hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung ML-1630 - vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do laserové tiskárny Samsung Xpress SL-M3015.
Vložte do zásobníku tiskové médium používané pro velké množství tiskových úloh. Do zásobníku lze vložit maximálně 100 listů obyčejného papíru o gramáži 75 g/m2.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných doplňcích.

Vložení papíru do zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
 1. Stiskněte tlačítko otevření zásobníku a zásobník vyjede. Vytáhněte zásobník zcela ven.
  Obrázek : Příklad stisknutí tlačítka pro otevření zásobníku k vyjmutí zásobníku
  Poznámka:
  Pokud zásobník nezavřete správně, vytáhněte zásobník napůl ven a zkuste to znovu.
 2. Papír vložte tiskovou stranou dolů.
  Obrázek : Příklad umístění papíru požadovanou tiskovou stranou dolů
 3. Zarovnejte zásobník do zásuvky a zasuňte ho do tiskárny.
  Obrázek : Příklad zarovnání zásobníku se zásuvkou
 4. Po vložení papíru nastavte typ a formát papíru pro zásobník. Viz část Software pro tisk v počítači.
  Poznámka:
  Můžete vložit již potištěný papír. Potištěná strana by měla směřovat nahoru a nezvlněný okraj dozadu. Pokud dochází k problémům s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.

Změna formátu papíru v zásobníku

Chcete-li vložit papír s větší délkou, např. papír formátu Legal, nastavte vodítka papíru na větší délku v zásobníku papíru. Chcete-li změnit velikost zásobníku, musíte správně nastavit vodítko pro nastavení délky papíru.
  Obrázek : Příklad nastavení vodítek papíru
 1. Vodítko délky papíru
 2. Vodítko šířky papíru
Podle postupu změňte formát papíru v zásobníku:
 1. Nastavte pozici vodítka pro nastavení délky papíru podle délky vkládaného papíru. Zásobník je v závislosti na zemi/oblasti přednastaven pro použití formátu Letter nebo A4. Chcete-li vložit jiný formát, podržte páčku a posuňte vodítko délky do příslušné polohy.
  Obrázek : Příklad nastavení vodítka pro nastavení délky papíru
  Poznámka:
  • Zásobník je v závislosti na zemi/oblasti přednastaven pro použití formátu Letter nebo A4.
  • Pokud chcete například změnit formát na formát Letter, uchopte páčku v zadní části zásobníku a otočte jí ve směru hodinových ručiček.
   Obrázek : Příklad změny formátu papíru
 2. Po vložení papíru do zásobníku stiskněte vodítko šířky papíru podle obrázku a přesuňte jej směrem ke stohu papíru tak, aby se lehce dotýkalo strany stohu. Nepřisunujte vodítko ke stohu papíru příliš natěsno; vodítko může papír ohnout.
  Obrázek : Příklad vložení papíru do zásobníku
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Pokud neupravíte vodítka šířky papíru, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Příklad správného nastavení vodíte šířky papíru

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...