hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová MFP Samsung SCX-6122, SCX-6322 - Vložení papíru do zásobníku

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku.

V zásobníku 1

Tiskové médium, které používáte pro většinu tiskových úloh, vložte do zásobníku 1. Zásobník 1 pojme maximálně 550 listů obyčejného papíru 75 g/m2.
Můžete si zakoupit volitelný zásobník (zásobník 2), který se připevní pod standardní zásobník a pojme dalších 550 listů papíru.

Vložení papíru do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku 2

 1. Otevřete zásobník papíru a položte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru
 2. Po vložení papíru nastavte typ a formát papíru na víceúčelový zásobník.
  Poznámka:
  • Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, vložte jeden list ve stejnou chvíli do víceúčelového zásobníku.
  • Je možné vkládat papír, který byl již potištěný. Potištěná strana by měla směřovat nahoru a nezvlněný okraj dopředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.

Změna formátu papíru v zásobníku papíru

Pokud chcete vkládat delší papíry, jako je například papír ve formátu Legal, je nutné nastavit vodítka papíru tak, aby se prodloužil zásobník papíru.
  Obrázek : Formát papíru
 1. Vodítko délky papíru
 2. Vodítko šířky papíru
 1. Nastavte pozici vodítka pro nastavení délky papíru podle délky vkládaného papíru. V závislosti na zemi/oblasti je přednastavený pro použití formátu Letter nebo A4. Chcete-li vložit jiný formát, nadzvedněte a posuňte vodítko do příslušné polohy.
  Obrázek : Vodítko délky, nastavit
 2. Po vložení papíru do zásobníku stiskněte vodítko šířky papíru podle obrázku a přesuňte jej směrem ke stohu papíru tak, aby se lehce dotýkalo strany stohu. Nepřisunujte vodítko ke stohu papíru příliš natěsno; Vodítko by mohlo papír ohnout.
  Obrázek : Vodítko šířky, nastavit
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Pokud vodítka šířky papíru neupravíte, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Papír v zásobníku

Ve víceúčelovém zásobníku

Do víceúčelového zásobníku lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například průhledné fólie, pohlednice, poznámkové karty nebo obálky. Je vhodný pro tisk jednotlivých stránek na hlavičkový nebo barevný papír.
Vložení papíru do víceúčelového zásobníku:
 1. Otevřete víceúčelový zásobník a odklopte nástavec víceúčelového zásobníku, viz obrázek.
  Obrázek : Víceúčelový zásobník, otevřený
 2. Pokud používáte papír, před jeho vložením od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte opatrně na obě strany nebo prolistujte
  Průhledné fólie držte za okraje a nedotýkejte se tiskové strany. Mastnota z vašich prstů může způsobit problémy s kvalitou tisku.
 3. Papír vložte tiskovou stranou dolů.
  Obrázek : Vložení papíru, lícem dolů
  Poznámka:
  Podle používaného typu papíru dodržujte následující pokyny pro vkládání:
  • Obálky: Uzavíratelnou stranou dolů a místem pro nalepení známky do levého horního roku.
  • Průhledné fólie: Tiskovou stranou nahoru a horní stranou s lepicím páskem dopředu.
  • Štítky: Tiskovou stranou nahoru a horní krátkou stranou dopředu.
  • Předtištěný papír: Potištěnou stranou nahoru a horním okrajem dopředu.
  • Kartotéční lístky: Tiskovou stranou nahoru a horní krátkou stranou dopředu.
  • Potištěný papír: Potištěnou stranou dolů a nezvlněným okrajem dopředu.
 4. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku a upravte je na šířku papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír ohnul, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo by se mohl obraz vytisknout nakřivo.
  Obrázek : Vodítka šířky, nastavit
 5. Po vložení papíru nastavte typ a formát papíru na víceúčelový zásobník.
  Poznámka:
  Nastavení provedená v ovladači tiskárny přepíšou nastavení na ovládacím panelu.
 6. Po dokončení tisku sklopte nástavec víceúčelového zásobníku a zavřete víceúčelový zásobník.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...