hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet M607-M609, MFP M631-M633, E60055-E60075, MFP E62555-E62575 - na ovládacím panelu se zobrazí chybová zpráva „13.B9.xx uvíznutí papíru" nebo „Záměna formátu".

Problém

Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva „13.B9.xx uvíznutí papíru“ a „Záměna formátu“ při pokusu o tisk na samouzavírací nebo samolepicí stránku nebo na tlakově lepené listy na některé z těchto tiskáren:
 • Tiskárna HP LaserJet Enterprise M607
 • Tiskárna HP LaserJet Enterprise M608
 • Tiskárna HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • Tiskárna HP LaserJet Managed E60055
 • Tiskárna HP LaserJet Managed E60065
 • Tiskárna HP LaserJet Managed E60075
 • Tiskárna HP LaserJet Managed MFP E62555
 • Tiskárna HP LaserJet Managed MFP E62565
 • Tiskárna HP LaserJet Managed MFP E62575

Řešení

Krok 1: Stáhněte nejnovější verzi firmwaru tiskárny

Ujistěte se, že je v tiskárně nainstalována nejnovější verze firmwaru.
 1. Vytiskněte konfigurační stránku a zkontrolujte verzi firmwaru nainstalovanou v tiskárně.
  1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem doprava a poté stiskněte Protokoly.
  2. V nabídce Protokoly vyberte Konfigurační/stavové stránky.
  3. Vyberte položku Konfigurační stránka a poté stiskněte tlačítko Tisk.
  4. Na konfigurační stránce zkontrolujte položku Revize firmwaru, kterou najdete v části Informace o zařízení .
   (Revize firmwaru: např. 2406048_029638)
 2. Přejděte na stránku podpory společnosti HP.
 3. Do textového pole hledání zadejte model tiskárny a poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
 4. V levém podokně vyberte Software a ovladače.
 5. V případě potřeby změňte operační systém.
 6. Rozbalte část Firmware FutureSmart 4.
 7. Zkontrolujte, zda je Revize firmwaru uvedená na konfigurační stránce stejná jako v části Firmware FutureSmart 4.
 8. Pokud v tiskárně není nainstalován nejnovější firmware, klikněte na Stáhnout a potom vyberte Uložit.
 9. Vyhledejte umístění uloženého souboru, klikněte pravým tlačítkem na soubor ve formátu zip a poté extrahujte všechny soubory.
  Soubor firmwaru má příponu .bdl. Pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru HP nainstalujte soubor .bdl (soubor firmwaru).
  Pokyny pro aktualizování firmwaru naleznete v dokumentu Aktualizace firmwaru pomocí jednotky USB flash nebo integrovaného webového serveru.

Krok 2: Vložte správně papír do zásobníku

Poznámka:
Aby nedošlo k uvíznutí papíru, neotevírejte zásobník v době, kdy je používán.
 1. Otevřete zásobník.
 2. Upravte vodítko délky a šířky papíru stisknutím modrých seřizovacích páček a posunutím vodítek na hodnotu formátu používaného papíru.
 3. V závislosti na modelu tiskárny se ujistěte, že je papír do zásobníku vložen správným způsobem:
  • Pro tiskárny HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 a E60075: Vložte samouzavírací stránku lepicím okrajem k zadní části zásobníku, jak je znázorněno na obrázku (popisek 1).
    Obrázek : Lepicím okrajem k zadní části zásobníku
   1. Umístění lepicího okraje: K zadní straně zásobníku papíru
  • Pro tiskárny HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 a E62575: Vložte samouzavírací stránku lepicím okrajem k opačné straně vodítka délky papíru zásobníku, jak je znázorněno na obrázku (popisek 1).
   1. Umístění lepicího okraje: K opačné straně vodítka délky papíru zásobníku
 4. Zavřete zásobník.
  Pokud je vytištěný obrázek otočený o 1800, přejděte k dalšímu kroku a změňte nastavení orientace vytištěného obrázku.

Krok 3: Nastavte orientaci obrázku

V závislosti na modelu tiskárny následujícím způsobem změňte orientaci obrázku:

Modely tiskáren bez sešívačky/stohovače HP (podstavec s dokončovací jednotkou)

Poznámka:
Následující kroky platí pro tyto modely tiskáren bez podstavce s dokončovací jednotkou: HP LaserJet Enterprise M607, M608, M609, HP LaserJet Managed E60055, E60065 a E60075.
 1. Na výchozí obrazovce na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem doprava a vyberte ikonu Nastavení.
  Obrázek : Ikona Nastavení na ovládacím panelu
 2. V nabídce Nastavení stiskněte Tisk.
  Obrázek : Nabídka nastavení Tisk
 3. V nabídce nastavení Tisk stiskněte Správa zásobníků a poté vyberte nastavení Otočení obrázku.
  Obrázek : Nastavení Otočení obrázku
 4. Vyberte možnost Zaměnit.
  Obrázek : Možnost Zaměnit v nastavení Otočení obrázku
Tato možnost otočí vytištěný text nebo obrázek o 1800.

Modely tiskáren se sešívačkou/stohovačem HP (podstavec s dokončovací jednotkou)

Poznámka:
Následující kroky platí pro tyto modely tiskáren s instalovaným podstavcem s dokončovací jednotkou: HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633, HP LaserJet Managed MFP E62555, E62565 a E62575.
 1. Ve stolním počítači vyberte Zařízení a tiskárny, klikněte pravým tlačítkem na vaši tiskárnu a poté z rozevírací nabídky vyberte Předvolby tisku.
 2. V okně Předvolby tisku klikněte na kartu Vzhled stránky.
 3. V části Orientace zaškrtněte políčko Otočit o 180 stupňů a klikněte na tlačítko Použít.
 4. Klepněte na OK a pokračujte v tisku.
  Obrázek : Zaškrtávací políčko Otočit o 180 stupňů

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...