hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E62655-E62675, HP Color LaserJet Managed MFP E67560, E67660 - Konfigurace schránky se sešívačkou se třemi přihrádkami na 900 listů (model Flow)

Schránka se sešívačkou může sešít dokumenty v levém nebo pravém horním rohu. Do zařízení se vejde až 900 listů papíru ve třech výstupních přihrádkách. Výstupní přihrádky mají tři možnosti konfigurace režimu: režim stohovače, režim schránky nebo režim funkčního oddělovače.

Konfigurace výchozí polohy sešívačky

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte do aplikace Nastavení a poté vyberte ikonu Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  1. Správa sešívačky/stohovače
  2. Sešívání
 3. Ze seznamu možností vyberte příslušné polohy sešívačky a poté klepněte na tlačítko Uložit. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Žádné: Žádné sešívací svorky
  • Vlevo nebo vpravo nahoře: Je-li dokument orientován na výšku, je sešívací svorka v levém horním rohu kratší strany papíru. Je-li dokument orientován na šířku, je sešívací svorka v pravém horním rohu delší strany papíru.
  • Vlevo nahoře: Sešívací svorka je v levém horním rohu kratší strany papíru.
  • Vpravo nahoře: Sešívací svorka je v pravém horním rohu delší strany papíru.
   Obrázek : Polohy sešívačky
  1. Levý horní roh kratší strany papíru
  2. Pravý horní roh delší strany papíru

Konfigurace provozního režimu

Tento postup slouží ke konfiguraci způsobu, jakým tiskárna třídí úlohy do výstupních přihrádek.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny přejděte do aplikace Nastavení a poté vyberte ikonu Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  1. Správa sešívačky/stohovače
  2. Provozní režim
 3. Ze seznamu možností vyberte příslušný režim a poté vyberte tlačítko Uložit. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Schránka: Tiskárna bude umisťovat úlohy do různých přihrádek podle osoby, která je odeslala.
  • Stohovač: Tiskárna bude skládat úlohy do přihrádek zespoda nahoru.
  • Funkce oddělovače: Tiskárna bude umisťovat úlohy do různých přihrádek podle funkce tiskárny, například tiskové úlohy, úlohy kopírování nebo faxové úlohy.
Chcete-li konfigurovat tiskový ovladač HP pro vybraný provozní režim, použijte následující postup:
Windows® 10, 8.1 a 8
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
 5. Vyberte možnost Aktualizovat. Případně v rozbalovací nabídce vedle položky Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
  Poznámka:
  Novější ovladače V4 nepodporují možnost Aktualizovat nyní. Pro tyto ovladače proveďte jednu z následujících možností postupu:
  • Možnost 1: Ručně nakonfigurujte provozní režim v části Doplňková výstupní přihrádka, pokud je zde uvedena.
  • Možnost 2: Zastavte a znovu spusťte službu zařazování tisku
   1. Klikněte na tlačítko Start (nebo otevřete vyhledávací pole).
   2. Napište services.msc a stiskněte klávesu Enter.
   3. Klikněte pravým tlačítkem na možnost Služba zařazování tisku v seznamu služeb a vyberte možnost Zastavit.
   4. Znovu klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Služba zařazování tisku a vyberte možnost Spustit.
  • Možnost 3: Vypněte a restartujte počítač.
Windows® 7
 1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači nebo síti.
 2. Otevřete nabídku Start systému Windows® a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
 5. Vyberte možnost Aktualizovat. Případně v rozbalovací nabídce vedle položky Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
macOS
 1. V nabídce Apple klikněte na možnost Předvolby systému.
 2. Vyberte možnost Tisk a skenování (nebo Tiskárny a skenery).
 3. Vyberte tiskárnu a potom vyberte položku Možnosti a spotřební materiál. Vyberte možnost Ovladač.
 4. Pokud je k dispozici, nakonfigurujte ručně položku Accessory Output Mode (Režim výstupního příslušenství). Pokud není k dispozici, tak se provozní režim nakonfiguruje v době tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...