hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 7730 - černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro širokoformátové tiskárny HP OfficeJet Pro 7730 All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších potíží s kvalitou tisku.
Obecně platí, že malé množství inkoustu by nemělo ovlivnit kvalitu tisku. Pokud je hladina inkoustu příliš nízká, tiskárna se zastaví a zobrazí zprávu. Tiskárna však i při nízké hladině inkoustu může provádět omezené množství tisku v „záložním režimu“. V záložním režimu nemusí být černá tak tmavá a výtisky mohou být ve stupních šedé (odstínech šedi bez barev). Pokud je tisk v záložním režimu pro vás nepřijatelný, vyměňte všechny kazety s nízkou hladinou inkoustu.
Poznámka:
Hrubé zacházení v obchodě nebo během instalace mohou způsobit potíže s kvalitou tisku u nově nainstalovaných inkoustových kazet. Pokud narazíte na tiskové problémy u nově nainstalovaných inkoustových kazet, vyčkejte několik hodin na dokončení postupu automatického servisu a poté zkuste tisk znovu.

Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety kompatibilní

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Zakupte náhradní kazety a další spotřební materiál v obchodě HP Store nebo u místních prodejců.
Pokud se problém odstraní tím, že vložíte originální inkoustové kazety HP, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.

Krok 2: Zkontrolujte, zda pro příslušnou tiskovou úlohu používáte vhodný papír

Ujistěte se, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s fotografické papíry HP Advanced Photo.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 3: Zkontrolujte nastavení tisku

Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Poznámka:
Nastavení tisku se liší podle operačního systému a softwarových programů.

Krok 4: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů

Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu. Pokud je inkoustová kazeta prázdná, vaše tiskárna může nějakou dobu tisknout v odstínech šedé nebo složenou černou barvou – podle toho, která z inkoustových kazet je prázdná. Je-li prázdná barevná inkoustová kazeta, tiskárna tiskne v odstínech šedé pomocí černého inkoustu. Je-li prázdná černá inkoustová kazeta, tiskárna tiskne složenou černou barvou pomocí barevného inkoustu. Složená černá nemusí být tak tmavá jako na běžných výtiscích.
Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud k tomu nebudete vyzváni.
Na ovládacím panelu tiskárny otevřete řídicí panel tak, že přejedete prstem po obrazovce dolů, a pak stiskněte ikonu Ukazatel hladiny inkoustu.
Ovládací panel zobrazí odhadované hladiny inkoustu. Množství barvy zobrazené ve sloupci ukazuje, kolik inkoustu zbývá v inkoustové kazetě příslušné barvy.
Obrázek : Příklad zobrazení hladiny inkoustu
Příklad zobrazení hladiny inkoustu.

Krok 5: Vyměňte prázdné nebo téměř prázdné inkoustové kazety

Vyměňte všechny prázdné inkoustové kazety nebo inkoustové kazety s kriticky nízkou hladinou a zkuste znovu tisknout. Pokud všechny inkoustové kazety zobrazují adekvátní hladinu inkoustu, tento krok přeskočte.
Poznámka:
Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou tisku a s inkoustovými kazetami, u kterých vyschl inkoust, nenechávejte inkoustové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 4. Uvolněte inkoustovou kazetu zatlačením na její přední stranu a pak ji vytažením směrem k sobě vyjměte.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety ze slotu
  Obrázek: Vyjmutí inkoustové kazety ze slotu
 5. Vyjměte náhradní inkoustovou kazetu z obalu.
 6. Vložte novou inkoustovou kazetu do slotu a jemně na ni tlačte, dokud nezaklapne na místo.
    Upozornění:
  Při vkládání inkoustových kazet nezvedejte úchyt západky na vozíku. Pokud tak učiníte, může dojít k nesprávnému usazení tiskové hlavy nebo inkoustové kazety, což může vést k poškození tiskového mechanismu a k problémům s tiskem.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety do slotu
  Obrázek: Vložení inkoustové kazety do slotu příslušné barvy
 7. Opakováním těchto kroků nainstalujte veškeré další nové inkoustové kazety.
 8. Zkontrolujte, zda žádná inkoustová kazeta nevyčnívá mimo další kazety. Pokud inkoustová kazeta vyčnívá, zasuňte ji zpět na místo.
 9. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Obrázek : Zavření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě
  Zavření dvířek pro přístup k inkoustové kazetě.
Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 6: Vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte diagnostickou stránku kvality tisku a následně vyhodnoťte výsledky.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel, poté stiskněte ikonu Nastavení.
 3. Přejeďte prstem po displeji směrem nahoru, stiskněte položku Zprávy a poté položku Zpráva o kvalitě tisku.
  Vytiskne se diagnostická stránka kvality tisku.
  Obrázek : Příklad diagnostické stránky kvality tisku
  Obrázek: Příklad diagnostické stránky kvality tisku

Krok 7: Zkontrolujte testovací vzorek 1

Zhodnoťte testovací vzorek 1 a zkontrolujte, zda jsou čáry rovné a spojené.
Obrázek : Testovací vzorek 1
Obrázek: Testovací vzorek 1

Krok 8: Zarovnejte tiskovou hlavu

Zarovnání tiskové hlavy může vyřešit chyby s testovacím vzorkem 1.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel, poté stiskněte ikonu Nastavení.
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Zarovnat tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se stránka pro zarovnání.
  Obrázek : Příklad stránky pro zarovnání
  Obrázek: Příklad stránky pro zarovnání

Krok 9: Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte čáry v testovacím vzorku 1.
 • Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, přejděte ke kroku Objednejte náhradní tiskovou hlavu.
 • Pokud jsou čáry v testovacím vzorku 1 rovné a spojené, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 10: Zkontrolujte případné vady barevných bloků

Zkontrolujte, zda barevné bloky na diagnostické stránce kvality tisku nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé nebo zda nechybí.
Obrázek : Barevné bloky s bílými čárami v barevném pruhu
Obrázek: Testovací vzorek 2 s bílými čárami v barevném pruhu.
Obrázek : Barevné bloky s chybějícím barevným blokem
Obrázek: Testovací vzorek 2 s chybějícím barevným blokem.
 • Pokud v barevných blocích nejsou bílé čáry a bloky nejsou vybledlé ani nechybí, není třeba pokračovat v řešení potíží.
 • Pokud v některém z barevných bloků jsou bílé čáry, je vybledlý nebo zcela chybí, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 11: Vyčistěte tiskovou hlavu

Je-li tisková hlava hodně ucpaná, musíte ji vyčistit několikrát, aby bylo dosaženo původní kvality tisku. Na čištění tiskové hlavy použijte automatický nástroj z ovládacího panelu tiskárny.
  Upozornění:
Tiskárnu nikdy nevypínejte, pokud chybí inkoustové kazety. Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění tiskové hlavy nebo které mohou poškodit inkoustový systém, vždy vyměňujte inkoustové kazety co nejdříve a vždy tiskárnu vypínejte pomocí tlačítka napájení.
 1. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem dolů a otevřete řídicí panel, poté stiskněte ikonu Nastavení.
 2. Potáhněte prstem po displeji nahoru a pak klepněte na položku Údržba tiskárny.
 3. Stiskněte možnost Vyčistit tiskovou hlavu a poté stiskněte tlačítko Pokračovat.
  Vytiskne se zkušební stránka.
  Příklad zkušební stránky čištění tiskové hlavy
 4. Zkontrolujte zkušební stránku.
  • Jestliže je kvalita tisku nepřijatelná, stiskněte možnost Čistit znovu a pokračujte další úrovní čištění. Předchozí kroky opakujte v případě nutnosti i pro třetí fázi čištění.
   Poznámka:
   Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.
  • Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte možnost Hotovo.

Krok 12: Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku

Vytiskněte další diagnostickou stránku kvality tisku a znovu zkontrolujte barevné bloky v testovacím vzorku 2.
 • Pokud v testovacím vzorku 2 nejsou vady, není třeba pokračovat v řešení potíží.
 • Pokud jsou po druhém cyklu čištění tiskové hlavy v testovacím vzorku 2 stále vady, můžete zkusit tiskovou hlavu vyčistit potřetí nebo přejděte k dalšímu kroku.

Krok 13: Objednejte náhradní tiskovou hlavu

Jestliže předchozí kroky problém nevyřešily, vyměňte tiskovou hlavu.
  Upozornění:
Inkoustové kazety vyjímejte až v okamžiku, kdy máte k dispozici novou sestavu tiskové hlavy. Společnost HP doporučuje neponechávat tiskové kazety mimo tiskárnu déle než 30 minut. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny i inkoustových kazet.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku Přehled výtěžnosti stránek a tiskárny a poté si přečtěte informace o limitované záruce týkající se spotřebního materiálu.
Pokud se na vaši sestavu tiskové hlavy nevztahuje záruka, můžete si zakoupit novou sestavu online.
 1. Přejděte na HP Parts Store (v angličtině) a pokud k tomu budete vyzváni, vyberte svou zemi nebo oblast a jazykovou kombinaci.
 2. Do pole hledání Vyhledat díl zadejte výraz M0H91A a stiskněte klávesu Enter.
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte sestavu tiskové hlavy.
Až budete mít náhradní tiskovou hlavu, přejděte na část Výměna tiskové hlavy.
Pokud výměna tiskové hlavy problém nevyřeší, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 14: Předejte tiskárnu do servisu

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...