hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung ML-1630 - Výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup výměny tonerové kazety u laserové tiskárny Samsung ML-1630.
 • Rychle blikající kontrolka LED toneru a zprávy na displeji související se stavem toneru označují, kterou tonerovou kazetu je třeba vyměnit.
 • Tiskárna přestane tisknout.
V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit.

Výměna tonerových kazet

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerové kazety.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Stiskněte páčku horního krytu pro jeho úplné otevření.
  Obrázek : Příklad stisknutí páčky horního krytu
 3. Uchopte tonerovou kazetu za úchyty a vyjměte ji z tiskárny.
  Obrázek : Příklad uchopení rukojetí tonerové kazety
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Příklad vyjmutí nové tonerové kazety z obalu
    Upozornění:
  • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškození povrchu tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu déle než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba. 5 okrajů určených k přidržení toneru
 5. Uchopte tonerovou kazetu za oba okraje a důkladně s ní zatřepejte ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad podržení okrajů a zatřepání ze strany na stranu
 6. Podle obrázku položte tonerovou kazetu na rovný povrch a odstraňte papír z kazety.
  Obrázek : Příklad odstranění krycího papíru z tonerové kazety
    Upozornění:
  • Na přední straně jednotlivých tonerových kazet se rukama ani jinými předměty nedotýkejte zeleného povrchu válce OPC. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte na všech kazetách úchyt.
  • Ponecháte-li horní kryt otevřený déle než několik minut, může dojít k expozici válce OPC světlem. To způsobí poškození válce OPC. Pokud je třeba instalaci z nějakého důvodu pozastavit, zavřete horní kryt.
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Vložte kazetu na své místo.
  Obrázek : Příklad vložení kazety na své místo
 8. Podržte horní kryt a pomalu a opatrně ji uzavřete, dokud nebude kryt bezpečně zajištěn.
  Obrázek : Příklad podržení horního krytu a jeho pomalého zavření
  Poznámka:
  Pokud není horní kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.
    Upozornění:
  Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli své prsty, jelikož horní kryt je velmi těžký.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...