hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress SL-C460, SL-C462, SL-C463, SL-467 Color Laser MFP - Vkládání papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku papíru.
  Obrázek : Díly zásobníku papíru
 1. Kryt papíru
 2. Zámek vodítka
 3. Vodítko délky papíru
 4. Vodítko šířky papíru
  Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
Vložení papíru do zásobníku
Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
 1. Vyjměte zásobník papíru.
  Obrázek : Vyjmutí zásobníku papíru
 2. Otevřete kryt papíru.
  Obrázek : Otevření krytu papíru
 3. Stiskněte a uvolněte vodítko zámku v zásobníku (1) a zásobník ručně vytáhněte (2). Upravte vodítko pro nastavení délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
 4. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo profouknutím okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 5. Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
  • Papír menší než formát letter: stiskněte a uvolněte vodítko zámku v zásobníku (1) a zásobník ručně vytáhněte (2).
   Obrázek : Nastavení zásobníku pro menší papír
   Upravte nastavení vodítka délky papíru a vodítka šířky papíru.
   Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  • Papír delší než formát legal: Stiskněte a odjistěte vodítko zámku v zásobníku (1) a poté zásobník vysuňte ručně (2). Upravte nastavení vodítka délky papíru a vodítka šířky papíru.
   Obrázek : Nastavení zásobníku pro delší papír
    Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo zvlnění papíru.
  • Pokud uživatelé vodítka šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Správné umístění vodítek šířky papíru.
 6. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítek šířky papíru
 7. Zavřete kryt papíru.
  Obrázek : Zavření krytu papíru
 8. Vložte zásobník papíru.
  Obrázek : Zasunutí zásobníku papíru
 9. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
Tisk na speciální média
Pro tisk bez chyby indikující záměnu papíru se musí nastavení papíru v tiskárně a ovladači shodovat.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, v aplikaci Samsung Easy Printer Manager vyberte možnost Přepnout na pokročilý režim > Nastavení zařízení.
Pokud tiskárna podporuje displej, nastavení můžete provést pomocí tlačítka Menu (Nabídka) na ovládacím panelu. Poté v okně Printing preferences (Předvolby tisku) > karta Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru) zvolte typ papíru.
  Poznámka:
Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
V tabulce jsou uvedena speciální média, která lze v zásobníku použít.
Typy
Zásobníka
Běžný
A
Silný
A
Tenký
A
Bankovní
A
Barva
A
Kartotéční lístky
A
Štítky
A
Předtištěný
A
Bavlněný
A
Recyklovaný
A
Archivní
A
Lesklý fotografický
A
Matný fotografický
A
a. Typy papíru dostupné pro ruční podávání v zásobníku.
(A: Podporovaný, prázdný: Není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...