hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční barevná laserová tiskárna Samsung CLX-2160 MFP - Výměna nádoby na odpadní toner

Tento dokument popisuje postup výměny nádoby na odpadní toner.
Životnost jednotky nádoby s odpadním tonerem je přibližně 1 250 stránek pro 5% tisk obrázků nebo 5 000 obrázků při černobílém tisku. Když skončí životnost nádobky na odpadní toner, na displeji se zobrazí zpráva Replace/Install Waste Toner Tank (Znovu vložte nádržku na odpadní toner), která označuje, že je nutné znovu vrátit odpadní toner. V opačném případě tiskárna přestane tisknout.

Výměna nádoby na odpadní toner

Pomocí tohoto postupu vyměňte nádobu na odpadní toner.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Otevřete přední kryt.
 3. Pomocí úchytu vyjměte nádobu na odpadní toner z tiskárny.
  Obrázek : Příklad vyjmutí nádoby na odpadní toner z tiskárny
  Poznámka:
  Položte nádobu na odpadní toner na rovný povrch, aby se toner nerozlil.
 4. Sundejte víčko staré nádob, jak je znázorněno níže, a použijte ho k uzavření otvoru nádoby na odpadní toner.
  Obrázek : Příklad odstranění víčka nádoby
    Upozornění:
  Nádobu nenahýbejte ani neobracejte.
 5. Vyjměte novou odpadní nádobku toneru z obalu.
 6. Vložte novou nádobu na místo a zasuňte ji, abyste se ujistili, že je pevně usazená na místě.
  Obrázek : Příklad vložení nové nádobky do polohy
 7. Zavřete přední a poté i boční kryt.
    Upozornění:
  Pokud není kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.
 8. Zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
  Po restartování tiskárna automaticky obnoví počítadlo nádoby na odpadní toner.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...