hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung ProXpress SL-M3320-M3325, SL-M3820-M3826, SL-M4020-M4025 - Vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku papíru.
Poznámka:
Obrázky se mohou lišit od vaší tiskárny v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Zkontrolujte typ tiskárny.

Přehled zásobníku papíru

Chcete-li změnit velikost papíru v zásobníku, nastavte vodítka papíru.
  Obrázek : Přehled zásobníku papíru
 1. Nástavec zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
Indikátor množství papíru informuje o množství papíru v zásobníku.
  Obrázek : Indikátor množství papíru
 1. Plný
 2. Prázdný
Duplexní jednotka je v závislosti na zemi přednastavená pro použití formátu Letter/LGL nebo A4. Pokud chcete změnit formát papíru, postupujte podle pokynů k nastavení vodítek.
 1. Vyjměte duplexní jednotku.
  Obrázek : Vyjmutí duplexní jednotky
 2. Nastavte vodítka papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru

Vložení papíru do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí zásobníku papíru
 2. Zmáčkněte vodítko šířky papíru a páčku pro nastavení délky papíru do správného slotu formátu papíru vyznačeného v dolní části zásobníku.
  Obrázek : Nastavení páčky délky papíru
  Obrázek : Nastavení vodítka šířky papíru
 3. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 4. Po vložení papíru do zásobníku stiskněte vodítko šířky papíru a vodítko délky papíru.
  Obrázek : Vložení papíru a nastavení vodítek
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo zvlnění papíru.
   Obrázek : Správná poloha vodítek papíru.
  • Pokud vodítko šířky papíru neupravíte, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Správná poloha vodítek papíru.
 5. Znovu nainstalujte zásobník.
  Obrázek : Vložení zásobníku zpět na místo
 6. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro víceúčelový zásobník.

Vkládání papíru do víceúčelového zásobníku (nebo ručního podavače)

Do ručního podavače lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k použití víceúčelového zásobníku (nebo ručního podavače):
 • Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Vkládejte jen určená média, jinak nelze zaručit kvalitu tisku a může docházet k uvíznutí papíru.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do víceúčelového zásobníku (nebo ručního podavače).
  • Řada M332xND/M382xD: Stiskněte páčku pro uvolnění víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače a otevřete ho.
   Obrázek : Stiskněte tlačítko
   Obrázek : Otevření zásobníku
  • Řada M382xND/M382xDW/M402xND: Stisknutím uvolněte páčku víceúčelového zásobníku nebo ručního podavače, otevřete zásobník (1) a vyklopte podpěru papíru (2).
   Obrázek : Stiskněte tlačítko
   Obrázek : Otevření přihrádky a podpěry papíru
  • Ostatní modely: Otevřete zásobník papíru pro ruční plnění.
 1. Vložte papír.
  Obrázek : Vložení papíru
 2. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku (nebo ručního podavače) a nastavte je podle šířky papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír ohnul, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo by se mohl obraz vytisknout nakřivo.
  Obrázek : Nastavení vodítka šířky papíru
  Poznámka:
  • Při tisku na speciální média postupujte podle pokynů k vkládání.
  • Pokud se papíry překrývají v průběhu tisku s použitím víceúčelového zásobníku (nebo ručního podavače), otevřete zásobník 1 a vytáhněte papíry. Potom zkuste tisknout znovu.
 3. Nastavte typ a formát papíru pro víceúčelový zásobník (nebo ruční podavač).

Tisk na speciální média

Nastavení papíru v tiskárně a ovladač by se měly shodovat. To zabrání chybě záměny papíru.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, v aplikaci Samsung Easy Printer Manager vyberte Switch to advanced mode (Přepnout na pokročilý režim) > Device Settings (Nastavení zařízení).
Nebo pokud tiskárna podporuje displej obrazovky, nastavte jej pomocí tlačítka Menu na ovládacím panelu.
Poté nastavte typ papíru v okně Předvolby tisku > karta Papír > Typ papíru.
Poznámka:
Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
V tabulce naleznete speciální média použitelná v zásobníku.
Typy
Zásobník 1
Volitelný zásobníka
Víceúčelový zásobník (nebo ruční podavač)
Běžný
A
A
A
Silný
A
A
A
Silnější
A
Tenký
A
A
A
Bankovní
A
A
A
Barva
A
Karton
A
A
A
Štítky
A
Průhledná fólie
A
Obálka
A
Předtištěný
A
Bavlněný
A
Recyklovaný
A
A
A
Archivní
A
A
A
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je nainstalován volitelný zásobník.
(A: Podporované, prázdné: Není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...