hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet 3700 - První nastavení tiskárny

Tento dokument je určen pro tiskárny HP DeskJet 3720, 3721, 3722, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3752, 3755, 3758, 3760, 3762 a 3764, DeskJet Ink Advantage 3775, 3776, 3778, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789 a 3790 All-in-One.
Když tiskárnu připravujete k práci, vyjměte ji spolu s veškerým obalovým materiálem z krabice, připojte napájecí kabel, vložte inkoustové kazety, vložte papír do vstupního zásobníku, stáhněte a nainstalujte software tiskárny a poté zarovnejte tiskové kazety.
Poznámka:
Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na 123.hp.com/dj3700 pro stažení ovladače tiskárny.

Krok 1: Vyjměte tiskárnu z krabice

Obsah se může v různých zemích/oblastech lišit. Seznam položek dodaných v krabici viz obal.
Vyjměte tiskárnu z krabice a sundejte z tiskárny plastový obal.
 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.
 2. Sejměte plastový obal z tiskárny.
 3. Obalový materiál recyklujte.

Krok 2: Připojte napájecí kabel

Napájecí kabel zapojte do zásuvky ve zdi a poté tiskárnu zapněte.
Poznámka:
V tuto chvíli nepřipojujte kabely USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.
 1. Napájecí kabel připojte do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do elektrické zásuvky.
  Připojení napájecího kabelu
 2. Zapněte tiskárnu.
  Zapnutí tiskárny

Krok 3: Nainstalujte inkoustové kazety

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané v krabici spolu s tiskárnou.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík se přesune do středu tiskárny.
  Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 3. Vyjměte novou inkoustovou kazetu z obalu. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
 4. Odstraňte plastovou pásku z inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděných kontaktů ani inkoustových trysek. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Odstranění plastové pásky
 5. Uchopte inkoustovou kazetu za boční strany tak, aby kontakty směřovaly k tiskárně, zasuňte inkoustovou kazetu do příslušného slotu a jemně na ni tlačte, dokud nezacvakne na místo.
  Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Zaklapnutí inkoustové kazety na místo
 6. Opakujte tento postup s další inkoustovou kazetou.
 7. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Zavření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Tiskárna spustí proces inicializace inkoustového systému. Je normální, že tiskárna během tohoto procesu vydává zvuky.

Krok 4: Vložte obyčejný papír do vstupního zásobníku

Vložte do vstupního zásobníku obyčejný papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 1. Zvedněte vstupní zásobník a nástavec vstupního zásobníku.
  Zvednutí vstupního zásobníku a nástavce vstupního zásobníku
 2. Povytáhněte štít vstupního zásobníku a podržte jej, vodítko šířky papíru posuňte úplně doleva a poté uvolněte štít vstupního zásobníku.
  Posunutí vodítka šířky papíru doleva
 3. Vložte až 60 listů obyčejného bílého papíru do vstupního zásobníku a posuňte balík papíru dolů, dokud se nezastaví.
   Vložení obyčejného bílého papíru
 4. Povytáhněte štít vstupního zásobníku a podržte jej, vodítko šířky papíru posuňte úplně doprava dokud se nezastaví o papír a poté uvolněte štít vstupního zásobníku.
  Posunutí vodítka šířky papíru doprava
 5. Vysuňte výstupní zásobník a nástavec výstupního zásobníku a pak zvedněte zarážku papíru.
  Vytáhnutí výstupního zásobníku a nástavce a zvednutí zarážky papíru
Poznámka:
Po vložení papíru se ujistěte, že máte vybrané správné nastavení formátu a typu papíru při tisku nebo kopírování.

Krok 5: Nainstalujte software tiskárny

Hardware tiskárny HP je nyní nastaven; můžete instalovat software tiskárny. Nepokoušejte se připojit tiskárnu k počítači, dokud k tomu nedostanete pokyn ze softwaru tiskárny.
Stáhněte si nejnovější verzi tiskového softwaru z následujícího HP webu: 123.hp.com/dj3700.
Poznámka:
Aby se zachovala kvalita tisku, tiskárna vytiskne po pěti vytištěných stránkách stránku zarovnání. Podle pokynů na stránce zarovnání dokončete zarovnání inkoustových kazet.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...