hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet 7740, 8210, 8700, Pro 8710 All-in-One - Chyba „Problém s tiskovou kazetou"

Tento dokument se týká tiskáren HP OfficeJet 8702, OfficeJet Pro 7740 Wide Format a OfficeJet Pro 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8717, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740 a 8745 All-in-One.
Po instalaci nové tiskové hlavy tiskárna netiskne a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí následující chybová zpráva:
Problém s tiskovou kazetou
Zdá se, že tisková hlava chybí, nebyla detekována nebo byla chybně nainstalována.
Poznámka:
Pokyny v tomto dokumentu platí pouze pro černé inkoustové kazety pro tiskárny OfficeJet Pro 8732M.

Krok 1: Používejte originální tiskové kazety HP

Nekompatibilní inkoustové kazety mohou způsobit zobrazení chybové zprávy tiskové hlavy. Zkontrolujte, zda používáte originální inkoustové kazety.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Zakupte náhradní kazety a další spotřební materiál v obchodě HP Store nebo u místních prodejců.
Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

Krok 2: Resetování tiskárny

Resetování tiskového mechanismu může chybu vyřešit.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní strany tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní straně tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
 9. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

Krok 3: Uvolněte tiskovou hlavu

Vyjměte tiskovou hlavu z vozíku a pak ji znovu usaďte.
Poznámka:
Tiskovou hlavu není nutné vyjmout z vozíku.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny. Odpojení tiskárny zabrání vozíku v pohybu.
    Varování:
  Předtím, než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 3. Zvedněte západku vozíku.
  Obrázek : Zvednutí západky vozíku
  Obrázek: Zvedněte západku vozíku.
 4. Uchopte strany tiskové hlavy a poté mírně zvedněte tiskovou hlavu, aniž ji zcela vyjmete z vozíku.
  Obrázek : Mírně zvedněte tiskovou hlavu
  Obrázek: Mírně zvedněte tiskovou hlavu.

Krok 4: Znovu usaďte tiskovou hlavu a pak sklopte západku vozíku

Znovu usaďte tiskovou hlavu a zkontrolujte, zda jsou tisková hlava a vozík ve správné pozici.
 1. Vložte tiskovou hlavu zpět do vozíku, aby se znovu usadila. Když zavádíte tiskovou hlavu do vozíku, srovná se při usazování do vozíku.
  Obrázek : Znovu usaďte tiskovou hlavu
  Obrázek: Znovu usaďte tiskovou hlavu.
 2. Jemně zhoupněte tiskovou hlavu doleva a doprava a ujistěte se, že se tisková hlava zcela usadila ve vozíku.
 3. Sklopení západky vozíku.
  Obrázek : Sklopení západky vozíku
  Obrázek: Sklopení západky vozíku.
 4. Zkontrolujte, zda je západka vozíku dole.
   Obrázek : Pozice západky vozíku
   Obrázek: Pozice západky vozíku.
  1. Západka vozíku je nahoře
  2. Západka vozíku je dole
 5. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 6. K zadní straně tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 7. Pokud se tiskárna nezapne sama, stiskněte tlačítko napájení.
 8. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.

Krok 5: Znovu vložte tiskovou hlavu až třikrát

Chybové zprávy někdy po vložení tiskové hlavy přetrvávají. Pro odstranění chybových zpráv zkuste opakovaně (až třikrát) vložit tiskovou hlavu.
Příklad chybových zpráv na ovládacím panelu tiskárny:
Problém s inkoustovým systémem
Problém s tiskovou kazetou
Selhání inkoustového systému
Selhání tiskárny
Uvíznutí vozíku
 • Vyzkoušejte tisk. Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud se IP adresa nezměnila, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Vyjměte inkoustové kazety a pak zkontrolujte chybovou zprávu.

Vyjmutí inkoustových kazet a kontrola chybové zprávy může pomoci při diagnostice problémů s tiskárnou. Pro odstranění chybové zprávy vyjměte a znovu nainstalujte inkoustové kazety.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 2. Zkontrolujte, zda barevná tečka na štítku kazety odpovídá barevné tečce na slotu vozíku.
  Obrázek : Písmeno na štítku kazety by se mělo shodovat s pozicí.
  Obrázek: Barevná tečka na štítku inkoustové kazety by se měla shodovat s barevnou tečkou na slotu vozíku
 3. Uvolněte inkoustovou kazetu zatlačením na její přední stranu a pak ji vytažením směrem k sobě vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjmutí kazety ze slotu
  Obrázek: Vyjmutí kazety ze slotu
 4. Opakujte tento postup s dalšími inkoustovými kazetami.
 5. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 6. Podívejte se na ovládací panel.
  • Pokud tiskárna na ovládacím panelu zobrazí zprávu Zdá se, že tisková hlava chybí, nebyla zjištěna nebo není správně nainstalována., pak přejděte k dalšímu kroku a aktualizujte firmware tiskárny.
  • Pokud se zpráva změní na Vyměňte inkoustovou kazetu [K/C/M/Y], pak pokračujte dalším krokem.

Krok 7: Vyčistěte kontakty inkoustové kazety a pak zkontrolujte přítomnost chybové zprávy.

Čištění kontaktů inkoustové kazety a výměna inkoustových kazet najednou může pomoci určit, zda chybovou zprávu způsobuje konkrétní inkoustová kazeta.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 2. Lehce navlhčená, čistá látka, která nepouští vlákna, a voda v láhvi nebo destilovaná voda.
 3. Příklad měděně zbarveného kontaktu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Měděně zbarvený kontakt na inkoustové kazetě
  Obrázek: Měděně zbarvený kontakt na inkoustové kazetě
 4. Otřete kontakty suchým tamponem nebo utěrkou neuvolňující vlákna.
 5. Než budete pokračovat dalším krokem, nechejte komponenty po dobu 10 minut uschnout.
 6. Zopakujte postup čištění pro všechny inkoustové kazety.
 7. Opatrně vložte jednu z kazet do slotu a poté ji tlačte dolů a dopředu, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Inkoustovou kazetu zasouvejte směrem vpřed do slotu, dokud nezaklapne na svém místě.
  Obrázek: Inkoustovou kazetu zasouvejte směrem vpřed do slotu, dokud nezaklapne na svém místě.
 8. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 9. Zkontrolujte, zda z ovládacího panelu tiskárny zmizela chybová zpráva.
  • Pokud se zobrazí zpráva Zdá se, že tisková hlava chybí, nebyla zjištěna nebo není správně nainstalována., vyměňte právě znovu vloženou inkoustovou kazetu.
   Test zjistil, že opětovně vložená inkoustová kazeta byla příčinou problému.
  • Zobrazí-li se zpráva Vyměňte inkoustovou kazetu [K/C/M/Y], zopakujte kroky 5–7 pro tři zbývající inkoustové kazety.

Krok 8: Aktualizujte firmware tiskárny

Problém se může vyřešit aktualizací firmwaru tiskárny. Přečtěte si jednu z následujících částí a v závislosti na modelu tiskárny zjistěte, jak aktualizovat firmware tiskárny.
Poznámka:
K aktualizaci musí být tiskárna HP připojena ke drátové (ethernetové) nebo bezdrátové síti s aktivním připojením k internetu. Tiskárnu však k počítači připojovat nemusíte.

Krok 9: Objednání tiskové hlavy

Pokud předchozí kroky problém nevyřešily, objednejte jako náhradu novou tiskovou hlavu.
  Upozornění:
Kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou sestavu tiskové hlavy. Společnost HP doporučuje: neponechávejte kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. Mohlo by dojít k poškození tiskárny a kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy nevztahuje záruka, můžete si zakoupit novou sestavu online.
 1. Přejděte na HP Parts Store (v angličtině) a pokud k tomu budete vyzváni, vyberte svou zemi nebo oblast a jazykovou kombinaci.
 2. Do pole hledání Vyhledat díl zadejte výraz M0H91A a stiskněte klávesu Enter.
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Až budete mít náhradní tiskovou hlavu, přejděte na část Výměna tiskové hlavy ..
Pokud výměna tiskové hlavy problém nevyřeší, pokračujte dalším krokem.

Krok 10: Předání tiskárny do servisu

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...