hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová MFP Samsung SCX-6122, SCX-6322 - Výměna zobrazovacího válce

Tento dokument popisuje postup výměny zobrazovací jednotky. Po ukončení životnosti zobrazovací jednotky se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel s upozorněním na nutnost výměny zobrazovací jednotky. V opačném případě tiskárna přestane tisknout.
Životnost zobrazovacího válce je přibližně 20 000 kopií. Jakmile se blíží konec životnosti zobrazovacího válce, na LCD displeji se zobrazí zpráva Výstraha válce. Je možné vytisknout přibližně 20 000 dalších kopií, ale doporučuje se mít skladem náhradní zobrazovací válec.
 • Na displeji se zobrazí Vyměnit válec.
 • Stavové LED kontrolky začnou červeně blikat.

Výměna zobrazovacího válce

 1. Otevřete boční kryt zatažením uvolňovací páčky.
  Obrázek : Boční kryt, otevřít
 2. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Přední kryt, otevřít
 3. Otočte uzamykací páčku kazety směrem nahoru a uvolněte tak tonerovou kazetu.
  Obrázek : Pojistná páčka, otočit nahoru
 4. Vytáhněte tonerovou kazetu.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vyjmutí
  Poznámka:
  Musíte vytáhnout tonerovou kazetu, abyste mohli vyměnit zobrazovací válec.
 5. Vytáhněte ven starý zobrazovací válec.
  Obrázek : Zobrazovací válec, vytáhnout
  Poznámka:
  Chovejte se ekologicky a použitý zobrazovací válec recyklujte. Podrobnosti k recyklaci zobrazovacího válce najdete v recyklační brožuře.
 6. Rozbalte nový zobrazovací válec a zasuňte jej na místo, přičemž se nedotýkejte povrchu válce.
  Obrázek : Zobrazovací válec, vložit
 7. Znovu vložte tonerovou kazetu a poté zajistěte páčku.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vložení
 8. Zavřete přední kryt a poté boční kryt.
  Poznámka:
  Pokud nevynulujete čítač, zpráva Výstraha válce se může zobrazit ještě před koncem životnosti aktuálně používaného zobrazovacího válce.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...