hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárna řady HP OfficeJet 4610 All-in-One, OfficeJet 4620, DeskJet Ink Advantage 4610 a DeskJet Ink Advantage 4620 e-All-in-One - Nastavení All-in-One (hardware)

Úvod

Tento dokument obsahuje pokyny pro konfiguraci fyzických částí produktu. Tyto kroky proveďte před instalováním softwaru produktu do počítače.
Tento dokument obsahuje následující kroky konfigurace produktu:
 • Rozbalte zařízení All-in-One
 • Nainstalujte výstupní zásobník
 • Připojení napájecího kabelu
 • Zapněte zařízení All-in-One
 • Nastavte jazyk a zemi/oblast ovládacího panelu
 • Instalace kazet
 • Vložte do produktu papír a zarovnejte jej
 • Nastavte datum a čas na ovládacím panelu

Hledáte ovladač?

Pokud jste ještě nenastavili hardware, postupujte podle kroků v tomto dokumentu a proveďte nejdříve toto nastavení. Pokud jste již provedli nastavení hardwaru a chcete stáhnout ovladač, klikněte na tento odkaz pro stažení softwaru a ovladačů HP.

Nastavení systému All-in-One

Proveďte tyto kroky v uvedeném pořadí.

Krok 1: Rozbalte zařízení All-in-One

Při vybalení produktu postupujte podle následujících pokynů.
 1. Z přední strany produktu odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
  Poznámka:
  Výstupní zásobník je přilepen páskou na horní část zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Dejte jej stranou, dokud jste připraveni k jeho instalaci.
  Obrázek : Z přední strany produktu odstraňte balicí materiál
  Obrázek: Z přední strany produktu odstraňte balicí materiál
 2. Otočte produkt, aby byla zpřístupněna jeho zadní část.
 3. Ze zadní strany produktu odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
  Obrázek : Odstranění obalového materiálu ze zadní části produktu
  Obrázek: Odstranění obalového materiálu ze zadní části produktu
 4. Otočte produkt zpět, aby byla opět zpřístupněna jeho přední část.
 5. Vyhledejte dva sloty na levé a pravé straně produktu.
  Obrázek : Vyhledejte dva sloty na stranách produktu
  Obrázek: Vyhledejte dva sloty na stranách produktu
 6. Zasuňte prsty do dvou slotů, pak je zvedněte a otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
 7. Z produktu odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
 8. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 9. Obalový materiál recyklujte.
  Obrázek : Obalový materiál recyklujte
  Obrázek: Obalový materiál recyklujte

Krok 2: Nainstalujte výstupní zásobník

 1. Nachystejte si výstupní zásobník, který jste v kroku 1 odložili stranou.
 2. Zasuňte kulaté čepy na výstupním zásobníku do produktu přímo nad vstupním zásobníkem.
 3. Výstupní zásobní zasuňte do produktu, až zaklapne na místo.
  Obrázek : Zaklapněte výstupní zásobník na místo
  Obrázek: Zaklapněte výstupní zásobník na místo
 4. Vysuňte výstupní nástavec zásobníku a pak zvedněte zarážku papíru.
  Obrázek : Vytažení nástavce výstupního zásobníku
  Obrázek: Vytažení nástavce zásobníku

Krok 3: Připojení napájecího kabelu

 1. Otočte produkt, aby byla zpřístupněna jeho zadní část.
 2. Připojte napájecí kabel do zadní části produktu.
 3. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky elektrické sítě.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  Obrázek: Připojení napájecího kabelu

Krok 4: Zapněte zařízení All-in-One

 1. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
  Obrázek : Stiskněte tlačítko napájení
  Obrázek: Stiskněte tlačítko napájení
 2. Postupujte podle výzev na displeji ovládacího panelu produktu.

Krok 5: Nastavení jazyka a země/oblasti

Podle následujících kroků nastavte jazyk a zemi/oblast na produktu.
 1. Po zobrazení výzvy na ovládacím panelu stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), dokud se vedle položky OK nezobrazí požadovaný jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
 2. Stiskem tlačítka vedle možnosti Ano volbu potvrďte.
  Obrázek : Nastavení jazyka
  Obrázek: Nastavení jazyka
 3. Stiskněte tlačítko vedle šipky dolů (), dokud se nezobrazí požadovaná Země/Oblast vedle položky OK a poté stiskněte tlačítko vedle položky OK.
 4. Stiskem tlačítka vedle možnosti Ano volbu potvrďte.
 5. Stiskněte tlačítko vedle položky OK a začněte s nastavováním produktu.

Krok 6: Instalace kazet

Při instalaci kazet dodaných s produktem postupujte podle následujících kroků.
Obrázek : Kazety dodané s produktem
Obrázek: Kazety dodané s produktem.
 1. Vyhledejte dva sloty na levé a pravé straně produktu.
  Obrázek : Vyhledejte dva sloty na stranách produktu
  Obrázek: Vyhledejte dva sloty na stranách produktu
 2. Zasuňte prsty do dvou slotů, pak je zvedněte a otevřete přístupová dvířka inkoustové kazety. Vozík se přesune do přístupové oblasti kazety.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka tiskové kazety
 3. Na jedné z kazet zatažením za oranžové poutko dozadu sejměte plastový obal.
  Obrázek : Odstraňte plastový obal
  Obrázek: Sejměte plastový obal z kazety
 4. Proti směru hodin odtrhněte oranžové víčko, které kazetu uzavírá.
  Obrázek : Odstraňte oranžové víčko
  Obrázek: Z kazety odstraňte oranžové víčko
 5. Zasuňte kazetu do správné pozice podle vyobrazení. Barevně označené ikony na kazetě a tiskové hlavě musí souhlasit.
  Obrázek : Vložte kazetu
  Obrázek: Vložení kazety do příslušného slotu
 6. Zatlačte kazetu dolů, dokud nezapadne pevně na své místo.
  Obrázek : Zatlačte kazetu na místo
  Obrázek: Zatlačení kazety do příslušného slotu
 7. Opakujte tento postup pro každou kazetu.
 8. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet

Krok 7: Vložte papír do vstupního zásobníku

 1. Vytáhněte vstupní zásobník do krajní polohy.
  Obrázek : Vytáhněte vstupní zásobník
  Obrázek: Vytáhněte vstupní zásobník do krajní polohy
 2. Vysuňte vodítka šířky papíru co nejdále.
 3. Zkontrolujte papír a ujistěte se, zda není roztržený, zvrásněný nebo poškozený.
 4. Klepněte jedním okrajem balíku papíru na rovný povrch, abyste se ujistili, že je balík vyrovnaný a zarovnaný.
 5. Vložte papír do vstupního zásobníku tiskovou stranou dolů a kratší stranou dopředu. Ujistěte se, že balík papíru do zásobníku zapadá a není výš než drážky v horní části zásobníku.
  Obrázek : Vložte papír do vstupního zásobníku
  Obrázek: Vložte papír do vstupního zásobníku
 6. Upravte vodítka šířky papíru dovnitř tak, aby přiléhala k okrajům papíru, ale aby jej neohýbala.
 7. Stiskem tlačítka () vedle volby OK potvrďte, že je papír vložený.
 8. Počkejte, dokud produkt nezarovná tiskové hlavy a nevytiskne stránku zarovnání.
 9. Zvedněte víko skeneru.
  Obrázek : Zvednutí víka skeneru
  Obrázek: Zvednutí víka skeneru
 10. Umístěte stránku zarovnání lícem dolů do pravého předního rohu skla skeneru.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 11. Zavřete víko skeneru.
 12. Stiskněte tlačítko () vedle volby OK a naskenujte stránku zarovnání.

Krok 8: Nastavení data a času

 1. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Nastavení ().
 2. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), dokud se vedle položky OK nezobrazí položka Předvolby, a poté stiskněte tlačítko vedle položky OK.
 3. Stiskem tlačítka vedle volby OK vyberte možnost Datum a čas.
 4. Stiskem číslic na číselné klávesnici ovládacího panelu zadejte datum.
 5. Stiskem číslic na číselné klávesnici ovládacího panelu nastavte správný čas a následně stiskněte tlačítko vedle volby OK.
 6. Stisknutím tlačítka Domů () se vrátíte do hlavní nabídky.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...