hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevná laserová MFP Samsung CLX-2160 - Vložení papíru

Tento dokument obsahuje pokyny k vložení papíru do tiskárny pro laserovou tiskárnu Samsung Xpress SL M3015.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných možnostech.

Změna formátu papíru v zásobníku papíru

Chcete-li vložit papír s větší délkou, např. papír formátu Legal, nastavte vodítka papíru v zásobníku papíru na větší délku. Chcete-li změnit velikost zásobníku na jinou, musíte odpovídajícím způsobem upravit nastavení vodítka délky papíru.
Podle pokynů změňte velikost papíru v zásobníku:
 1. Vytáhněte zásobník z tiskárny. V případě potřeby otevřete kryt papíru a vyjměte ze zásobníku papír.
 2. Stiskněte a odjistěte zámek vodítka v zásobníku a zásobník ručně vytáhněte.
  Obrázek : Příklad stisknutí a odjištění zámku vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku.
  Obrázek : Příklad založení papíru do zásobníku
 4. Posuňte vodítko délky papíru tak, aby se lehce dotýkalo konce stohu papíru. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Příklad posunutí vodítek délky papíru
  Pokud používáte papír menšího formátu než Letter, vraťte vodítka papíru do původní polohy a upravte nastavení vodítka délky papíru a vodítka šířky papíru.
  Obrázek : Příklad vrácení vodítek papíru do původních pozic
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Pokud správně neupravíte vodítka šířky papíru, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Příklad správného nastavení vodítek šířky papíru
 5. Zavřete kryt papíru.
  Obrázek : Příklad zavírání horního krytu
 6. Zasuňte zásobník zpět do tiskárny.
  Obrázek : Příklad zatlačení zásobníku zpět do tiskárny

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...