doporučujeme mít k dispozici náhradní tiskovou kazetu pro případ, kdy už by kvalita tisku nebyla přijatelná.
Tiskárna používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tonerovou kazetu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K). Tonerové kazety jsou umístěny na vnitřní straně předních dvířek.
Poznámka:
Tonerové kazety s vysokou výtěžností obsahují více toneru než standardní tiskové kazety, a umožňují tak vytisknout více stránek. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete měnit.
  Upozornění:
Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud se chystáte tonerovou kazetu vyjmout z tiskárny na delší dobu, zakryjte zelený zobrazovací válec.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny komponenty tonerové kazety.
  Obrázek : Komponenty tonerové kazety
 1. Držadlo
 2. Zobrazovací válec
 3. Ochranný kryt
 4. Paměťový čip
  Upozornění:
Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Informace o recyklaci použitých tonerových kazet najdete v krabici od toneru.

Vyjmutí a nahrazení kazet

Po dosažení stavu velmi nízké úrovně kazety se na ovládacím panelu zobrazí zpráva a přední dvířka se odemknou, což umožní přístup ke kazetám.
 1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka dvířek pro kazety otevřete dvířka.
  Obrázek : Přístupové tlačítko pro otevření předních dvířek
 2. Otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Otevření dvířek
 3. Uchopte páčku použité tonerové kazety a zatažením ji vyjměte.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu odstraněním plastových koncových uzávěrů, vyjmutím kazety z plastového sáčku a poté odstraněním oranžového ochranného krytu. Uložte veškerý obalový materiál pro recyklaci použité tonerové kazety.
  Poznámka:
  Nedotýkejte se zeleného obrazového válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.
  Obrázek : Nová tonerová kazeta
 5. Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.
  Obrázek : Protřepte tonerovou kazetu
 6. Podepřete tonerovou kazetu zespodu jednou rukou, zatímco druhou rukou držíte držadlo kazety. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem na přihrádce a poté ji zasuňte do tiskárny.
  Poznámka:
  Nedotýkejte se zeleného obrazového válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit vady tisku.
  Obrázek : Vložení tonerové kazety
 7. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření dvířek

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...