hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevné laserové tiskárny Samsung CLP-41x, CLP-68x Xpress SL-C181x - Vložení papíru do zásobníku

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku.
  Upozornění:
 • Použití tiskového papíru, který tyto technické údaje nesplňuje, může způsobit problémy nebo i poškození vyžadující opravu. Na tyto opravy se nevztahuje záruka ani servisní smlouvy.
 • Dejte pozor, abyste v této tiskárně nepoužívali fotografický papír pro inkoustové tiskárny. Tiskárna by se tím mohla poškodit.
 • Při použití hořlavého tiskového papíru může vzniknout požár.
 • Používejte pouze předepsaný tiskový papír.
  Varování:
Pokud budete v tiskárně používat hořlavý papír nebo v ní ponecháte nežádoucí materiály, může to vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech i ke vzniku požáru.

Přehled zásobníku

Změnu formátu je nutné provést nastavením vodítek papíru.
  Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
 1. Páčka pro rozšíření zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
 4. Vodítka šířky papíru na ručním podavači
  Obrázek : Řada CLP-68x
 1. Páčka pro rozšíření zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
U papíru formátu Legal stiskněte tlačítko, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a vytáhněte zásobník.
Obrázek : Papír formátu Legal
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Zkontrolujte typ tiskárny.
  Upozornění:
Pokud uživatel vodítko neupraví, může dojít k registraci papíru, zkosení obrazu nebo uvíznutí papíru.

Vložení papíru do zásobníku

Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Zkontrolujte typ tiskárny.

Zásobník 1 a volitelný zásobník

 1. Vytáhněte zásobník papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru, vyjmutí
 2. Pokud chcete nastavit zásobník na požadovaný formát, stiskněte a posuňte vodítko šířky papíru a páčku pro nastavení délky papíru do správné pozice označené ve spodní části zásobníku.
  Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
  Obrázek : Řada CLP-68x
 3. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo profouknutím okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo profouknutí papíru
 4. Po vložení papíru do zásobníku stiskněte vodítko šířky papíru a vodítko délky papíru.
   Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
  1. Vodítko délky papíru
  2. Vodítko šířky papíru
   Obrázek : Řada CLP-68x
  1. Vodítko délky papíru
  2. Vodítko šířky papíru
  Poznámka:
  • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace papíru.
  • Pokud uživatelé vodítko šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Úprava vodítka šířky
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
   Obrázek : Zkroucená vstupní hrana
 5. Vložte zásobník zpět do tiskárny.
  Obrázek : Zásobník papíru, vložení
 6. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  Nastavení provedená v ovladači tiskárny přepíšou nastavení na ovládacím panelu.
  Poznámka:
  1. Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete aplikaci a spusťte nabídku tisku.
  2. Otevřete Předvolby tisku.
  3. Vyberte kartu Papír v části Předvolby tisku a vyberte vhodný typ papíru.
  4. Jako zdroj papíru zvolte Vybrat automaticky a potom stiskněte OK.
  5. Spusťte tisk z aplikace.

Víceúčelový zásobník nebo ruční podavač

Do víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky, viz část Specifikace tiskového papíru.

Tipy k použití víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače

 • Do víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tiskový papír jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, během tisku nevkládejte papír, pokud ve víceúčelovém zásobníku nebo ručním podavači ještě papír je. Toto platí také pro ostatní typy papíru pro tisk.
 • Vždy vkládejte pouze zadaný tiskový papír, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.
 • Před vložením papíru do víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 1. Vytáhněte zásobník papíru pro ruční plnění.
  Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
  NEBO
  Stiskněte pojistku uvolnění víceúčelového zásobníku, zatlačte dolů a otevřete.
  Obrázek : Řada CLP-68x
 2. Vložte papír.
  Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
  Obrázek : Řada CLP-68x
 3. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače a nastavte je podle šířky papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se papír neohnul, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo zkosení obrazu.
  Obrázek : Řada CLP-41x, C181x
  Obrázek : Řada CLP-68x
  Poznámka:
  • Když tisknete na speciální papír, musíte dodržovat pokyny pro vkládání, viz část Tisk na speciální papír.
  • Když se papíry při tisku pomocí víceúčelového zásobníku překrývají, otevřete zásobník 1 a vyjměte překrývající se papíry a poté zkuste tisk zopakovat.
 4. Při tisku dokumentu nastavte pro víceúčelový zásobník nebo ruční podavač typ a formát papíru.
  Poznámka:
  1. Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete aplikaci a spusťte nabídku tisku.
  2. Otevřete Předvolby tisku.
  3. Vyberte kartu Papír v části Předvolby tisku a vyberte vhodný typ papíru. Pokud chcete například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítek.
  4. Jako zdroj papíru vyberte Ruční podavač nebo Zásobník MP a potom stiskněte OK.
  5. Spusťte tisk z aplikace. Pokud má tiskárna víceúčelový zásobník, stiskněte OK na ovládacím panelu pokaždé, když do něj vložíte list papíru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...