hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční barevná laserová tiskárna Samsung CLX-2160 MFP - Výměna zobrazovací jednotky

Tento dokument vysvětluje postup výměny zobrazovací jednotky u barevné multifunkční tiskárny Laser Samsung CLX-2160.
Životnost zobrazovací jednotky je přibližně 20 000 stran u černobílého tisku nebo 50 000 obrázků podle toho, co nastane dříve. Po ukončení životnosti zobrazovací jednotky se na displeji ovládacího panelu zobrazí zpráva Replace Imaging Unit (Vyměnit zobrazovací jednotku) s upozorněním na nutnost výměny zobrazovací jednotky. V opačném případě tiskárna přestane tisknout.
  Upozornění:
 • K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu zobrazovací jednotky.
 • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.
 • Zobrazovací jednotku nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.

Výměna zobrazovací jednotky

Při výměně zobrazovací jednotky postupujte následovně.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Otevřete přední kryt.
 3. Vyjměte z tiskárny všechny tonerové kazety a nádobu na odpadní toner.
  Obrázek : Příklad vyjmutí všech tonerových kazet a nádoby na odpadní toner
 4. Vytáhněte použitou zobrazovací jednotku z tiskárny za úchyt na její spodní straně.
  Obrázek : Příklad vyjmutí zobrazovací jednotky pomocí úchytu
 5. Vysuňte horní rukojeť ze zobrazovací jednotky a pak její pomocí zcela vysuňte zobrazovací jednotku z tiskárny.
  Obrázek : Příklad vysunutí horní rukojeti a vytažení zobrazovací jednotky
 6. Vyjměte novou zobrazovací jednotku z obalu. Odstraňte ochranná zařízení na obou stranách zobrazovací jednotky a papír, který chrání její povrch.
  Obrázek : Příklad vyjmutí nové zobrazovací jednotky z obalu
 7. Uchopte novou zobrazovací jednotku za úchyty a zatlačte ji tak, aby zapadla na své místo a ozvalo se cvaknutí.
  Obrázek : Příklad uchopení nové zobrazovací jednotky za úchyty a její zatlačení do tiskárny
 8. Odstraňte čtyři slepá víčka na vstupech tonerové kazety zobrazovací jednotky. Po odstranění slepého víčka z kazety zvedněte úchyt a jednotku vysuňte.
  Obrázek : Příklad odstranění čtyř slepých víček
    Upozornění:
  Pokud na víčka budete tlačit přílišnou silou, mohou nastat problémy.
 9. Vložte tonerové kazety a nádobu na odpadní toner do příslušných slotů, dokud nezaklapnou na místo.
  Obrázek : Příklad vložení tonerových kazet a nádob na odpadní toner
 10. Zavřete důkladně přední kryt.
    Upozornění:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.
 11. Zapněte tiskárnu.
  Poznámka:
  • Po restartování tiskárna automaticky obnoví počítadlo zobrazovací jednotky.
  • Pokud instalace proběhla správně, automaticky se vytiskne zpráva. Počkejte přibližně 1,5 minuty, než bude tiskárna připravená.
    Upozornění:
  Pokud se ozve praskání, zobrazovací jednotku znovu nainstalujte. Zobrazovací jednotka není správně nainstalovaná.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...