hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevná laserová tiskárna Samsung CLP-36x - Vložení papíru do zásobníku

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku.
  Upozornění:
 • Použití tiskového média, které tyto technické údaje nesplňuje, může způsobit problémy nebo i poškození vyžadující opravu. Na tyto opravy se nevztahuje záruka ani servisní smlouvy.
 • Dejte pozor, abyste v této tiskárně nepoužívali fotografický papír pro inkoustové tiskárny. Tiskárna by se tím mohla poškodit.
 • Při použití hořlavých tiskových médií může vzniknout požár.
 • Používejte pouze předepsaná tisková média.
  Varování:
Pokud budete v tiskárně používat hořlavá média nebo v ní ponecháte nežádoucí materiály, může to vést k přehřátí jednotky a v ojedinělých případech i ke vzniku požáru.

Vložení papíru do zásobníku

 1. Vytáhněte zásobník papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru, vyjmutí
 2. Otevřete kryt papíru.
  Obrázek : Kryt papíru, otevřít
 3. Stiskněte a odjistěte zámek vodítka v zásobníku a poté zásobník ručně vytáhněte. Potom nastavte vodítko pro nastavení délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Zámek vodítka, odjištění
 4. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo profouknutím okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo profouknutí papíru
 5. Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Papír, vložit
  Při použití papíru menšího než formát Letter stiskněte a odjistěte zámek vodítka v zásobníku a zatlačte zásobník ručně směrem dovnitř. Potom nastavte vodítko pro nastavení délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Malý formát papíru, odjistit
  Obrázek : Malý formát papíru, nastavit vodítka
  Při použití papíru delšího než formát Legal stiskněte a odjistěte zámek vodítka v zásobníku a vysuňte zásobník ručně. Potom nastavte vodítko pro nastavení délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Dlouhý formát papíru, odjistit
  Obrázek : Dlouhý formát papíru, nastavit vodítka
  Poznámka:
  • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace médií.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
  • Pokud uživatelé vodítko šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Správné nastavení vodítka
 6. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítek délky a šířky papíru
 7. Zavřete kryt papíru.
  Obrázek : Kryt papíru, zavřít
 8. Vložte zásobník papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru, vložení
 9. Při tisku dokumentu nastavte pro zásobník požadovaný typ a formát papíru, viz část Nastavení formátu a typu papíru.
  Poznámka:
  Nastavení provedená v ovladači tiskárny přepíšou nastavení na ovládacím panelu.
  1. Chcete-li tisknout v aplikaci, otevřete aplikaci a spusťte nabídku tisku.
  2. Otevřete Předvolby tisku.
  3. Vyberte kartu Papír v části Předvolby tisku a vyberte vhodný typ papíru. Například, chcete-li použít štítek, nastavte typ papíru na Štítek.
  4. Jako zdroj papíru vyberte Vybrat automaticky (nebo Ruční podavač) a potom stiskněte OK.
  5. Zahajte tisk z aplikace.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...