hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevná laserová MFP Samsung CLX-3170, CLX-3175 - Vložení papíru do zásobníku papíru a změna formátu papíru

Tento dokument popisuje, jak změnit formát papíru v zásobníku papíru.
Chcete-li vložit papír s větší délkou, např. papír formátu Legal, nastavte vodítka papíru na větší délku v zásobníku papíru. Chcete-li změnit zásobník 1 na jiný formát papíru, musíte odpovídajícím způsobem upravit nastavení vodítka délky papíru.

Změna formátu papíru v zásobníku 1

Při vkládání stohu papíru formátu Letter do zásobníku 1 postupujte následovně.
 1. Otevřete zásobník 1, poté otevřete kryt papíru a vytáhněte veškerý papír ze zásobníku.
 2. Stiskněte a odjistěte zámek vodítka (1) v horní části zásobníku a poté zásobník ručně vytáhněte (2).
  Obrázek : Vyjmutí zásobníku papíru
 3. Vložte papír do zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 4. Posuňte vodítko délky papíru tak, aby se lehce dotýkalo konce stohu papíru. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  Papír menší než formát Letter: Vraťte vodítka papíru do původní polohy a upravte nastavení vodítka délky papíru a vodítka šířky papíru.
  Obrázek : Papír kratší než formát Letter
  Při použití papíru kratšího než 222 mm stiskněte a odjistěte zámek vodítka (1) v zásobníku a potom zatlačte zásobník ručně směrem dovnitř (2). Upravte nastavení vodítka délky papíru a vodítka šířky papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Pokud neupravíte vodítka šířky papíru, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Správné nastavení vodítek šířky papíru
 5. Zavřete kryt papíru.
  Obrázek : Zavření krytu papíru
 6. Zasuňte zásobník 1 zpět do tiskárny.
 7. Po vložení papíru nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  Poznámka:
  • Vodítko délky papíru je možné posunout, když v zásobníku není příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že je v zásobníku vložen dostatek papíru.
  • Pokud dojde k problémům s podáváním papíru, vkládejte papír do zásobníku po jednom listu.
  • Potištěný papír: Papír do zásobníku vložte potištěnou stranou nahoru a nezvlněným okrajem dopředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.

Změna zásobníku mezi formátem Letter a A4

Zásobník je v závislosti na zemi přednastavený na použití formátu Letter nebo A4. Chcete-li jej nastavit na formát A4 nebo Letter, nastavte páčku a vodítko šířky papíru odpovídajícím způsobem. Vodítka nastavte následujícím způsobem.
 1. Vytáhněte zásobník z tiskárny. V případě potřeby otevřete kryt papíru a vyjměte ze zásobníku papír.
 2. Pokud chcete změnit velikost na formát Letter, uchopte páčku v zadní části zásobníku a otočte jí ve směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Přepnutí mezi formátem Letter a A4
 3. Stiskněte vodítko šířky papíru a posuňte je k okraji páčky.
  Obrázek : Nastavení vodítka šířky papíru
  Poznámka:
  Pokud budete chtít změnit formát na A4, nejprve posuňte vodítko šířky papíru doleva a potom otočte páčku proti směru hodinových ručiček. Příliš velký tlak na páčku může způsobit poškození zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...