hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová MFP Samsung SCX-4600, SCX-4623 - Vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníků tiskárny.

Vložení papíru do zásobníku 1

Při vkládání papíru do zásobníku 1 postupujte následovně.
 1. Vytáhněte zásobník papíru. Upravte velikost zásobníku na formát papíru, který vkládáte.
 2. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo profouknutím okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 3. Vložte papír tiskovou stranou dolů.
  Obrázek : Tisková strana dolů
 4. Vložte zásobník zpět do tiskárny.
 5. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  Poznámka:
  • Pokud dojde k problémům s podáváním papíru, zkontrolujte, zda papír splňuje specifikace povolených médií. Potom zkuste vložit do ručního zásobníku pouze jeden list.

Vložení papíru do ručního podavače

Do ručního podavače lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky. Je vhodný pro tisk jednotlivých stránek na hlavičkový nebo barevný papír.
Tipy k použití víceúčelového zásobníku
 • Pokud je vybráno Ruční podavač v nabídce Zdroj v softwarové aplikaci, stiskněte OK po vytištění každé stránky. Do ručního zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír, když je ve víceúčelovém zásobníku ještě papír. To platí také pro ostatní typy tiskových médií.
 • Vkládejte tisková média do zásobníku nejprve horním okrajem. Umístěte média do středu zásobníku.
 • Vždy vkládejte pouze zadané tiskové médium, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do ručního podavače.
 1. Vložte papír do ručního podavače.
  Obrázek : Vložení papíru do ručního podavače
  Poznámka:
  • Při vkládání nedávejte papír za povrch označený ikonou .
  • Při tisku na speciální média postupujte podle pokynů pro speciální média v uživatelské příručce.
  • Když se papíry při tisku pomocí ručního podavače překrývají, otevřete zásobník 1 a vyjměte překrývající se papíry a poté zkuste tisk zopakovat.
  • Když se papír nepodává při tisku správně, zatlačte papír ručně, dokud se nezačne podávat automaticky.
 2. Stiskněte vodítka šířky papíru ručního podavače a nastavte je na šířku papíru. Nepřisunujte vodítko ke stohu papíru příliš natěsno, aby se papír neohýbal, což by mohlo způsobit uvíznutí nebo zborcení papíru.
 3. Chcete-li tisknout, otevřete aplikaci a spusťte nabídku tisku.
 4. Otevřete Předvolby tisku.
 5. Vyberte kartu Papír v části Předvolby tisku a potom vyberte vhodný typ papíru.
  Poznámka:
  Chcete-li například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítek.
 6. Vyberte Ruční podavač jako zdroj papíru a poté stiskněte tlačítko OK.
 7. Zahajte tisk z aplikace.
  Poznámka:
  Když tisknete více stránek, vložte další list až po vytištění první stránky, potom stiskněte tlačítko OK. Tento postup opakujte u každé tisknuté stránky.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...