hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M14-M17 - Odstranění uvíznutého papíru

Úvod

Následující informace zahrnují pokyny pro odstranění zaseknutého papíru z tiskárny.

Možná místa uvíznutí papíru

K uvíznutí médií v zařízení dochází na následujících místech.
1
Vnitřní oblasti
2
Vstupní zásobník
3
Výstupní přihrádka
Poznámka:
K uvíznutí může dojít na více místech.

Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru?

Při řešení problémů s častým uvíznutím papíru proveďte následující kroky. Pokud první krok problém nevyřeší, pokračujte k dalšímu až do vyřešení problému.
 1. Pokud papír uvízl v tiskárně, vyjměte jej a vytiskněte pro test tiskárny konfigurační stránku.
 2. Zkontrolujte, zda je zásobník nastaven na správný formát a typ papíru. Podle potřeby upravte nastavení papíru.
  1. Vytisknutím konfigurační stránky určete IP adresu nebo název hostitele.
   1. Stiskněte a podržte tlačítko Pokračovat/Storno , dokud nezačne blikat indikátor Připraveno .
   2. Uvolněte tlačítko Pokračovat/Storno .
  2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na stránce konfigurace tiskárny. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
   Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
   Poznámka:
   Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
  3. Klikněte na kartu Systém a poté na stránku Nastavení papíru.
  4. Vyberte typ papíru, který je v zásobníku.
  5. Vyberte formát papíru, který je v zásobníku.
 3. Vypněte tiskárnu, vyčkejte 30 sekund a znovu ji zapněte.
 4. Pro odstranění nadbytečného toneru z vnitřních částí tiskárny vytiskněte čisticí stránku.
  1. Otevřete nástroj HP Printer Assistant.
   • Windows 10: V nabídce Start klepněte na možnost Všechny aplikace, klikněte na možnost HP a poté vyberte název tiskárny.
   • Windows 8.1: V levém dolním rohu obrazovky Start klikněte na ikonu se šipkou dolů a poté vyberte název tiskárny.
   • Windows 8: Klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast na obrazovce Start, klikněte na panelu aplikací na možnost Všechny aplikace a poté vyberte název tiskárny.
   • Windows 7: Na ploše počítače klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Všechny programy, klikněte na možnost HP, klikněte na složku dané tiskárny a poté vyberte název tiskárny.
  2. V nástroji HP Printer Assistant vyberte příkaz Tisk a poté vyberte možnost HP Device Toolbox.
  3. Na kartě Systémy klikněte na položku Služba.
  4. V oblasti Režim čištění kliknutím na možnost Start spusťte proces čištění.
 5. Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte funkčnost tiskárny.
  1. Stiskněte a podržte tlačítko Pokračovat/Storno , dokud nezačne blikat indikátor Připraveno .
  2. Uvolněte tlačítko Pokračovat/Storno .
Pokud žádný z těchto kroků problém nevyřeší, je možné, že je třeba provést servis tiskárny. Obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP.

Odstranění médií uvízlých ve vstupním zásobníku

  Upozornění:
K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.
Při odstraňování uvíznutého média vytáhněte uvíznuté médium přímo ven ze zařízení. Vytahováním uvíznutých médií ze zařízení pod úhlem můžete zařízení poškodit.
 
Poznámka:
V závislosti na tom, kde k uvíznutí došlo, může být nutné provést následující kroky.
 1. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte starou tiskovou kazetu.
  Obrázek : Dvířka tiskové kazety jsou otevřená
 2. Ze vstupního zásobníku vyjměte stoh média.
  Obrázek : Média ze zásobníku 1 jsou vyjmuta
 3. Oběma rukama uchopte boční strany uvíznutého média, které je nejlépe vidět (včetně středu), a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.
  Obrázek : Uvíznuté médium je odstraněno
 4. Vraťte tiskovou kazetu na určené místo a pak zavřete dvířka.
  Obrázek : Tisková kazeta je znovu nainstalována

Odstranění médií uvízlých uvnitř produktu

 1. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte starou tiskovou kazetu.
  Obrázek : vyjměte tiskovou kazetu
    Upozornění:
  Poškození tiskové kazety zabráníte tím, že ji nebudete vystavovat světlu. Zakryjte ji listem papíru.
 2. Pokud je uvízlý papír vidět, opatrně jej uchopte a pomalu z produktu vytáhněte.
  Obrázek : odstraňte uvíznutý papír
 3. Vraťte tiskovou kazetu na určené místo a pak zavřete dvířka.
  Obrázek : vraťte tiskovou kazetu

Odstranění médií uvízlých v oblastech výstupu

  Upozornění:
K odstranění uvíznutého média nepoužívejte ostré předměty, jako jsou pinzety nebo špičaté kleště. Na poškození způsobené ostrými objekty se nevztahuje záruka.
 1. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte starou tiskovou kazetu.
  Obrázek : Tisková kazeta byla znovu nainstalována
 2. Ponechte dvířka tiskové kazety otevřená a pak oběma rukama uchopte boční strany nejvíce vysunutého uvíznutého média (včetně středu) a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.
  Obrázek : odstranit uvíznutý papír
 3. Vraťte tiskovou kazetu na určené místo a pak zavřete dvířka.
  Obrázek : vyměnit tiskovou kazetu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...