hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Managed MFP E52545 - Instalace pamětí DIMM

Instalace pamětí DIMM

Tento dokument obsahuje postup pro instalaci volitelné paměti DIMM.
  Upozornění:
Díly citlivé na elektrostatické výboje (ESD). Před kontaktem s díly citlivými na ESD se vždy dotkněte plechových částí produktu a zajistěte tak uzemnění pro statickou energii.
 1. Vyjměte paměť DIMM z krabice. Zkontrolujte, zda se obsah schránky shoduje s tímto obrázkem.
  Obrázek : Paměť DIMM
 2. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 3. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a poté odpojte všechny kabely USB nebo síťové kabely.
  Pouze modely s faxem: Odpojte telefonní kabel pro fax.
  Obrázek : Odpojení tiskárny
 4. Posuňte kryt formátovače směrem k zadní straně tiskárny a sejměte jej.
  Obrázek : Demontáž krytu formátovacího modulu
 5. U tiskáren s nainstalovaným volitelným pevným diskem vyjměte pevný disk podle následujících pokynů:
  1. Sevřete pojistku a poté uvolněte zamykací konektor (popisek 1 a popisek 2). Přesuňte pevný disk mírně ven z formátovacího modulu (popisek 3), čímž jej uvolníte.
   Obrázek : Uvolněte modul HDD
  2. Pootočte stranu pevného disku (HDD) s konektorem ven z formátovače (popisek 1) a poté jej vyjměte vysunutím, jak ukazuje obrázek (popisek 2).
   Obrázek : Vyjmutí pevného disku
 6. Vložte horní okraj modulu DIMM do držáku.
  Poznámka:
  Paměť DIMM je možné ve formátovači nainstalovat pouze jedním způsobem.
  Obrázek : Instalace modulu DIMM
 7. Otočte spodní okraj modulu DIMM směrem k držáku.
  Obrázek : Otočte modul DIMM
 8. Ujistěte se, že obě západky zapadly na místo.
  Obrázek : Instalace modulu DIMM
 9. U tiskáren s nainstalovaným volitelným pevným diskem nainstalujte pevný disk podle následujících pokynů:
  1. Najděte umístění drážek v plechovém rámu, kam se má nainstalovat montážní výstupek kolébky pevného disku.
     Upozornění:
   Tato část plechového rámu je oddělitelná deska. Při instalaci pevného disku na ni netlačte silou, aby se neoddělila.
   Obrázek : Najděte umístění drážek
  2. Vsuňte montážní výstupek kolébky pevného disku do otvoru v plechovém rámu (popisek 1), poté sklopte stranu pevného disku s konektorem (popisek 2) na formátovač.
   Obrázek : Instalace modulu HDD
  3. Ujistěte se, že je zamykací konektor zajištěn a distanční matice je utažená ve slotu ve formátovači (pojistku může být nutné sevřít, aby se zacvakla).
   Obrázek : Nainstalujte modul HDD
 10. Posuňte kryt formátovače směrem k tiskárně, abyste jej mohli nainstalovat.
  Obrázek : Vrácení krytu formátovače na původní místo
 11. Zapojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté odpojte všechny kabely USB nebo síťové kabely.
  Pouze modely s faxem: Připojte telefonní kabel pro fax.
  Obrázek : Zapojení tiskárny
 12. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapněte tiskárnu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...