hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung CLX-318x Color Laser MFP - Výměna zobrazovací jednotky

Tento dokument popisuje postup výměny zobrazovací jednotky. Po ukončení životnosti zobrazovací jednotky se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel s upozorněním na nutnost výměny zobrazovací jednotky. V opačném případě tiskárna přestane tisknout.

Výměna zobrazovací jednotky

Při výměně zobrazovací jednotky postupujte následovně.
 1. Pokud tiskárna tiskne z počítače nebo se zahřívá, počkejte na dokončení úlohy. Potom tiskárnu vypněte.
 2. Pomocí úchytu zcela otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Přední dvířka, otevřená
 3. Uchopte úchyty na přední kazetě kazety a zatažením vyjměte čtyři kazety z tiskárny.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vyjmutí
 4. Pomocí úchytu vyjměte nádobu na odpadní toner z tiskárny.
  Obrázek : Nádoba na odpadní toner, vyjmutí
 5. Vysuňte zobrazovací jednotku z tiskárny pomocí drážky na přední straně zobrazovací jednotky.
  Obrázek : Zobrazovací jednotka, vyjmutí
 6. Vyjměte novou zobrazovací jednotku z obalu. Odstraňte ochranná zařízení na obou stranách zobrazovací jednotky a papír, který chrání její povrch.
  • K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky.
  • Nedotýkejte se bubnu na zobrazovací jednotce. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.
  • Zobrazovací jednotku nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
 7. Zatímco držíte drážku na přední straně zobrazovací jednotky, zatlačte zobrazovací jednotku do tiskárny.
  Obrázek : Zobrazovací jednotka, vložení
 8. Vložte novou nádobu na odpadní toner na místo a zasuňte ji pro zajištění, že je pevně usazená na místě.
  Obrázek : Nádoba na odpadní toner, vložení
 9. Zasuňte čtyři tonerové kazety zpět do tiskárny.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vložení
 10. Zavřete důkladně přední dvířka.
    Upozornění:
  Pokud nejsou zcela zavřená, tiskárna nebude fungovat. Ověřte, zda jsou správně nainstalovány všechny tonerové kazety. Není-li kterákoli tonerová kazeta správně vložená, přední dvířka nebude možné zavřít.
 11. Zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
  • Příprava tiskárny může několik minut trvat.
  • Pokud tiskárna nedokáže rozpoznat stav tonerových kazet, otevřete a zavřete přední dvířka. Pokud problém potrvá, zapněte a vypněte tlačítko napájení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...