hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Managed - Na konfigurační stránce nebo zprávě ovládacího panelu se zobrazuje nesprávná velikost paměti RAM

Problém

Při prohlížení dat paměti RAM na tiskárně HP Managed nahlášený počet neodpovídá tomu, co se zobrazuje v technických údajích nebo související podpůrné dokumentaci, a to u následujících modelů:
  • Tiskárna HP LaserJet Managed Flow MFP E72520-E72540
  • Tiskárna HP Color LaserJet Managed MFP E77820-E77830
  • Tiskárna HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560
  • Tiskárna HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660
Tato nesprávná data se mohou zobrazovat na jednom nebo více z následujících míst:
  • Zobrazení nabídky Zprávy na ovládacím panelu
  • Vytištěná konfigurační stránka
  • Konfigurační stránka v integrovaném webovém serveru (EWS)
Poznámka:
Technické údaje a související podpůrná dokumentace jsou správné. Na tiskárně je více paměti RAM než hlásí konfigurační stránka.
Na konfigurační stránce jsou uvedena nesprávná čísla včetně těchto:
Model tiskárny (Všechny rychlosti)
Uvedená celková paměť RAM (Nesprávná)
E72520dn–E72540dn
E77820dn–E77830dn
2048
E72520z–E72540z
E77820z–E77830z
E82540dn–E82560dn
E87640dn–E87660dn
E82540z–E82560z
E87640z–E87660z
3072

Příčina

Údaje o základní desce nebyly součástí celkových hlášených údajů o paměti RAM.

Řešení

Není nutný žádný zásah. Tento nesoulad v uvedené paměti RAM bude vyřešen v budoucím vydání firmwaru role očekávaném koncem roku 2017 nebo začátkem roku 2018.

Velikosti paměťových čipů RAM

Skutečné velikosti paměti RAM pro paměťové čipy se liší podle modelu a umístění v tiskárně.
Skutečné celkové hodnoty paměti RAM podle modelu
Umístění paměti RAM
Počet paměťových čipů (Liší se)
MODELY
E72525dn
E72530dn
E72535dn
E77822dn
E77825dn
E77830dn
E72525z
E72530z
E72535z
E77822z
E77825z
E77830z
E82540dn
E82550dn
E82560dn
E87640dn
E87650dn
E87660dn
E82540z
E82550z
E82560z
E87640z
E87650z
E87660z
Formátovací modul (vpředu)
2
1024
1024
1024
1024
Formátovací modul (vzadu)
2
1024
1024
1024
1024
Základní deska (vpředu)
4
2048
2048
2048
2048
Základní deska (vzadu)
4
2048
2048
2048
2048
Deska akcelerátoru
2
Není k dispozici
1024
1024
1024
CELKOVÁ PAMĚŤ RAM
Mění se
6144
7168
7168
7168

Umístění paměťových čipů

Tiskárny Managed jsou obvykle vybaveny paměťovými čipy nacházejícími se na různých částech tiskárny. Umístění jsou uvedena na obrázcích níže. Další informace o paměťových čipech získáte u dodavatele čipu nebo na jeho webových stránkách.
Obrázek : Umístění paměťových čipů RAM na základní desce (vpředu)
Obrázek : Umístění paměťových čipů RAM na základní desce (vzadu)
Obrázek : Umístění paměťových čipů RAM na desce formátovacího modulu (vpředu)
Obrázek : Umístění paměťových čipů RAM na desce formátovacího modulu (vzadu)
Obrázek : Umístění paměťových čipů RAM na desce tištěných spojů akcelerátoru skenování

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...