hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung ML-5010 - Odstranění uvíznutého papíru

Tento dokument popisuje, jak odstranit papír uvíznutý v tiskárně.
Při odstraňování papíru, který uvíznul v tiskárně, jej vždy pokud možno vytahujte ve směru, kterým se běžně pohybuje, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí. Papír vždy pevně uchopte a vytahujte rovnoměrně. Papír nevytrhávejte. Pokud se papír roztrhne, je třeba odstranit všechny jeho útržky. V opačném případě dojde znovu k uvíznutí papíru.
Pokud dojde k uvíznutí papíru, stavové kontrolky LED se rozsvítí červeně. Otevřete a zase zavřete horní kryt. Uvíznutý papír se automaticky vysune z tiskárny.
Většině uvíznutí papíru lze zabránit výběrem správných typů médií. Chcete-li zabránit uvíznutí papíru, řiďte se následujícími pokyny:
Uvíznutí papíru předejdete následujícími radami:
  • Ujistěte se, že jsou vodítka správně nastavena.
  • Zásobník nepřeplňujte. Zkontrolujte, zda je úroveň papíru pod značkou kapacity papíru uvnitř zásobníku.
  • Neodstraňujte papír ze zásobníku, dokud tiskárna tiskne.
  • Před vložením papír ohněte, profoukněte a narovnejte.
  • Nepoužívejte pomačkaný, vlhký nebo nadměrně zvlněný papír.
  • Nemíchejte různé typy papírů v jednom zásobníku.
  • Používejte pouze doporučená tisková média.
  • Ujistěte se, že doporučená strana tiskového média směřuje v ručním zásobníku a zásobníku nahoru.
  Upozornění:
Aby se papír neroztrhl, vytahujte uvíznutý papír pomalu a opatrně. Podle pokynů v následujících částech odstraňte uvíznutý papír.
Poznámka:
V závislosti na modelu tiskárny a jejích možnostech se mohou ilustrace použité v tomto dokumentu lišit od skutečnosti.
  Upozornění:
Před odstraněním uvíznutého papíru vždy tiskárnu nejprve vypněte.

Odstranění uvíznutého papíru

K uvíznutí papíru zpravidla dochází v několika částech tiskárny. Přejděte do odpovídající části pro odstranění uvíznutého papíru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...