hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - Nastavení úspory energie

Úvod

Nakonfigurujte nastavení režimu spánku, aby se snížila spotřeba, když je tiskárna nečinná.

Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace tiskárny pro spotřebu energie do 2 wattů

Nastavení spánku ovlivňují spotřebu energie, čas, kdy tiskárna přejde do režimu spánku nebo se probudí, rychlost, jakou přejde do režimu spánku, a rychlost, jakou se probudí.
Chcete-li tiskárnu nakonfigurovat tak, aby měla v režimu spánku spotřebu energie do 2 wattů, zadejte časy pro nastavení Režim spánku po nečinnosti a Automatické vypnutí.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecné
  • Nastavení úspory energie
  • Nastavení režimu spánku
 3. Vyberte možnost Režim spánku po nečinnosti k zadání počtu minut, po které musí být tiskárna neaktivní, aby přešla do režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.
 4. Výběrem možnosti Automatické vypnutí po režimu spánku uvedete tiskárnu do režimu větší úspory energie po určité době v režimu spánku. Zadejte příslušné časové období.
  Poznámka:
  Ve výchozím nastavení se tiskárna probudí z režimu automatického vypnutí v reakci na jakoukoli aktivitu jinou, než je USB nebo Wi-Fi. Pro vyšší úsporu energie ji můžete nastavit, aby se probudila pouze po stisknutí tlačítka napájení. Provedete to výběrem možnosti Vypnout (probuzení pouze po stisknutí tlačítka napájení).
 5. Zvolením možnosti Hotovo uložte nastavení.

Nastavení časového plánu režimu spánku

Využijte funkci Plán spánku ke konfiguraci tiskárny pro automatické probuzení nebo přechod do režimu spánku v určitou dobu v určitých dnech.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu tiskárny vyberte Nastavení.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Obecné
  • Nastavení spotřeby energie
  • Plán spánku
 3. Vyberte možnost Nová událost a pak vyberte typ události do programu: Událost probuzení nebo Událost spánku.
 4. Pro událost probuzení nebo spánku nastavte čas a dny v týdnu. Výběrem možnosti Hotovo uložte nastavení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...