hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Color LaserJet Pro M254 - Řešení problémů se špatnou kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro barevné tiskárny HP Color LaserJet Pro M254dn, M254dw a M254nw.
Kvalita vytištěných dokumentů neodpovídá očekávání. Díky postupům v tomto dokumentu by mělo být možné vyřešit problémy s kvalitou tisku, například s rozmazaným, nezřetelným, tmavým nebo vybledlým tiskem nebo prázdným tonerem, tonerem s nízkou hladinou náplně nebo s poškozeným tonerem.

Krok 1: Použití originálních tonerových kazet HP

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Zakupte náhradní kazety a další spotřební materiál v obchodě HP Store nebo u místních prodejců.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém nevyřeší použitím originálních tonerových kazet HP, pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Zkontrolujte papír

Kvalita a typ papíru mohou mít vliv na tiskovou úlohu. Pomocí následujících pokynů se ujistěte o vhodnosti papíru. Pokud není vhodný, vložte vhodný typ papíru.
 • Používejte papír určený pro tiskárny HP LaserJet. Nepoužívejte papír určený pouze pro inkoustové tiskárny.
 • Nepoužívejte papír, který je příliš hrubý. Při použití hladšího papíru se může zvýšit kvalita tisku.
Po vložení příslušného papíru do zásobníku vytiskněte zkušební stránku. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 3: Kontrola stavu toneru

Zkontrolujte odhadovaný stav toneru na ovládacím panelu tiskárny
Poznámka:
Stav zdroje toneru a procentuální vyjádření odhadovaného zbývajícího obsahu tonerové kazety se používají pouze k účelům plánování použití tiskárny. Pokud je stav toneru nízký, zvažte, zda nebude potřeba připravit k použití náhradní tonerovou kazetu. Tonerovou kazetu není nutné měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 • HP Color LaserJet Pro M254dw: Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny stiskněte ikonu Spotřební materiál.
  Obrazovka Stav spotřebního materiálu zobrazuje odhadovanou zbývající úroveň toneru.
  Obrázek : Odhadované hladiny inkoustu zobrazené na ovládacím dotykovém panelu
  Odhadované hladiny inkoustu
 • HP Color LaserJet Pro M254dn a M254nw: Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte OK.
  Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny zbývajícího inkoustu.
  Obrázek : Odhadované hladiny inkoustu na dvouřádkovém LCD ovládacím panelu
  Odhadované hladiny inkoustu
 • Pokud není v tonerové kazetě málo náplně, přejděte k dalšímu kroku a zkontrolujte nastavení EconoMode.
 • Pokud v tonerové kazetě dochází náplň, vyměňte ji podle pokynů v dalším kroku.

Krok 4: Výměna prázdné nebo téměř prázdné tonerové kazety

Pokud je tonerová kazeta prázdná nebo její náplň není na dostatečné úrovni, kazetu vyměňte.
Poznámka:
Tiskárna na následujících obrázcích může vypadat jinak než vaše tiskárna, ale postup je stejný.
 1. Otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Otevření předních dvířek
  Obrázek: Otevření předních dvířek
 2. Uchopte modrý úchyt na panelu tonerové kazety a vytáhněte panel.
  Obrázek : Vytažení panelu tonerové kazety
  Obrázek: Vytažení panelu kazety
 3. Uchopte úchyt na tonerové kazetě a vytažením nahoru vyjměte tonerovou kazetu.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
  Obrázek: Vyjmutí tonerové kazety
 4. Vyndejte balíček s novou tonerovou kazetou z krabice a zatáhněte za vytahovací poutko na krytu.
  Obrázek : Zatažení za vytahovací poutko na balení
  Obrázek: Zatažení za vytahovací poutko
 5. Vyjměte tonerovou kazetu.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se zobrazovacího válce ve spodní části tonerové kazety. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
  Obrázek : Zákaz dotyku zobrazovacího válce
  Obrázek: Zákaz dotyku zobrazovacího válce
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety z obalu
  Obrázek: Vyjmutí tonerové kazety z obalu
 6. Uchopte oba konce tonerové kazety a jemně protřepejte kazetu dopředu a dozadu, aby se toner dostal do všech částí kazety.
  Obrázek : Jemné protřepání tonerové kazety dopředu a dozadu
  Obrázek: Jemné protřepání tonerové kazety dopředu a dozadu
 7. Vložte novou tonerovou kazetu do panelu. Zkontrolujte, zda barevný čip na kazetě odpovídá barevnému čipu na panelu.
  Obrázek : Vložení tonerové kazety do tiskárny
  Obrázek: Vložte tonerovou kazetu.
 8. Zatlačte panel s tonerovou kazetou do tiskárny.
  Obrázek : Zatlačení panelu s tonerovou kazetou do tiskárny
  Obrázek: Zatlačení panelu s tonerovou kazetou
 9. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Uzavření panelu s tonerovou kazetou
  Obrázek: Zavření panelu kazety
Vytiskněte další stránku. Pokud se výměnou tonerové kazety problém nevyřešil, pokračujte dalším krokem.

Krok 5: Kontrola nastavení režimu EconoMode

V režimu EconoMode se používá méně toneru, ale použitím tohoto režimu se může snížit kvalita tisku. Pokud je celá stránka příliš tmavá nebo příliš světlá, zřejmě je povolený režim EconoMode.
Poznámka:
Společnost HP nedoporučuje mít režim EconoMode stále povolený. Pokud je režim EconoMode povolený po celou dobu, zdroj toneru může vydržet déle než mechanické díly v tonerové kazetě.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém vypnutím režimu EconoMode nevyřeší, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Zkontrolujte nastavení tisku

Nastavení tisku někdy může ovlivnit kvalitu tisku. Ověřte, zda je nastavení tisku vhodné pro vaši tiskovou úlohu.
Vytiskněte další stránku. Pokud se problém nevyřeší tím, že změníte nastavení tisku, pokračujte dalším krokem.
Vytiskněte další stránku. Pokud se vytištěním čisticí stránky problém nevyřešil, pokračujte dalším krokem.

Krok 8: Kontrola tonerových kazet

Zkontrolujte, zda nejsou tonerové kazety nebo zobrazovací válce a paměťové čipy poškozeny.
 1. Otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Otevření předních dvířek
  Obrázek: Otevření předních dvířek
 2. Uchopte modrý úchyt na panelu tonerové kazety a vytáhněte panel.
  Obrázek : Vytažení panelu tonerové kazety
  Obrázek: Vytažení panelu kazety
 3. Uchopte úchyt na tonerové kazetě a vytažením nahoru vyjměte tonerovou kazetu.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
  Obrázek: Vyjmutí tonerové kazety
 4. Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.
  Obrázek : Umístění paměťového čipu
  Umístění paměťového čipu
  • Pokud je paměťový čip poškozen, podle předchozích kroků v tomto dokumentu vyměňte tonerovou kazetu.
  • Pokud paměťový čip není poškozen, pokračujte následovně.
 5. Prohlédněte povrch zobrazovacího válce.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
  Obrázek : Umístění zobrazovacího válce
  Umístění zobrazovacího válce
  • Pokud vidíte škrábance nebo otisky prstů nebo je zobrazovací válec jinak poškozený, projděte si předchozí kroky uvedené v tomto dokumentu a vyměňte tonerovou kazetu.
  • Pokud zobrazovací válec není poškozen, pokračujte v používání následovně.
 6. Vložte novou tonerovou kazetu do panelu. Zkontrolujte, zda barevný čip na kazetě odpovídá barevnému čipu na panelu.
  Obrázek : Vložení tonerové kazety do tiskárny
  Obrázek: Vložte tonerovou kazetu.
 7. Opakujte tento postup s dalšími tonerovými kazetami.
 8. Zatlačte panel s tonerovou kazetou do tiskárny.
  Obrázek : Zatlačení panelu s tonerovou kazetou do tiskárny
  Obrázek: Zatlačení panelu s tonerovou kazetou
 9. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Uzavření panelu s tonerovou kazetou
  Obrázek: Zavření panelu kazety
Vytiskněte další stránku. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 9: Předání tiskárny do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázkový výtisk, na kterém je vidět daný problém. Pokud bude nutné tiskárnu, zobrazovací válec nebo tonerové kazety vyměnit v rámci záruky, zástupce podpory vás o tento ukázkový výtisk požádá.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...