hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress SL-M3065 Laser MFP - Vkládání papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku zásobníku papíru.

Přehled zásobníku papíru

Pokud chcete změnit velikost papíru v zásobníku, nastavte vodítka papíru.
  Obrázek : Vodítka zásobníku papíru
 1. Vodítko nástavce zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
Indikátor množství papíru informuje o množství papíru v zásobníku.
  Obrázek : Indikátor množství papíru
 1. Plný
 2. Prázdný

Vložení papíru do zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
Poznámka:
Když tisknete s využitím zásobníku, nevkládejte papír do ručního podavače. Může to způsobit uvíznutí papíru.
 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny.
  Obrázek : Vysunutí zásobníku papíru
 2. Pomocí výsuvného vodítka zásobníku (1) upravte velikost zásobníku na formát papíru, který vkládáte.
  Obrázek : Nastavení výsuvného vodítka
 3. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 4. Po vložení papíru do zásobníku nastavte vodítko délky papíru a vodítko šířky papíru podle formátu papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek délky a šířky papíru
  Poznámka:
  • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace médií.
  • Pokud neupravíte vodítko šířky papíru, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Správná poloha vodítek papíru
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může docházet k uvíznutí nebo mačkání papíru.
   Obrázek : Nepoužívejte zkroucený papír.
 5. Znovu vložte zásobník.
  Obrázek : Vložení zásobníku zpět na místo
 6. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník.

Vložení papíru do ručního podavače

Do podavače papíru lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k ručnímu podávání v zásobníku:
 • Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Doprostřed ručního podavače vkládejte tisková média lícem nahoru a horním okrajem dopředu.
 • Vkládejte jen dostupný papír, jinak nelze zaručit kvalitu tisku a může docházet k uvíznutí papíru.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Při tisku na speciální média musíte dodržovat pokyny pro jejich vkládání.
 • Pokud se papíry v průběhu tisku s použitím ručního podavače překrývají, otevřete zásobník a vytáhněte papíry. Pokuste se tisknout znovu.
 • Když se papír nepodává při tisku správně, zatlačte papír ručně, dokud se nezačne podávat automaticky.
 • Když je tiskárna v režimu úspory energie, nepodává papír z ručního podavače. Před použitím ručního podavače tiskárnu probuďte stisknutím tlačítka napájení.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do ručního podavače.
 1. Otevřete kryt ručního podavače.
  Obrázek : Otevření krytu
 2. Roztáhněte vodítka ručního podavače na větší šířku, než má tiskový materiál.
  Obrázek : Roztažení vodítek podavače
 3. Nastavte vodítka ručního podavače na šířku tiskového materiálu tak, aby nebyl ohnutý.
  Obrázek : Nastavení vodítek ručního podavače

Tisk na speciální média

Nastavení papíru v tiskárně a v ovladači by se mělo shodovat. To zabrání chybě záměny papíru.
 • Změňte nastavení papíru v tiskárně pomocí programu Samsung Easy Printer Manager nebo webové služby SyncThru™.
  • Pokud je tiskárna připojená k místní síti, proveďte nastavení tiskárny pomocí možností Samsung Easy Printer Manager > Advanced Setting (Upřesnit nastavení) > Device Settings (Nastavení zařízení).
  • Pokud je tiskárna připojená k síti, můžete provést nastavení tiskárny pomocí možnosti SyncThru™ Web Service > karta Settings (Nastavení) > Machine Settings (Nastavení přístroje).
 • Můžete ji nastavit pomocí tlačítka System Setup (Nastavení systému) > Paper Setup (Nastavení papíru) > proveďte výběr papíru > Paper Size (Formát papíru) nebo Paper Type (Typ papíru) na ovládacím panelu.
Poznámka:
 • Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
 • Na speciální média tiskněte lícem nahoru. Pokud se speciální médium vytiskne zkroucené, pomačkané, zvrásněné nebo pokud jsou na něm černé silné čáry, otevřete zadní kryt a zkuste tisk opakovat. Nechejte zadní kryt během tisku otevřený.
Speciální média, která lze v zásobníku použít, uvádí tabulka.
Typy
Zásobník
Ruční podavač
Běžný
A
A
Silný
A
A
Silnější
A
Tenký
A
A
Bankovní
A
A
Barva
A
Karton
A
A
Štítky
A
Průhledná fólie
A
Obálka
A
Silná obálka
A
Předtištěný
A
Bavlněný
A
Recyklovaný
A
A
Archivní
A
A
(A: Podporované, prázdné: není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...