hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed E50045 - Vložení papíru do zásobníků 2, 3, 4 a 5

Úvod

V následující části jsou uvedeny informace o vkládání papíru do zásobníku 2 a volitelných zásobníků na 550 listů papíru (číslo dílu F2A72A). Tyto zásobníky pojmou až 550 listů papíru gramáže 75 g/m2.
Poznámka:
Postup vkládání papíru do zásobníku na 550 listů je stejný jako postup pro zásobník 2. Zde je zobrazen pouze zásobník 2.
Poznámka:
Vodítka papíru mohou být před použitím uzamčena a nemusí být možné je nastavit.
  Upozornění:
Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
 1. Otevřete zásobník.
  Poznámka:
  Tento zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Před vložením papíru upravte vodítka šířky papíru stisknutím seřizovacích páček a posunutím vodítek do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Upravte vodítko délky papíru stisknutím seřizovací páčky a posunutím vodítka do polohy odpovídající formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 4. Chcete-li vložit papír formátu Legal do zásobníku, stiskněte páčku na zadní straně zásobníku, který je na levé straně od středu, a poté nastavte zásobník zpět na správný formát papíru.
  Poznámka:
  Tento krok se nevztahuje na jiné formáty papíru.
 5. Vložte papír do zásobníku. Informace týkající se orientace papíru naleznete zde: Zásobník 2 a zásobníky na 550 listů – orientace papíru.
  Poznámka:
  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.
  Poznámka:
  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Ujistěte se, že je horní úroveň stohu pod indikátorem plného zásobníku, jak je uvedeno na zvětšení ilustrace.
  Obrázek : Zakládání papíru
 6. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 7. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva o konfiguraci zásobníků.
 8. Pokud zobrazený formát a typ papíru nejsou správné, vyberte možnost Upravit a vyberte jiný formát nebo typ papíru.
  Chcete-li vložit papír o nestandardním formátu, zadejte na ovládacím panelu tiskárny po výzvě rozměry X a Y papíru.
  Obrázek : Rozměry X a Y

Zásobník 2 a zásobníky na 550 listů – orientace papíru

Při používání papíru, který vyžaduje specifickou orientaci, vložte papír podle informací v následující tabulce.
Poznámka:
Nastavení alternativního režimu hlavičkového papíru mají vliv na směr vkládání hlavičkového a předtištěného papíru. Toto nastavení je ve výchozím nastavení vypnuto. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku. Další informace naleznete v části Použití alternativního režimu hlavičkového papíru.
Typ papíru
Jednostranný tisk
Oboustranný tisk a alternativní režim hlavičkového papíru
Hlavičkový, předtištěný nebo děrovaný
Lícem dolů
Horní hrana v přední části zásobníku
Lícem nahoru
Spodní hrana v přední části zásobníku

Použití alternativního režimu hlavičkového papíru

Funkce Alternativní režim hlavičkového papíru umožňuje vkládat do zásobníku hlavičkový nebo předtištěný papír u všech úloh tisku nebo kopírování stejně, ať tisknete nebo kopírujete na jednu stranu listu, nebo na obě. Při použití tohoto režimu vložte papír stejně jako u automatického oboustranného tisku.
Chcete-li používat tuto funkci, povolte ji v ovládacím panelu tiskárny.

Povolení alternativního režimu hlavičkového papíru z ovládacího panelu tiskárny

 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny potáhněte prstem zprava doleva, dokud se nezobrazí nabídka Nastavení. Stisknutím ikony Nastavení otevřete příslušnou nabídku.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa zásobníků
  • Alternativní režim hlavičkového papíru
 3. Zvolte možnost Povoleno a stiskněte tlačítko Uložit nebo stiskněte tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...